Józef Antoni Dubiński: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m (zamienił w treści „Specjalność:” na „Dyscyplina/specjalności:”)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Józef Antoni Dubiński
+
|family-name=Dubiński
| family-name = Dubiński
+
|given-name=Józef
| given-name = Józef
+
|additional-name=Antoni
| additional-name = Antoni
+
|honorific-prefix=Prof. dr hab. inż.
| honorific-prefix = Prof. dr hab. inż.
+
|image=Jozef_Dubinski.jpg
| honorific-suffix =  
+
|birth_date=5 grudnia 1945
| native_name =  
+
|birth_place=Uście Solne k. Bochni
| native_name_lang =  
+
|fields=górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska; geofizyka górnicza, ochrona terenów górniczych
| image = Jozef_Dubinski.jpg
+
|function=Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa 2001-
| image_size = 41243
+
|awards=Liczne odznaczenia państwowe i resortowe
| alt =  
+
|dhc_year=2012
| caption =  
+
|dhc_reason=za wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych
| birth_date = 1945
+
|name=Józef Antoni Dubiński
| birth_place =  
+
|honorific-suffix=
| death_date =  
+
|native_name=
| death_place =  
+
|native_name_lang=
| resting_place =  
+
|image_size=41243
| resting_place_coordinates =  
+
|alt=
| other_names =  
+
|caption=
| residence =  
+
|resting_place=
| citizenship =  
+
|resting_place_coordinates=
| nationality =  
+
|other_names=
| fields = górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska; geofizyka górnicza, ochrona terenów górniczych
+
|residence=
| function = Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa 2001-
+
|citizenship=
| faculty =  
+
|nationality=
| workplaces =  
+
|workplaces=
| alma_mater =  
+
|alma_mater=
| thesis_title =  
+
|thesis_title=
| thesis_url =  
+
|thesis_url=
| thesis_year =  
+
|thesis_year=
| doctoral_advisor =  
+
|doctoral_advisor=
| academic_advisors =  
+
|academic_advisors=
| doctoral_students =  
+
|doctoral_students=
| notable_students =  
+
|notable_students=
| known_for =  
+
|known_for=
| varia =  
+
|varia=
| author_abbrev_bot =  
+
|author_abbrev_bot=
| author_abbrev_zoo =  
+
|author_abbrev_zoo=
| influences =  
+
|influences=
| influenced =  
+
|influenced=
| awards = Liczne odznaczenia państwowe i resortowe
+
|signature=
| signature =  
+
|signature_alt=
| signature_alt =  
+
|website=
| website =  
+
|footnotes=
| footnotes =  
+
|spouse=
| spouse =  
+
|children=
| children =  
 
| dhc_year = 2012
 
| dhc_reason = za wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych
 
 
}}
 
}}
 
Prof. dr hab. inż. '''Józef Antoni Dubiński''' (1945-)
 
Prof. dr hab. inż. '''Józef Antoni Dubiński''' (1945-)

Wersja z 11:56, 8 lis 2016

Józef Antoni Dubiński
Jozef Dubinski.jpg
Nazwisko Dubiński
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 grudnia 1945
Miejsce urodzenia Uście Solne k. Bochni


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska; geofizyka górnicza, ochrona terenów górniczych
Pełnione funkcje Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa 2001-


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2012
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych
Odznaczenia i nagrody Liczne odznaczenia państwowe i resortowe

Prof. dr hab. inż. Józef Antoni Dubiński (1945-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska; geofizyka górnicza, ochrona terenów górniczych

Urodził się 5 grudnia 1945 roku w Uściu Solnym k. Bochni. W 1963 r. podjął studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w specjalności geofizyka stosowana, które ukończył w 1969 r. Po ukończeniu studiów przez rok pracował w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu, a następnie w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Stosowanej AGH w Krakowie.

Od 1971 r. do chwili obecnej jest pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Doktor nauk technicznych 1978 r, doktor habilitowany 1990 r., a tytuł profesora nauk technicznych w 1995 r. W 1997 roku ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w zakresie programu Master of Business Administration (MBA). Odbył kilka staży zagranicznych m.in. w Instytucie Geofizyki Ruhr — Uniwersytetu w Bochum (Niemcy) w 1985 r., w USA — w zakresie problematyki pozyskiwania i utylizacji metanu z pokładów węgla, zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska (EPA) 1992 r.

Podstawowy nurt działalności naukowo-badawczej i wkład do światowej nauki górniczej związany jest przede wszystkim z geofizyką górniczą i geomechaniką, a w ostatnich latach problematyką gospodarki zasobami, przede wszystkim w odniesieniu do złóż węgla kamiennego i brunatnego, a także rozwojem czystych technologii wykorzystania tych nośników energii.

Zastępca Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa ds. Naukowo-Badawczych w latach 1991–2001. Od 2001 Naczelny Dyrektor GIG. Główny Instytut Górnictwa to placówka naukowo-badawcza zatrudniająca obecnie ok. 600 pracowników, posiadająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk technicznych w 2. dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska.

Autor ponad 300. publikacji naukowych w tym wielu książek, artykułów naukowych i monografii, współautor kilkunastu patentów. Promotor 8 doktoratów, recenzent ponad 20 prac doktorskich, ok. 50 rozpraw habilitacyjnych oraz ponad 40 wniosków o nadanie tytułu profesora.

Był zapraszany do wygłoszenia licznych wykładów za granicą, m.in. w Chinach na Uniwersytecie Górniczym w Xuzhou oraz w Chińskim Instytucie Badawczym Węgla w Pekinie, w Chile (La Serena), Czechach (Ostrava), USA (Denver, Pittsburgh, Washington), RPA (Welkom) i Wietnamie (SaPa; Ha Long) oraz występował jako generalny sprawozdawca na IX Międzynarodowym Kongresie Mechaniki Skał w Paryżu 1999 r. i keynote speaker na XX i XXII Światowych Kongresach Górniczych w Teheranie (2005) i Istambule (2011).

Doktor Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnietropietrowsku (Ukraina) 2010, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 2012.

Bibliografia

  • [Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa Profesorowi Józefowi Antoniemu Dubińskiemu], portr.
  • Uchwała nr 115/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH prof. dr hab. inż. Józefowi Antoniemu Dubińskiemu. Protokół z Posiedzenia Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. s. 1, 20–21, 103
  • Informator Nauki Polskiej 2006. T. 4A : Ludzie nauki A-O. [Warszawa] Ośrodek Przetwarzania Informacji cop. 2006. S. 171
  • Profesor Józef Antoni Dubiński Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 29 czerwca 2012. Kraków Biuro Rektora AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie [2012]. 70 [2] s., fot., il.