Janusz Łuksza

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Janusz Łuksza
Janusz Luksza.jpg
Nazwisko Łuksza
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 17 listopada 1945
Miejsce urodzenia Tomaszów Mazowiecki


Dyscyplina/specjalności metalurgia, plastyczna przeróbka metali
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1996-1999, 1999-2002)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19891990
ProdziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19931996
DziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19961999
DziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19992002

Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza (1945–)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, plastyczna przeróbka metali

Nota biograficzna

Urodził się 17 listopada 1945 roku w Tomaszowie Mazowieckim.

W 1969 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH w specjalizacji przeróbka plastyczna stali.

W 1969 roki rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Przeróbki Plastycznej Metali Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego.

W 1976 roku na podstawie pracy "Badania naprężeń własnych w prętach stalowych ulepszanych cieplnie przed ciągnieniem" uzyskał stopień doktora.

W 1987 roku po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej "Analityczna ocena odkształceń zbędnych w procesie ciągnienia pełnych wyrobów cylindrycznych" został doktorem habilitowanym.

W 1992 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH. W 2002 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1989-1990 prodziekan Wydziału Metalurgicznego. W latach 1993-1996 prodziekan, następnie w latach 1996-1999 i 1999-2002 dziekan Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

Od 2002 roku był przewodniczącym Rady Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa.

W latach 1978-1979 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Bethlehem, w 1982 roku British Council w Leeds.

Autor ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, w tym kilka książek oraz patentów i ponad 70 prac naukowo-badawczych dla przemysłu. Wygłosił ponad 30 referatów opublikowanych w materiałach na konferencje krajowe i zagraniczne. Jest autorem recenzji prac doktorskich, recenzji habilitacyjnych oraz opinii do procedur nominacji profesorskich. Recenzent 10 książek i monografii o tematyce związanej z teorią i praktyką wytwarzania drutu i taśm stalowych.

Promotor kilku prac doktorskich i ponad 60 magisterskich i inżynierskich.

Współpracował przy realizacji ponad 100 prac naukowo-badawczych i ekspertyz, w tym 12 grantów KBN i 2 projektów naukowych w ramach programu PHARE. Był kierownikiem 5 projektów wdrożeniowych KBN w ostatnich latach, realizowanych w takich zakładach jak Baildon Steel Mill (cienkie druty ze stali wysokostopowych i specjalnych), Fabryka Śrub ŚRUBEX SA (dobór materiałów dla elementów złącznych), Mikrohuta (taśmy walcowane i ciągnione ze stali kwasoodpornych), Huta Cedlera SA (Huta Stali Cedler) (obróbka cieplna i obróbka mechaniczna walcówki ze stali mikrostopowej). Konsultant naukowy w kilku hutach, takich jak: Bankowa, Warszawa, Baildon oraz jako doradca naukowy w Hucie Tadeusza Sędzimira (1995-2001).

Członek Komitetu Przeróbki Plastycznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Komitetu Metalurgii PAN, Rady Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej w Katowicach, Rady Naukowo-Ekonomicznej Stali, Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach i Rady Nadzorczej Huty Tadeusza Sędzimira.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP, Nagroda im. Profesora Mariana Schneidera

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/luksza-janusz-02867

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 102, 104, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 140
  • Profesor Janusz Łuksza. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 77-79, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 74
  • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 201-202
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 209-210

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]

Inne

stan na dzień 21.01.2021