Janusz Łuksza

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Janusz Łuksza
Janusz Luksza.jpg
Nazwisko Łuksza
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 17 listopada 1945
Miejsce urodzenia Tomaszów Mazowiecki


Dyscyplina/specjalności metalurgia, plastyczna przeróbka metali
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1996-1999, 1999-2002)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19891990
ProdziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19931996
DziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19961999
DziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej19992002Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza (1945–) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:metalurgia, plastyczna przeróbka metali

Nota biograficzna

Urodził się 17 listopada 1945 roku w Tomaszowie Mazowieckim.

W 1969 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH w specjalizacji przeróbka plastyczna stali.

W 1969 roki rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Przeróbki Plastycznej Metali Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego.

W 1976 roku na podstawie pracy "Badania naprężeń własnych w prętach stalowych ulepszanych cieplnie przed ciągnieniem" uzyskał stopień doktora.

W 1987 roku został doktorem habilitowanym. W 1992 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH. W 2002 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1989-1990 prodziekan Wydziału Metalurgicznego. W latach 1993-1996 prodziekan, następnie w latach 1996-1999 i 1999-2002 dziekan Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

Od 2002 roku był przewodniczącym Rady Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa.

W latach 1978-1979 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Bethlehem 1 w 1982 roku British Council w Leeds.

Autor około 100 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz patentów i około 70 prac naukowo-badawczych dla przemysłu. Wielokrotnie czynnie uczestniczył na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Promotor prac doktorskich.

Członek Komitetu Przeróbki Plastycznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Komitetu Metalurgii PAN, Rady Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej w w Katowicach.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 140
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 74
  • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 201-202
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 209-210

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]

Inne

stan na dzień 21.01.2021