Józef Jachimski

Z Historia AGH
Józef Jachimski
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Jachimski
Imię / imiona Józef


Data urodzenia 16 maja 1936
Miejsce urodzenia Kraków

FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19931996

Józef Jachimski (1936-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

Urodził się 16 maja 1936 roku w Krakowie.


Specjalność: geodezja i kartografia; fotogrametria, geoinformatyka obrazowa

Urodził się 16 maja 1936 roku w Krakowie. Absolwent AGH 1959, dr — AGH 1967, dr hab. — AGH 1980, prof. (tytuł) — 1992.

Od 1958 zatrudniony na AGH. Kierownik Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej 1992–2005, prodziekan ds. studiów zaocznych Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 1993–1996, kierownik Studium Doktoranckiego WGGiIŚ od 1998. Członek Senatu AGH.

Odbył szereg staży zawodowych i naukowych w kraju i za granicą, m.in. na politechnice w Pradze, w MIGAIK w Moskwie, w fabrykach pomiarowego sprzętu optyczno-mechanicznego i optyczno-mechaniczno-elektronicznego w Szwajcarii (Wild), w Niemczech (Zeiss), we Francji (SFOM), w Kanadzie (National Research Council oraz na Wydziale Konserwacji Zabytków), we Włoszech (pomiar amfiteatru), w Algierii (inwentaryzacja pałacu Beja) oraz w Grecji (inwentaryzacja ulicy portowej na wyspie Simi).

Opiekun studiów magisterskich specjalności Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja na WGGiIŚ. Kształci również studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Twórca koncepcji cyfrowego autografu analitycznego zrealizowanego na AGH (VSD).

Sekretarz Komisji VI International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 1975–1980, członek International Committee for Architectural Photogrammetry (ICOMOS-ISPRS), sekretarz generalny ICAP 1998–1999, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji 1989–2002, Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów i Stopni Naukowych 1994–1996, członek Zespołu KBN, Komitetu Geodezji PAN, Komisji Teledekcji Ziemi i Atmosfery Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komisji Geodezji Górniczej Oddziału PAN w Krakowie, Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek założyciel Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Oddziału PAN w Krakowie, Komisji Geoinformatyki PAU. Redaktor Zeszytów Naukowych Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska O/PAN w Krakowie, założyciel i redaktor wydawnictwa ciągłego pt. Arhiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji.

Autor ponad 90 publikacji, w tym kilku książek i patentów. Promotor rozpraw doktorskich.

Źródło:Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice, cop. 2004. S. 121–122

Artykuły

  • Geodezja 2006. T. 12, z. 2/1. s. 57–67, portr.????????

Inne


stan na dzień 17.04.2020