Józef Tadeusz Wędzony

Z Historia AGH
Wersja z dnia 08:58, 10 mar 2023 autorstwa Katarzyna.Sikorska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Józef Tadeusz Wędzony
Jozef Wedzony.jpg
Nazwisko Wędzony
Imię / imiona Józef Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 8 marca 1923
Miejsce urodzenia Pstroszyce k. Miechowa
Data śmierci 7 września 2006
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geodezja górnicza, geodezja i kartografia
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1984-1987)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19661969
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19751981
DziekanWydział Geodezji Górniczej19841987Prof. dr hab. inż. Józef Tadeusz Wędzony (1923-2006)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geodezja górnicza, geodezja i kartografia

Nota biograficzna

Urodził się 8 marca 1923 roku w Pstroszycach koło Miechowa. Zmarł 7 września 2006 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AGH (1951). Doktor nauk technicznych (1961), doktor habilitowany (1965) - Politechnika Warszawska, profesor nadzwyczajny (1978), profesor zwyczajny (1990).

Jeszcze w czasie studiów podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AG. W latach 1965-1973 był kierownikiem Zakładu Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeń Geodezyjnych, następnie w latach 1980-1992 kierownikiem Zakładu Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej. Wieloletni Prodziekan (1966-1969, 1975-1981) i Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1984-1987) - obecnie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Badania: opracowanie wyników pomiarów odkształceń, ich interpretacja, prognozowanie wielkości szkód górniczych poprzez komputerowe sposoby opracowania i graficzne prezentacje ich krzywych; pomiary szybowe oraz pomiary podziemnych wyrobisk górniczych m.in. w celu zabezpieczenia staromiejskich dzielnic zabytkowych Kłodzka, Jarosławia i Lublina.

Autor około 40 prac oryginalnych, 4 książek, skryptów. Autor patentu i ponad 50 ekspertyz. Promotor 2 prac doktorskich.

Członek Komitetu Geodezji PAN oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych.

Działalność pozanaukowa: przewodniczący Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjno-Kartograficznej dla szkół średnich; Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia; uprawniony mierniczy górniczy.

Utalentowany rzeźbiarz. Jego twórczość artystyczna to płaskorzeźby i figury, których motywem przewodnim jest wiara w Boga i umiłowanie polskiej wsi. Jego rzeźby to głównie postaci świątków ludowych, stylizowanych na mieszkańców Podhala i Tatr.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (II stopnia), wielokrotnie nagrody rektorskie; złote odznaki "Za zasługi dla: woj, katowickiego, krakowskiego, bielskiego, lubelskiego", złote odznaki "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii" i "Za zasługi w dziedzinie geologii"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wedzony-jozef-004258

Źródła do biogramu

Książki

  • Dziekan Józef Tadeusz Wędzony. Kadencja: 1984-1987. W: Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Red. Z. Niedojadło. Kraków 2001, s. 23-24, [foto]
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 19, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 23-24, 29-31, 32-53, 67, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S - Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 632-633, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004 s. 391

Artykuły

  • Dziennik Polski 2006 nr 211 (9–10 IX 2006), s. 13 [nekr.]
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55,[foto]
  • Hycner R.: Profesor Józef Wędzony - rzeźbiarz amator z talentem. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997 nr 41, s. 34, 2 s. okł., [foto]
  • Latoś S., Novak K.: Prof. dr hab. inż. Józef Wędzony - 40 lat pracy naukowej. Przegląd Geodezyjny 1990, nr 5, s. 11–13, [foto]