Jadwiga Anna Jarzyna

Z Historia AGH
Jadwiga Anna Jarzyna
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Jarzyna
Imię / imiona Jadwiga Anna
Tytuły / stanowiska dr hab. inż.
Data urodzenia 22 marca 1949


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geologia, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka stosowana, geofizyka otworowa, petrofizyka, profilowania akustyczne, kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej, systemy komputerowe w geofizyce otworowej, ocena własności zbiornikowych i sprężystych skał, magnetyczny rezonans jądrowy w badaniu skał
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19901993

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna (1949-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geologia, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka stosowana, geofizyka otworowa, petrofizyka, profilowania akustyczne, kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej, systemy komputerowe w geofizyce otworowej, ocena własności zbiornikowych i sprężystych skał, magnetyczny rezonans jądrowy w badaniu skał

Nota biograficzna

Urodziła się 22 marca 1949 roku. Stopień doktora uzyskała w Akademii Górniczo-Hutniczej w 1977 roku, stopień doktora habilitowanego w 1990 roku tamże. Profesor nadzwyczajny AGH od 1997 roku.

W latach 1990-1993 prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, od 1996 roku kierownik Zakładu Geofizyki WGGiOŚ. Członek Senatu (dwie kadencje).

Od 1984 roku członek SITPNiG NOT. Od 1994 roku rzeczoznawca Society of Petrophysicists and Well Log Analysts (SPWLA). Od 1995 roku rzeczoznawca European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE).Od 1999 roku członek Komitetu Geofizyki PAN, od 2002 roku członek Oddziału Krakowskiego Komisji Nauk Geologicznych PAN. Od 2003 roku członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, od 2004 roku członek Komitetu Redakcyjnego "Acta Geophysica Polonica".

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne (2002), Nagroda im. Ignacego Łukasiewicza (2002), Zasłużona dla Polskiej Geologii (1999). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Miszkolcu (2016).

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/jarzyna-jadwiga-02057

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 129, [foto]

Artykuły

  • Bała M., Nominacja profesorska - Jadwiga Anna Jarzyna. Przegląd Geologiczny 2006, vol. 54, nr 3, s. 194-195, [foto]
  • Profesor Jadwiga Jarzyna odebrała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Miszkolcu. Biuletyn AGH 2016, nr 104-105, s. 15, [foto]

Innestan na dzień 20.07.2018