Edytuj Scientist: Jan Cisło

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nie masz uprawnień do edytowania tej strony z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w grupie Użytkownicy.


Nazwisko:
Imię:
Drugie imię/imiona:
Tytuły:
Zdjęcie:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Specjalności:
Pełnione funkcje:
Wydział:
Jednostka pozawydziałowa:
Odznaczenia i nagrody:
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH:
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH:
Tytuły honorowe AGH:

Pełnione Funkcje
Funkcje:

Jednostka:

Rok_od:

Rok_do:

Tekst biogramu:


Anuluj