Jacek Maria Rajchel

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jacek Maria Rajchel
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Rajchel
Imię / imiona Jacek Maria


Data urodzenia 30 stycznia 1944
Miejsce urodzenia Chełm Lubelski
Data śmierci 5 kwietnia 2020
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Jacek Maria Rajchel (1944-2020) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

Urodził się 30 stycznia 1944 roku w Chełmie Lubelskim. Zmarł 5 kwietnia 2020 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Wkrótce rodzina przeprowadziła się do Krakowa, gdzie ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego. W latach 1962-1968 studiował na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH specjalność surowce skalne.

W 1968 roku rozpoczął pracę w Katedrze ... Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W 1976 roku na podstawie pracy "Budowa geologiczna doliny Sanu w rejonie Dynowa-Dubiecka" uzyskał doktorat. W 1990 roku został doktorem habilitowanym. Nominację profesorską odebrał 29 stycznia 2008 roku.

Zajmował się budową geologiczną Karpat i ich surowcami mineralnymi. Prowadził badania na Spitsbergenie, biorąc udział w jednej z wypraw naukowo-badawczych AGH, której rezultatem była nowa koncepcja stratygrafii i budowy tektonicznej tego obszaru. Był też uczestnikiem wielu innych wypraw naukowych, m.in. do Szkocji czy w rejon Bajkału.

Niezwykle ważnym elementem Jego pracy naukowej było powiązanie geologii z architekturą miast. W Krakowie walczył o zachowanie oryginalnie wykorzystywanych surowców w architekturze oraz o ochronę widocznych w nich skamieniałości.Opublikował także książkę "Kamienny Kraków: spojrzenie geologa” - przewodnik geologiczny po stolicy Małopolski.Za prace badawcze i naukowe oraz popularyzację wiedzy z dziedziny geologii uzyskał kilkanaście nagród rektora AGH.


Autor lub współautor ponad 200 prac naukowych.

Wypromował kilkudziesięciu dyplomantów oraz 3 doktorantów.


Był wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego poświęconego naukom przyrodniczym „Wszechświat”.Od 2006 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Nauk Geologicznych PAN. Był wszechstronnym geologiem, zapalonym przyrodnikiem i wspaniałym dydaktykiem, odznaczonym m in. medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

Artykuły

Inne
stan na dzień 14.04.2020