Jan Władysław Kiełbasa

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jan Władysław Kiełbasa
Jan Kiełbasa.jpg
Nazwisko Kiełbasa
Imię / imiona Jan WładysławData śmierci 9 czerwca 2019


Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Jan Władysław Kiełbasa (1939-2019)


biogram będzie uzupełniony Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

Urodził się 27 marca 1939 roku w w Lipnicy Wielkiej w powiecie nowosądeckim. Zmarł 9 czerwca 2019 roku.


Był absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w 1962 roku

Cała jego droga zawodowa związana była najpierw z Zakładem, a potem Instytutem Mechaniki Górotworu PAN. Rozpoczął ją w 1962 roku jako starszy technik w kierowanej przez prof. Andrzeja Smolarskiego Pracowni Fizycznej Zakładu Mechaniki Górotworu. W trakcie pracy w IMG PAN pełnił wiele ważnych dla Instytutu funkcji. W latach 1996-2000 zastępca dyrektora ds. Naukowych Instytutu.


był wieloletnim członkiem Rady Naukowej, kierownikiem Zakładu Fizyki Przepływów oraz zastępcą Dyrektora Instytutu ds. naukowych. Na każdym z tych stanowisk wniósł znaczący, autorski wkład w rozwój Instytutu i w jego osiągnięcia. 

Był wybitnym specjalistą w zakresie metrologii przepływów. Koncentrował się głównie na problemach związanych z przepływami o niewielkich prędkościach, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów wykonywanych termoanemometrami oraz na zagadnieniu wykorzystania fal cieplnych w metrologii powolnych przepływów. Opracował m.in. teoretycznie metodę wykorzystania tych fal zarówno do pomiaru prędkości przepływu gazów, jak również do pomiaru współczynnika dyfuzji cieplnej przepływającego medium. Powszechnie znany był również jego talent i bogaty dorobek organizacyjny.


W 2000 roku został profesorem zwyczajnym.

W latach 2000-2010 pracował jako profesor zwyczajny w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

W 2015 roku przeszedł na emeryturę.

Był autorem bądź współautorem ponad 130 artykułów naukowych oraz współautorem i współposiadaczem około 30 patentów.

Promotor 6 zakończonych przewodów doktorskich oraz recenzent 3 wniosków profesorskich, 4 prac habilitacyjnych i 10 prac doktorskich.

Był członkiem kilku Komisji PAN, w tym komisji mechaniki płynów i termodynamiki

...................................

W okresie pracy w IMG PAN


W latach 1984-1990 był Przewodniczącym Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Oddziale i Placówkach PAN w Krakowie, a w IMG PAN wielokrotnym organizatorem dorocznych Konferencji Sprawozdawczych. Zasłużył się także jako popularyzator nauki zarówno jako autor publikacji, jak i redaktor wydawnictw naukowych i okolicznościowych. 

Szczególnie należy podkreślić wkład Profesora Kiełbasy w kształcenie młodych pracowników nauki. Wielu z nas, obecnych tu dzisiaj, zawdzięcza swoje stopnie naukowe jego uporowi, z jakim zmuszał nas do ich zdobywania. Odnosiliśmy czasem wrażenie, że Profesorowi bardziej na nich zależało niż nam. Profesor Jan Kiełbasa był niekwestionowanym autorytetem dla kolejnych pokoleń pracowników naukowych. Jego idee, pomysły i aktywny udział w dyskusjach naukowych pomagały w stawianiu i rozwiązywaniu nowych problemów badawczych. Z natury pogodny i życzliwy, Profesor Jan Kiełbasa zawsze chętnie i bezinteresownie dzielił się swą wiedzą ze współpracownikami. Służył im swoją radą i doświadczeniem, zarówno w problemach naukowych, jak i w sprawach życia codziennego. Był człowiekiem wielce przez nas cenionym oraz szanowanym. Cześć Jego pamięci! Rodzinie oraz osobom bliskim Profesora Jan Kiełbasy w imieniu Dyrekcji, Rady Naukowej i Pracowników Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk składamy wyrazy szczerego współczucia

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

........................

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie wyróżniony nagrodą Sekretarza Naukowego PAN, Nagrody NOT.


Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 59, 305
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 148

Artykuły

  • Dziennik Polski 2019, nr 138 (14 VI 2019), s. A16 [nekr.]

Innestan na dzień 16.10.2019