Jacek Matyszkiewicz: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Jacek Matyszkiewicz
+
|family-name=Matyszkiewicz
| family-name = Matyszkiewicz
+
|given-name=Jacek
| given-name = Jacek
+
|honorific-prefix=Prof. dr hab. inż.
| additional-name =
+
|image=Jacek Matyszkiewicz-1.jpg
| honorific-prefix = Dr hab. inż., prof. AGH
+
|birth_date=2 lipca 1959
| honorific-suffix =
+
|birth_place=Oświęcim
| native_name =
+
|fields=górnictwo i geologia inżynierska, geologia podstawowa, sedymentologia węglanów, geologia strukturalna, kartografia geologiczna, ochrona środowiska
| native_name_lang =
+
|function=Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2005-2008), (2008-2012), (2016-2020) (2020-2024)
| image = Jacek_Matyszkiewicz.jpg
+
|faculty=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
| image_size = 9248
+
|awards=Srebrny Krzyż Zasługi
| alt =
+
|name=Jacek Matyszkiewicz
| caption =
+
|image_size=9248
| birth_date = 1959
+
}}{{Funkcja
| birth_place =  
+
|Stanowisko=Prodziekan
| death_date =
+
|Jednostka=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
| death_place =
+
|Rok_od=1999
| resting_place =
+
|Rok_do=2002
| resting_place_coordinates =
+
}}{{Funkcja
| other_names =
+
|Stanowisko=Dziekan
| residence =
+
|Jednostka=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
| citizenship =
+
|Rok_od=2005
| nationality =
+
|Rok_do=2008
| fields = górnictwo i geologia inżynierska (geologia podstawowa, sedymentologia, geologia strukturalna)
+
}}{{Funkcja
| function = Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 2005-
+
|Stanowisko=Dziekan
| workplaces =  
+
|Jednostka=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
| alma_mater =  
+
|Rok_od=2008
| thesis_title =  
+
|Rok_do=2012
| thesis_url =  
+
}}{{Funkcja
| thesis_year =  
+
|Stanowisko=Dziekan
| doctoral_advisor =  
+
|Jednostka=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
| academic_advisors =  
+
|Rok_od=2016
| doctoral_students =  
+
|Rok_do=2020
| notable_students =  
+
}}{{Funkcja
| known_for =  
+
|Stanowisko=Dziekan
| author_abbrev_bot =  
+
|Jednostka=Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
| author_abbrev_zoo =  
+
|Rok_od=2020
| influences =  
+
|Rok_do=2024
| influenced =  
 
| awards = Srebrny Krzyż Zasługi.
 
| signature =  
 
| signature_alt =  
 
| website =  
 
| footnotes =  
 
| spouse =  
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
Dr hab. inż., prof. AGH '''Jacek Matyszkiewicz''' (1959–)
+
Prof. dr hab. inż. '''Jacek Matyszkiewicz''' (1959–)
  
Specjalność: górnictwo i geologia inżynierska (geologia podstawowa, sedymentologia, geologia strukturalna)
+
Dyscyplina/specjalność: górnictwo i geologia inżynierska, geologia podstawowa, sedymentologia węglanów, geologia strukturalna, kartografia geologiczna, ochrona środowiska
  
Urodził się 2 lipca 1959 roku w Oświęcimiu. Ukończył studia na AGH w 1983 roku; doktor — AGH 1990, dr hab. — AGH 1998.
+
== Nota biograficzna ==
 +
Urodził się 2 lipca 1959 roku w Oświęcimiu.  
  
Związany z AGH od 1983 roku. Profesor nadzwyczajny AGH od 2002–. Kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej od 1990–. Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1999–2002, dziekan Wydziału od 2005 roku. Kierownik Studium Doktoranckiego na WGGiOŚ od 2002–. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych od 2002–.
+
W 1983 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę w AGH - [[Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy|Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy]].
  
Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1983 roku, prezes na kadencję 2002–2004.
+
Na tym samym wydziale w 1990 roku obronił tytuł doktora. W 1998 roku na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2009 roku tytuł profesora tytularnego.
  
