Jacek Zabierowski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 40 wersji utworzonych przez 6 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Jacek Zabierowski
+
|family-name=Zabierowski
| image = zabierow.jpg
+
|given-name=Jacek
| family-name = Zabierowski
+
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
| given-name = Jacek
+
|image=Jacek_Zabierowski.jpg
| additional-name =
+
|birth_date=30 stycznia 1939
| honorific-prefix = Prof. zw. dr hab. inż.
+
|birth_place=Kowel
| honorific-suffix =
+
|death_date=11 marca 1996
| native_name =
+
|death_place=Kraków
| native_name_lang =
+
|fields=górnictwo i geologia inżynierska,
| image = zabierow.jpg
+
|function=Prorektor AGH (1981–1984)
| image_size = 6561
+
|faculty=Wydział Górniczy
| alt =
+
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Złoty Krzyż Zasługi
| caption =
+
|name=Jacek Zabierowski
| birth_date = 1939
+
|image_size=6561
| birth_place =  
+
}}{{Funkcja
| death_date = 1996
+
|Stanowisko=Prorektor
| death_place =  
+
|Jednostka=AGH
| resting_place =  
+
|Rok_od=1981
| resting_place_coordinates =  
+
|Rok_do=1984
| other_names =  
+
}}{{Funkcja
| residence =  
+
|Stanowisko=Prodziekan
| citizenship =  
+
|Jednostka=Wydział Górniczy
| nationality =  
+
|Rok_od=1972
| fields = górnictwo węgla i miedzi
+
|Rok_do=1981
| function = Prorektor d/s studentów w latach 1981–1984
+
}}{{Funkcja
| workplaces =  
+
|Stanowisko=Dziekan
| alma_mater =  
+
|Jednostka=Wydział Górniczy
| thesis_title =  
+
|Rok_od=1981
| thesis_url =  
+
|Rok_do=1981
| thesis_year =  
+
}}{{Funkcja
| doctoral_advisor =  
+
|Stanowisko=Dziekan
| academic_advisors =  
+
|Jednostka=Wydział Górniczy
| doctoral_students =  
+
|Rok_od=1987
| notable_students =  
+
|Rok_do=1990
| known_for =  
+
}}{{Funkcja
| author_abbrev_bot =  
+
|Stanowisko=Dziekan
| author_abbrev_zoo =
+
|Jednostka=Wydział Górniczy
| influences =  
+
|Rok_od=1990
| influenced =  
+
|Rok_do=1993
| awards = Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka za Zasługi dla Górnictwa oraz wiele innych odznaczeń resortowych i regionalnych.
 
| signature =  
 
| signature_alt =
 
| website =  
 
| footnotes =  
 
| spouse =  
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
 
Prof. zw. dr hab. inż. '''Jacek Zabierowski''' (1939–1996)
 
Prof. zw. dr hab. inż. '''Jacek Zabierowski''' (1939–1996)
  
Specjalność: górnictwo węgla i miedzi
+
Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska
  
Urodził się 30 stycznia 1939 roku w Kowlu na Wołyniu. Zmarł w 1996 roku. Ukończył Wydział Górniczy AGH (1962). Po uzyskaniu dyplomu pracował w kopalniach rud żelaza. Od 1967 r. związany z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH. Zajmował kolejno stanowiska st. asystenta, adiunkta i docenta. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1970 r., doktora habilitowanego w 1974 r. Tytuł prof. nadzw. uzyskał w 1983 r., prof. zw. w 1995 r.
+
== Nota biograficzna ==
 +
Urodził się 30 stycznia 1939 roku w miejscowości Kowel na Wołyniu. Zmarł 11 marca 1996 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
  
Prodziekan Wydziału Górniczego (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) (1972–1981), kierownik Zakładu/Pracowni Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa Górniczego (1975–1996), pełniący obowiązki dziekan Wydziału (1981), prorektor ds. studentów (1981–1984), profesor nadzwyczajny (1983–1994), dziekan Wydziału (1987–1993), profesor zwyczajny (1995–1996).
+
Ukończył Wydział Górniczy AGH (1962). Po uzyskaniu dyplomu pracował w kopalniach rud żelaza. Od 1967 roku związany z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Górnictwa [[Wydział Górniczy|Wydziału Górniczego]] AGH. Zajmował kolejno stanowiska st. asystenta (1967-1970), adiunkta (1970-1975) i docenta (1975-1983). Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1970 roku, doktora habilitowanego w 1974 roku. Tytuł prof. nadzw. uzyskał w 1983 roku, prof. zw. w 1995 roku.
  
