Janusz Stefan Konstanty

Z Historia AGH
Janusz Stefan Konstanty
Janusz Konstanty.jpg
Nazwisko Konstatnty
Imię / imiona Janusz Stefan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 września 1956
Miejsce urodzenia Chorzów


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, metaloznawstwo
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejProf. dr hab. inż. Janusz Stefan Konstanty (1956-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, metaloznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 2 września 1956 roku w Chorzowie.

W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1984 roku, po odbyciu studiów doktoranckich w AGH, rozpoczął pracę w Instytucie Metalurgii na Wydziale Metalurgicznym AGH (obecnie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej).

Pracę doktorską obronił w 1987 roku, stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii materiałowej otrzymał w 2002 roku; tytuł profesora w 2010 roku.

Od 2006 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2014 roku na stanowisku profesora zwyczajnego.

Kierownik katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków (2016-2020)

Członek indywidualny European Powder Metallurgy Association (1996-2003) oraz American Powder Metallurgy Institute International (1996-2003; 2008-2010); członek sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk (2004-), członek Komitetu Technicznego ds. Metalurgii Proszków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (2007-), zastępca przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 33 ds. Metalurgii Proszków (2015-), członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk (2011-), członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (2017-).

Autor 2 książek, 6 rozdziałów w książkach, około 150 artykułów. Promotor 3 prac doktorskich.

Kooperacja z przemysłem: technolog w Krakowskich Zakładach Kamienia Budowlanego w Krzeszowicach (1989-1991), konsultant techniczny w Kamex w Zabierzowie (1991-2003). Ponadto współpracował z EHWA - Korea Południowa (2004-2007), Vale-Inco - Kanada (2009-2010), MC Diam - Sandomierz (2013-2015) i Q-TEQ (2015-).

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006), nagrody Rektora AGH - indywidualne I stopnia za osiągniecia naukowe (2003, 2004, 2005)

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/konstanty-janusz-02803

Źródła do biogramu

Książki

  • Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. Londyn 2017
  • The Dictionary of International Biography. Cambridge 1999
  • Who's Who in Science and Engineering. New Providence 2005
  • Who's Who in the World. New Providence 1997

Inne

  • Informacje od prof. dr. hab. inż. Janusza Konstantego, [foto]

stan na dzień 17.04.2018