Autor kilkudziesięciu publikacji, promotor prac doktorskich.
+
W latach 1999–2005 kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Prodziekan [[Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska|Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska]] w latach 1999–2002. Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 2002–2005 i 2012-2016. Kierownik Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 2005-2016. Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 2005-2008, 2008-2012, 2016-2020 i 2020-2024.
  
Źródło:
+
Członek Senatu AGH w latach 2002-2012. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych w latach 2002–2005.
* Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/uczelnia/wydzialy.php?id=GL [01.06.2006], portret
 
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 226
 
  
 +
Autor kilkudziesięciu publikacji, promotor kilku prac doktorskich, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.
 +
 +
Odbył trzy zagraniczne ponad sześciomiesięczne pobyty stypendialne: stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst); Institut für Paläontologie der Universität Erlangen-Nürnberg 1991-1992, stypendium Fundacji Volkswagena; Institut für Paläontologie der Freie Universität Berlin 1993-1994, stypendium Humboldta; Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Stuttgart, Institut für Paläontologie der Freie Universität Berlin 1996-1997.
 +
 +
Przewodniczący Komisji Nauk Geologicznych Oddziału Krakowskiego PAN 2003-2007, prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego 2003-2008, członek Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska 2005-2007, członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego 2007-2011 i 2015-2016, członek międzynarodowego stowarzyszenia "Architekten über Grenzen” przy Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH od 2006, członek Komisji Opracowań Kartograficznych przy Ministrze Środowiska 2008-2011, członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN od 2008, przewodniczący Komitetu Nauk Geologicznych PAN od 2011, ekspert z zakresu „Ochrony zasobów przyrodniczych” w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym od 2009, członek zespołu specjalistycznego Nauk o Życiu ds. działalności statutowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2011, członek Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego od 2011, członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN od 2011, członek Rady Naukowej czasopisma „Nafta-Gaz” Instytutu Nafty i Gazu od 2011, przewodniczący paneli ekspertów NCN w konkursach Preludium i Sonata 2012-2013, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 2013-2016, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności 2014, przewodniczący panelu ekspertów NCN w konkursie OPUS 2015.
 +
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Srebrny Krzyż Zasługi]]
 +
 +
==== Bibliografia publikacji ====
 +
 +
https://bpp.agh.edu.pl/autor/matyszkiewicz-jacek-02141
 +
 +
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
 +
==== Książki ====
 +
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 226
 +
* Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 26, 141, [foto]
 +
 +
==== Artykuły ====
 +
 +
* Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. ''Vivat Akademia'' 2020, nr 22, s. 3
 +
* Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
 +
* Matyszkiewicz J.: Meteoryt to bzdura : o kontrowersyjnej teorii Franca Zalewskiego mówi dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH prof. Jacek Matyszkiewicz. Rozm. L. Osuchowski. ''Dziennik Polski'' 2009, nr 181, dod. Kronika Krakowska s. B2, [foto]
 +
* Matyszkiewicz J.: Wszechstronność atutem : rozmowa z prof. Jackiem Matyszkiewiczem, dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Rozm. G. Starzak. ''Dziennik Polski'' 2006, nr 111, spec. dod. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 12, [foto]
 +
* Matyszkiewicz J.: Wydział silny kadra i studentami : rozmowa z prof. Jackiem Matyszkiewiczem, dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. P. Stachnik. ''Dziennik Polski'' 2009, nr 24, dod. Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej, s. A10, [foto]
 +
* Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 146, s. III okładki, [foto]
 +
 +
==== Inne ====
 +
 +
* Jacek Matyszkiewicz - doświadczenie zawodowe [online] [przeglądany 30.07.2018] Dostępny w: http://www.kaskgg.agh.edu.pl/pl/kartografia/matyszkiewicz/doswiadczenie
 +
* Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz [online] [przeglądany 30.07.2018] Dostępny w: http://www.kaskgg.agh.edu.pl/pl/kartografia/matyszkiewicz
 +
* Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska [online] [przeglądany 01.06.2006] http://www.agh.edu.pl/uczelnia/wydzialy.php?id=GL, [foto]
 +
 +
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 30.07.2018</span>'''''
  
