Jerzy Jabłoński

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jerzy Jabłoński
Nazwisko Jabłoński
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 1921
Data śmierci 1989
Dyscyplina/specjalności technologia formy odlewniczej, hydraulika ciekłych metali i stopów
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych w latach 1965–1989Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, nagrody resortowe

Doc. dr inż. Jerzy Jabłoński (1921–1989)

Specjalność: technologia formy odlewniczej, hydraulika ciekłych metali i stopów

Urodził się w Krakowie. Ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej (1951). Już w czasie studiów rozpoczął pracę w Katedrze Odlewnictwa na Wydziale Hutniczym AGH (od 1948 r.), jako zastępca asystenta, asystent, adiunkt (1962).

W 1968 r. został powołany na stanowisko docenta. Od 1965 r. kierował Zakładem Technologii Formy Odlewniczej, przemianowanej na Zakład Projektowania Form Odlewniczych, następnie Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych.

Brał udział w pracach organizacyjnych na Wydziale Odlewnictwa, pełnił funkcję kierownika studiów dla pracujących oraz studium podyplomowego. Działał w Stowarzyszeniu Technicznym Odlewników Polskich i innych stowarzyszeniach naukowych.

Autor lub współautor licznych publikacji, promotor i recenzent prac doktorskich i magisterskich.

Źródło:

  • Metalurgia i Odlewnictwo. — 1989, T. 15, z. 4. s. 433–436