Jan Anioła

Z Historia AGH
Jan Anioła
Jan Aniola.jpg
Nazwisko Anioła
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. mgr inż.
Data urodzenia 11 kwietnia 1908
Miejsce urodzenia Lasek k/Poznania
Data śmierci 5 października 1997
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności mechanika maszyn i urządzeń hutniczych
Pełnione funkcje Rektor AGH (1969–1972)
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1979
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla rozwoju metod projektowania i budowy hut oraz maszyn i urządzeń hutniczych, a w szczególności urządzeń ochrony środowiska
Odznaczenia i nagrody Krzyż Walecznych, Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Krzyż Wielki OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Order Budowniczych Polski Ludowej, Order Sztandaru Pracy I i II klasy
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19601962
ProrektorAGH19631966
ProrektorAGH19661969
RektorAGH19691972



Prof. zw. mgr inż. Jan Anioła (1908–1997)

Dyscyplina/specjalności: mechanika maszyn i urządzeń hutniczych

Nota biograficzna

Urodził się 11 kwietnia 1908 r. w miejscowości Lasek k/Poznania, zmarł 5 października 1997 r. w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studia ukończył w 1935 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Do 1938 r. pracował jako inżynier mechanik przemysłu maszynowego i hutniczego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierz Polskich Sił Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii (1940–1945). Po wojnie jego działalność zawodowa i organizacyjna związana była z budową i rozwojem polskiego hutnictwa. Pracował m.in. w biurach projektów „Biprohut”, „Biprostal” oraz w Hucie im. Lenina (1946–1960). Od 1948 dyrektor Biura Projektowania Nowej Huty. W latach 1954-1955 Dyrektor Departamentu Budowy Nowych Hut Ministerstwa Hutnictwa.

W AGH pracował od 1952 r. na Wydziale Metalurgicznym, od 1957 r. aż do emerytury był kierownikiem Katedry Maszyn Hutniczych na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych. Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych w latach 1960–62, Prorektor ds. nauczania w latach 1963–69. W latach 1969-1972 Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1979 r. Senat AGH przyznał mu wyróżnienie Doctora honoris causa.

Autor 2 monografii i skryptów oraz około 30 artykułów. Promotor 10 doktoratów i 7 habilitacji.

Członek wielu organizacji, m. in.: Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Rady Naukowej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Polskiej Akademii Nauk.

Uczony i praktyk, przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, kadr inżynierskich i nauczycieli akademickich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Walecznych, Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Krzyż Wielki OOP, Medal KEN, Zasłużony Nauczyciel PRL, Zasłużony Hutnik, Złoty Krzyż Zasługi, indywidualna Nagroda I stopnia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Order Budowniczych Polski Ludowej, Order Sztandaru Pracy I i II klasy

Bibliografia

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 14
 • Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji. Kraków, czerwiec 2002. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 207-208, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 20–21
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 11

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1983, maj, s. 11
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1988, 15 kwietnia, s. 3
 • Poczet Rektorów AGH lata 1961-2013. Biuletyn AGH 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 15, [foto]
 • Drzymała Z.: 80 lat Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (rys historyczny). Automatyka : półrocznik AGH 2001, t. 5, z. 1/2, s. 153-167, [foto]
 • Drzymała Z.: Profesor Jan Anioła - doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Mechanika 1997, t. 16, z. 3, s. 341-342, [foto]
 • Drzymała Z.: Wspomnienie o Profesorze Janie Aniole Doktorze Honoris Causa i Rektorze Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 47, s. 11-12, [foto]
 • Jubileusz prof. Jana Anioły. Wiadomości Hutnicze 1968, nr 7-8, s. 273-274
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : prof. Jan Anioła. Miesiąc w Krakowie 2008, nr 10, s. 49-50, [foto]
 • Kryś-Dyja A.: Profesor Jan Anioła nie żyje. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 46, s. 22-23
 • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18