 
{{DEFAULTSORT:Matyszkiewicz, Jacek }}
 
{{DEFAULTSORT:Matyszkiewicz, Jacek }}
[[Category:Uczeni]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 09:15, 16 lis 2020

Jacek Matyszkiewicz
Jacek Matyszkiewicz-1.jpg
Nazwisko Matyszkiewicz
Imię / imiona Jacek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 lipca 1959
Miejsce urodzenia Oświęcim


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geologia podstawowa, sedymentologia węglanów, geologia strukturalna, kartografia geologiczna, ochrona środowiska
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2005-2008), (2008-2012), (2016-2020) (2020-2024)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19992002
DziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20052008
DziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20082012
DziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20162020
DziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20202024

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz (1959–)

Dyscyplina/specjalność: górnictwo i geologia inżynierska, geologia podstawowa, sedymentologia węglanów, geologia strukturalna, kartografia geologiczna, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 2 lipca 1959 roku w Oświęcimiu.

W 1983 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę w AGH - Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy.

Na tym samym wydziale w 1990 roku obronił tytuł doktora. W 1998 roku na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2009 roku tytuł profesora tytularnego.

W latach 1999–2005 kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1999–2002. Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 2002–2005 i 2012-2016. Kierownik Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 2005-2016. Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 2005-2008, 2008-2012, 2016-2020 i 2020-2024.

Członek Senatu AGH w latach 2002-2012. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych w latach 2002–2005.

Autor kilkudziesięciu publikacji, promotor kilku prac doktorskich, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

Odbył trzy zagraniczne ponad sześciomiesięczne pobyty stypendialne: stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst); Institut für Paläontologie der Universität Erlangen-Nürnberg 1991-1992, stypendium Fundacji Volkswagena; Institut für Paläontologie der Freie Universität Berlin 1993-1994, stypendium Humboldta; Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Stuttgart, Institut für Paläontologie der Freie Universität Berlin 1996-1997.

Przewodniczący Komisji Nauk Geologicznych Oddziału Krakowskiego PAN 2003-2007, prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego 2003-2008, członek Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska 2005-2007, członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego 2007-2011 i 2015-2016, członek międzynarodowego stowarzyszenia "Architekten über Grenzen” przy Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH od 2006, członek Komisji Opracowań Kartograficznych przy Ministrze Środowiska 2008-2011, członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN od 2008, przewodniczący Komitetu Nauk Geologicznych PAN od 2011, ekspert z zakresu „Ochrony zasobów przyrodniczych” w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym od 2009, członek zespołu specjalistycznego Nauk o Życiu ds. działalności statutowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2011, członek Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego od 2011, członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN od 2011, członek Rady Naukowej czasopisma „Nafta-Gaz” Instytutu Nafty i Gazu od 2011, przewodniczący paneli ekspertów NCN w konkursach Preludium i Sonata 2012-2013, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 2013-2016, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności 2014, przewodniczący panelu ekspertów NCN w konkursie OPUS 2015.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/matyszkiewicz-jacek-02141


Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 226
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 26, 141, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Matyszkiewicz J.: Meteoryt to bzdura : o kontrowersyjnej teorii Franca Zalewskiego mówi dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH prof. Jacek Matyszkiewicz. Rozm. L. Osuchowski. Dziennik Polski 2009, nr 181, dod. Kronika Krakowska s. B2, [foto]
  • Matyszkiewicz J.: Wszechstronność atutem : rozmowa z prof. Jackiem Matyszkiewiczem, dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2006, nr 111, spec. dod. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 12, [foto]
  • Matyszkiewicz J.: Wydział silny kadra i studentami : rozmowa z prof. Jackiem Matyszkiewiczem, dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2009, nr 24, dod. Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej, s. A10, [foto]
  • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. III okładki, [foto]

Inne

stan na dzień 30.07.2018