Staże: Zjednoczenie Kopalń Rud, Krzywy Róg, Ukraina (1964–1965), Wydział Geologiczno-Górniczy, Sofia (1982), Ministerstwo Górnictwa Węglowego, Pekin (1987).
+
Prodziekan Wydziału Górniczego (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) (1972–1981), kierownik Zakładu/Pracowni Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa Górniczego (1975–1996), pełniący obowiązki dziekan Wydziału (1981), prorektor ds. studentów (1981–1984), dziekan Wydziału (1987–1993).
  
Był członkiem wielu organizacji naukowych, zawodowych i społecznych, służących polskiemu górnictwu rud miedzi i węgla, m.in. Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Komitetu Górnictwa PAN, Krajowej Rady Energetyki, Krakowej Rady Górnictwa, Rady Naukowej CPPGSMiE PAN.
+
Staże: Zjednoczenie Kopalń Rud, Krzywy Róg, Ukraina (1964–1965), Wydział Geologiczno-Górniczy Uniwersytetu w Tuzli, Bośnia, Uniwersytet Techniczny, Freiberg  (1982), Wydział Górniczo-Geologiczny, Sofia (1982), Ministerstwo Górnictwa Węglowego, Pekin (1987).
  
Badania: opracowanie teoretycznych podstaw programów działalności górnictwa rud i węgla kamiennego (metody optymalizacji z zastosowaniem oceny wielokryterialnej i programowania dyskretnego, metoda wyboru racjonalnych parametrów wielkości głębokich kopalń polimetalicznych złuż rud).
+
Był członkiem wielu organizacji naukowych, zawodowych i społecznych, służących polskiemu górnictwu rud miedzi i węgla, m.in. Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (1982-1996), Komitetu Górnictwa PAN (1987-96), Krajowej Rady Energetyki (1988-1991), Krajowej Rady Górnictwa (1989-1991), Rady Naukowej CPPGSMiE PAN (1989-1996), Międzynarodowego Zespołu ds. Informacji w zakresie ratownictwa górniczego (1988-1996).
 +
 
 +
Badania: opracowanie teoretycznych podstaw programów działalności górnictwa rud i węgla kamiennego (metody optymalizacji z zastosowaniem oceny wielokryterialnej i programowania dyskretnego, metoda wyboru racjonalnych parametrów wielkości głębokich kopalń polimetalicznych złóż rud).
  
 
Opublikował 58 prac oryginalnych, 2 książki i wykonał ponad 100 różnych ekspertyz związanych z górnictwem. Wiele jego prac stanowiło podstawę do podejmowania istotnych decyzji dla przemysłu górniczego w skali makroekonomicznej. Promotor prac doktorskich.
 
Opublikował 58 prac oryginalnych, 2 książki i wykonał ponad 100 różnych ekspertyz związanych z górnictwem. Wiele jego prac stanowiło podstawę do podejmowania istotnych decyzji dla przemysłu górniczego w skali makroekonomicznej. Promotor prac doktorskich.
  
Gorący propagator czynnej rekreacji sportowej wśród studentów i pracowników Uczelni.
+
Gorący propagator czynnej rekreacji sportowej wśród studentów i pracowników Uczelni.
 +
 
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Złoty Krzyż Zasługi]], Złota Odznaka za Zasługi dla Górnictwa oraz wiele innych odznaczeń resortowych i regionalnych
 +
 
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
 
 +
====Książki====
 +
* Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 131
 +
* Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 117-226
 +
* Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 119
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 408-409, [foto]
 +
* Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 790, [foto]
  
Źródło:
+
====Artykuły====
* BIP AGH 1996 nr 26. s. 21
+
* Pośmiertne wspomnienie o Profesorze Jacku Zabierowskim. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1996, nr 26, s. 21, [foto]
* Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Warszawa 2002. S. 790
+
* Wspomnienie o Prof. zw. dr hab. inż. Jacku Zabierowskim (1939-1996). ''Wiadomości Górnicze'' 1996, nr 4, s. 160-162
* Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999. S. 119
 
