Józef Jachimski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 6: Linia 6:
 
|function=Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1993-1996)
 
|function=Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1993-1996)
 
|faculty=Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 
|faculty=Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polsk,
+
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
 
}}
 
}}
 
{{Funkcja
 
{{Funkcja
Linia 40: Linia 40:
  
 
Był twórcą koncepcji cyfrowego autografu analitycznego zrealizowanego na AGH (VSD).
 
Był twórcą koncepcji cyfrowego autografu analitycznego zrealizowanego na AGH (VSD).
 
 
 
 
Sekretarz Komisji VI International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 1975–1980, członek International Committee for Architectural Photogrammetry (ICOMOS-ISPRS), sekretarz generalny ICAP 1998–1999, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji 1989–2002, Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów i Stopni Naukowych 1994–1996, członek Zespołu KBN, Komitetu Geodezji PAN, Komisji Teledekcji Ziemi i Atmosfery Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komisji Geodezji Górniczej Oddziału PAN w Krakowie, Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek założyciel Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Oddziału PAN w Krakowie, Komisji Geoinformatyki PAU. Redaktor Zeszytów Naukowych Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska O/PAN w Krakowie, założyciel i redaktor wydawnictwa ciągłego pt. Arhiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji.
 
 
 
 
  
 
Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku książek i 5 patentów.
 
Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku książek i 5 patentów.
Linia 53: Linia 45:
 
Promotor 4 rozpraw doktorskich.
 
Promotor 4 rozpraw doktorskich.
  
 +
Prowadził niezwykle aktywną działalność w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych, m.in.: sekretarz Komisji VI International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 1975–1980, członek International Committee for Architectural Photogrammetry (ICOMOS-ISPRS), sekretarz generalny ICAP 1998–1999, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji 1989–2002, Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów i Stopni Naukowych 1994–1996, członek Zespołu KBN, Komitetu Geodezji PAN, Komisji Teledekcji Ziemi i Atmosfery Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komisji Geodezji Górniczej Oddziału PAN w Krakowie, Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek założyciel Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Oddziału PAN w Krakowie, Komisji Geoinformatyki PAU.
  
 
+
Redaktor Zeszytów Naukowych Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska O/PAN w Krakowie, założyciel i redaktor wydawnictwa ciągłego "Arhiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji".
 
 
 
 
  
  
 
==== Odznaczenia i nagrody ====
 
==== Odznaczenia i nagrody ====
  
 
+
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Złoty Medal za Zasługi dla Górnictwa i dla LGOM oraz wiele odznaczeń resortowych i regionalnych.
  
 
==== Bibliografia publikacji ====
 
==== Bibliografia publikacji ====

Wersja z 14:22, 17 kwi 2020

Józef Jachimski
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Jachimski
Imię / imiona Józef


Data urodzenia 16 maja 1936
Miejsce urodzenia Kraków


Pełnione funkcje Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1993-1996)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19931996


Józef Jachimski (1936-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia; fotogrametria, geoinformatyka obrazowa

Nota biograficzna

Urodził się 16 maja 1936 roku w Krakowie.

W 1959 roku na Wydziale Geodezji Górniczej AGH uzyskał dyplom magistra inżyniera w specjalności geodezji inżynieryjno-przemysłowej.

W 1959 roku rozpoczął pracę w Katedrze ?????? (1958-9????Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Niektóre zagadnienia dokładności fotogrametrycznego opracowania powierzchni walca" napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka uzyskał doktorat. W 1980 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. W 1992 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1992-2005 był kierownikiem Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W latach 1993-1996 był prodziekanem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Od 1998 roku był kierownikiem Studium Doktoranckiego WGGiIŚ.

Był członkiem Senatu AGH i przewodniczył Komisjom senackim i rektorskim, w latach 1993-1996 był przewodniczącym Kolegium Elektorów AGH.

Teoretyczną i praktyczną wiedzę zawodową doskonalił odbywając szereg staży i kontraktów w kraju i za granicą, m.in.: NRC i INA w Ottawie, Politechnika w Pradze, MIGAIK w Moskwie, Politechnika w Wiedniu, Politechnika w Lubljanie, Instytut w Granadzie, Zakłady Wilda w Heerburugg, Zeissa w Oberkochen, Matra-SPOM w Paryżu, oraz kontrakty w Słowacji, Grecji, Algierii i Iraku.

Był opiekunem studiów magisterskich specjalności Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja na WGGiIŚ. Kształci również studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Był twórcą koncepcji cyfrowego autografu analitycznego zrealizowanego na AGH (VSD).

Autor ponad 100 publikacji, w tym kilku książek i 5 patentów.

Promotor 4 rozpraw doktorskich.

Prowadził niezwykle aktywną działalność w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych, m.in.: sekretarz Komisji VI International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 1975–1980, członek International Committee for Architectural Photogrammetry (ICOMOS-ISPRS), sekretarz generalny ICAP 1998–1999, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji 1989–2002, Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów i Stopni Naukowych 1994–1996, członek Zespołu KBN, Komitetu Geodezji PAN, Komisji Teledekcji Ziemi i Atmosfery Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Komisji Geodezji Górniczej Oddziału PAN w Krakowie, Klubu Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członek założyciel Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Oddziału PAN w Krakowie, Komisji Geoinformatyki PAU.

Redaktor Zeszytów Naukowych Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska O/PAN w Krakowie, założyciel i redaktor wydawnictwa ciągłego "Arhiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji".


Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal za Zasługi dla Górnictwa i dla LGOM oraz wiele odznaczeń resortowych i regionalnych.

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 28-29, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 121-122, [foto]


Artykuły

  • Geodezja 2006. T. 12, z. 2/1. s. 57–67, portr.????????

Inne


stan na dzień 17.04.2020