Janina Milewska-Duda

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Janina Milewska-Duda
Janina Milewska-Duda.jpg
Nazwisko Milewska-Duda
Imię / imiona Janina
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.inż.
Data urodzenia 1 stycznia 1949
Miejsce urodzenia Gorzów Wielkopolski


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, fizykochemia powierzchni
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (1993-1996); Dziekan Wydziału Paliw i Energii (1999-2002), (2002-2006)
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów19931996
DziekanWydział Paliw i Energii19992002
DziekanWydział Paliw i Energii20022005Prof. zw. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda (1949–)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, fizykochemia powierzchni

Nota biograficzna

Urodziła się 1 stycznia 1949 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

W 1971 roku ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Chemicznym, uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii chemicznej specjalność: chemia polimerów. Stopień naukowy doktora otrzymała w 1980 roku na Politechnice Krakowskiej, doktora habilitowanego w 1990 roku na Politechnice Wrocławskiej. W 2001 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk chemicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wieloletni pracownik AGH. Od 1971 roku pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Fizykochemii Sorbentów. Od 1980 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta, od 1994 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH, a od 2002 roku na stanowisku profesora zwyczajnego.

Dziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów w latach 1993-1996, a następnie dziekan Wydziału Paliw i Energii w latach 1999-2002 oraz 2002-2006. W latach 2008-2012 pełnomocnik Rektora AGH ds. jakości kształcenia. Od 2012 roku przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Audytu Dydaktycznego (dwie kadencje).

Autorka blisko 190 publikacji naukowych, w tym kilku monografii i kilkunastu rozdziałów w pracach zbiorowych, blisko 70 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz około 100 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Promotorka 4 rozpraw doktorskich.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych należy opracowanie spójnej teorii procesów adsorpcyjno-absorpcyjnych w materiałach węglowych (Model Sorpcji Wielorakiej) oraz opracowanie modelu procesów wielowarstwowej adsorpcji zlokalizowanej opartego na mechanizmie klasteryzacji cząsteczek adsorbatu w materiałach mikroporowatych.

Członkini Sekcji Chemii Węgla Komitetu Nauk Chemicznych PAN w Gliwicach (od 1994 roku) oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1005 roku) Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych oraz Sekcji Chemii i Technologii Węgla.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Inne

  • Informacje od dr inż. Grzegorza S. Jodłowskiego

stan na dzień 18.04.2018