  
 +
==== Inne ====
 +
* Wniosek o powołanie na stanowisko docenta w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń dr hab. inż. Jacka Zabierowskiego. [''Protokół z Posiedzenia Senatu AGH...'' 20.02.1975], s. 20-22
  
 
{{DEFAULTSORT:Zabierowski, Jacek }}
 
{{DEFAULTSORT:Zabierowski, Jacek }}
[[Category:Uczeni]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 13:44, 23 lis 2020

Jacek Zabierowski
Jacek Zabierowski.jpg
Nazwisko Zabierowski
Imię / imiona Jacek
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 30 stycznia 1939
Miejsce urodzenia Kowel
Data śmierci 11 marca 1996
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1981–1984)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19721981
ProrektorAGH19811984
DziekanWydział Górniczy19811981
DziekanWydział Górniczy19871990
DziekanWydział Górniczy19901993

Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Zabierowski (1939–1996)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 30 stycznia 1939 roku w miejscowości Kowel na Wołyniu. Zmarł 11 marca 1996 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył Wydział Górniczy AGH (1962). Po uzyskaniu dyplomu pracował w kopalniach rud żelaza. Od 1967 roku związany z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego AGH. Zajmował kolejno stanowiska st. asystenta (1967-1970), adiunkta (1970-1975) i docenta (1975-1983). Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1970 roku, doktora habilitowanego w 1974 roku. Tytuł prof. nadzw. uzyskał w 1983 roku, prof. zw. w 1995 roku.

Prodziekan Wydziału Górniczego (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) (1972–1981), kierownik Zakładu/Pracowni Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa Górniczego (1975–1996), pełniący obowiązki dziekan Wydziału (1981), prorektor ds. studentów (1981–1984), dziekan Wydziału (1987–1993).

Staże: Zjednoczenie Kopalń Rud, Krzywy Róg, Ukraina (1964–1965), Wydział Geologiczno-Górniczy Uniwersytetu w Tuzli, Bośnia, Uniwersytet Techniczny, Freiberg (1982), Wydział Górniczo-Geologiczny, Sofia (1982), Ministerstwo Górnictwa Węglowego, Pekin (1987).

Był członkiem wielu organizacji naukowych, zawodowych i społecznych, służących polskiemu górnictwu rud miedzi i węgla, m.in. Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (1982-1996), Komitetu Górnictwa PAN (1987-96), Krajowej Rady Energetyki (1988-1991), Krajowej Rady Górnictwa (1989-1991), Rady Naukowej CPPGSMiE PAN (1989-1996), Międzynarodowego Zespołu ds. Informacji w zakresie ratownictwa górniczego (1988-1996).

Badania: opracowanie teoretycznych podstaw programów działalności górnictwa rud i węgla kamiennego (metody optymalizacji z zastosowaniem oceny wielokryterialnej i programowania dyskretnego, metoda wyboru racjonalnych parametrów wielkości głębokich kopalń polimetalicznych złóż rud).

Opublikował 58 prac oryginalnych, 2 książki i wykonał ponad 100 różnych ekspertyz związanych z górnictwem. Wiele jego prac stanowiło podstawę do podejmowania istotnych decyzji dla przemysłu górniczego w skali makroekonomicznej. Promotor prac doktorskich.

Gorący propagator czynnej rekreacji sportowej wśród studentów i pracowników Uczelni.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka za Zasługi dla Górnictwa oraz wiele innych odznaczeń resortowych i regionalnych

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 131
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 117-226
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 119
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 408-409, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 790, [foto]

Artykuły

  • Pośmiertne wspomnienie o Profesorze Jacku Zabierowskim. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 26, s. 21, [foto]
  • Wspomnienie o Prof. zw. dr hab. inż. Jacku Zabierowskim (1939-1996). Wiadomości Górnicze 1996, nr 4, s. 160-162

Inne

  • Wniosek o powołanie na stanowisko docenta w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń dr hab. inż. Jacka Zabierowskiego. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 20.02.1975], s. 20-22