Józef Jachimski

Z Historia AGH
Józef Jachimski
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Jachimski
Imię / imiona Józef


Data urodzenia 16 maja 1936
Miejsce urodzenia Kraków

FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19931996

Józef Jachimski (1936-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia; fotogrametria, geoinformatyka obrazowa

Nota biograficzna

Urodził się 16 maja 1936 roku w Krakowie.

W 1959 roku na Wydziale Geodezji Górniczej AGH uzyskał dyplom magistra inżyniera w specjalności geodezji inżynieryjno-przemysłowej.

W 1959 roku rozpoczął pracę w Katedrze ?????? Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Niektóre zagadnienia dokładności fotogrametrycznego opracowania powierzchni walca" napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka uzyskał doktorat. W 1980 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego.dr hab. — AGH 1980, prof. (tytuł) — 1992.

Od 1958 zatrudniony na AGH. Kierownik Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej 1992–2005, prodziekan ds. studiów zaocznych Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 1993–1996, kierownik Studium Doktoranckiego WGGiIŚ od 1998. Członek Senatu AGH.

Odbył szereg staży zawodowych i naukowych w kraju i za granicą, m.in. na politechnice w Pradze, w MIGAIK w Moskwie, w fabrykach pomiarowego sprzętu optyczno-mechanicznego i optyczno-mechaniczno-elektronicznego w Szwajcarii (Wild), w Niemczech (Zeiss), we Francji (SFOM), w Kanadzie (National Research Council oraz na Wydziale Konserwacji Zabytków), we Włoszech (pomiar amfiteatru), w Algierii (inwentaryzacja pałacu Beja) oraz w Grecji (inwentaryzacja ulicy portowej na wyspie Simi).

Opiekun studiów magisterskich specjalności Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja na WGGiIŚ. Kształci również studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Twórca koncepcji cyfrowego autografu analitycznego zrealizowanego na AGH (VSD).

Sekretarz Komisji VI International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 1975–1980, członek International Committee for Architectural Photogrammetry (ICOMOS-ISPRS), sekretarz generalny ICAP 1998–1999, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji 1989–2002, Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów i Stopni Naukowych 1994–1996, członek Zespołu KBN, Komitetu Geodezji PAN, Komisji Teledekcji Ziemi i Atmosfery Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komisji Geodezji Górniczej Oddziału PAN w Krakowie, Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek założyciel Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Oddziału PAN w Krakowie, Komisji Geoinformatyki PAU. Redaktor Zeszytów Naukowych Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska O/PAN w Krakowie, założyciel i redaktor wydawnictwa ciągłego pt. Arhiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji.

Autor ponad 90 publikacji, w tym kilku książek i patentów. Promotor rozpraw doktorskich.
Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 28-29, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 121-122, [foto]


Artykuły

  • Geodezja 2006. T. 12, z. 2/1. s. 57–67, portr.????????

Inne


stan na dzień 17.04.2020