Hubert Gruszczyk: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 58 wersji utworzonych przez 10 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Hubert Gruszczyk
+
|family-name=Gruszczyk
| image =
+
|given-name=Hubert
| family-name = Gruszczyk
+
|honorific-prefix=Prof. dr inż.
| given-name = Hubert
+
|image=Hubert Gruszczyk-1.jpg
| additional-name =
+
|birth_date=7 sierpnia 1919
| honorific-prefix = Prof. dr inż.
+
|birth_place=Biertułtowy
| honorific-suffix =
+
|death_date=18 sierpnia 1985
| native_name =
+
|death_place=Kraków
| native_name_lang =
+
|fields=mineralogia, petrografia
| image =  
+
|function=Prorektor ds. Ogólnych AGH (1964–1969)
| image_size =
+
|faculty=Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
| alt =
+
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
| caption =
+
|name=Hubert Gruszczyk
| birth_date = 1919–1985
+
}}
| birth_place =  
+
{{Funkcja
| death_date =  
+
|Stanowisko=Prorektor ds. Ogólnych
| death_place =  
+
|Jednostka=AGH
| resting_place =
+
|Rok_od=1964
| resting_place_coordinates =
+
|Rok_do=1969
| other_names =
+
}}
| residence =
+
{{Funkcja
| citizenship =
+
|Stanowisko=Prodziekan
| nationality =
+
|Jednostka=Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
| fields = mineralogia, petrografia
+
|Rok_od=1956
| workplaces =  
+
|Rok_do=1960
| alma_mater =  
 
| thesis_title =  
 
| thesis_url =  
 
| thesis_year =
 
| doctoral_advisor =
 
| academic_advisors =  
 
| doctoral_students =  
 
| notable_students =  
 
| known_for =  
 
| author_abbrev_bot =
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =  
 
| influenced =
 
| awards =
 
| signature =
 
| signature_alt =
 
| website =
 
| footnotes =  
 
| spouse =  
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
 
Prof. dr inż. '''Hubert Gruszczyk''' (1919–1985)
 
Prof. dr inż. '''Hubert Gruszczyk''' (1919–1985)
  
Specjalność: mineralogia, petrografia
+
Dyscyplina/specjalności: mineralogia, petrografia
 +
 
 +
== Nota biograficzna ==
 +
 
 +
Urodził się 7 sierpnia 1919 roku w Biertułtowach (obecnie dzielnica Radlina, pow. Wodzisław Śląski), zmarł 18 sierpnia 1985 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
 +
 
 +
Po ukończeniu gimnazjum w Rybniku i odbyciu rocznej służby wojskowej w Cieszynie, rozpoczął studia w Akademii Górniczej. Studiował w latach 1938–1947 na Wydziale Górniczym.
 +
 
 +
Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Ranny 19 września trafił do szpitala w Krakowie. Po leczeniu i rehabilitacji podjął studia w warunkach konspiracji na Oddziale Górniczym Technicznej Szkoły Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Po uzyskaniu dyplomu technika górniczego (1942), został włączony do tworzącej się nowej, podziemnej organizacji Akademii Górniczej, pod nazwą Zakład Badań Materiałów (Staatliche Technische Trufanstalt) i zatrudniony w Dziale Badań Materiałów Budowlanych pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Bolewskiego. Uczestniczył w ratowaniu mienia Politechniki Warszawskiej i biblioteki oraz manuskryptów Karola Bohdanowicza po powstaniu warszawskim.
 +
 
 +
Od 1945 roku pracował w Akademii Górniczej jako zastępca asystenta w Katedrze Mineralogii i Petrografii [[Wydział Górniczy|Wydziału Górniczego]]. 1950 - dyplom inżyniera górnika, 1950 - dyplom doktora nauk technicznych. Asystent, starszy asystent i adiunkt (do 1952 roku) na [[Wydział Geologiczno-Mierniczy| Wydziale Geologiczno-Mierniczym]].
 +
 
 +
Doktor (1951), profesor nadzwyczajny (1962), profesor zwyczajny (1975).
 +
 
 +
W latach 1953–1958 był kierownikiem Zakładu Surowców Metalicznych w Katedrze Surowców Mineralnych, w latach 1958–1966 kierownikiem Zakładu Geologii Złóż Rud, w latach 1966–1969 kierownikiem Katedry Złóż Rud. Od 1969 roku był kierownikiem Zakładu Metodyki Poszukiwania Złóż w Instytucie Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych. Pełnił funkcję prodziekana [[Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy|Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego]] w latach 1956–1960. Prorektor ds. ogólnych w latach 1964-1969.
 +
 
 +
Autor 133 prac prac naukowych i skryptów z zakresu mineralogii i petrografii. Członek wielu redakcji wydawnictw naukowych.
  
Urodził się w Radlinie, zmarł w Krakowie. Studiował w latach 1938–47 na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie.
 
  
W latach 1942–45 pracował w Technicznym Instytucie Badawczym w Krakowie, od 1945 r. w Akademii Górniczej jako zastępca asystenta w Katedrze Mineralogii i Petrografii, następnie asystent, st. asystent i adiunkt (do 1952 r.). Doktorat w 1951 r., prof. nadzw. — 1962, prof. zw. od 1975 r.
+
==== Odznaczenia i nagrody ====
  
W latach 1953–58 był kierownikiem Zakładu Surowców Metalicznych w Katedrze Surowców Mineralnych, w latach 1958–66 kierownikiem Zakładu Geologii Złóż Rud, w latach 1966–69 kierownikiem Katedry Złóż Rud. Od 1969 r. był kierownikiem Zakładu Metodyki Poszukiwania Złóż w Instytucie Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w latach 1956–60.
+
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], liczne nagrody resortowe
  
Autor prac naukowych i skryptów z zakresu mineralogii i petrografii.
+
== Źródła do biogramu ==
  
Źródło:
+
====Książki====
* Przegląd Górniczy 1988 nr 11–12. s. 24
+
* Hubert Gruszczyk. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 166
* Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919–1949). s. 55
+
* Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 55
 +
* Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 66-68, [foto]
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 107-108, [foto]
 +
* Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w laach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1970, s. 622 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
  
 +
====Artykuły====
 +
* Bolewski A.: 40 lat pracy profesora dr inż. Huberta Gruszczyka (1919-1985). ''Gospodarka Surowcami Mineralnymi'' 1986, T. 2, z. 2, s. 121-126, [foto]
 +
* Bolewski A.: Hubert Gruszczyk 1919-1985. ''Mineralogia Polonica'' 1986, vol. 17, nr 2, s. 73-75, [foto]
 +
* Bolewski A.: Hubert Gruszczyk (1919-1985). ''Przegląd Geologiczny'' 1986, R. 34, nr 4, s. 228-230, [foto]
 +
* Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (3). ''Przegląd Górniczy'' 1988, T. 44, nr 11-12, s. 34
 +
* Pytko S.: Największe osiągnięcie naukowców AGH po II Wojnie Światowej : pamięci naszych Profesorów Geologów. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 141, s. 18-20
  
 
{{DEFAULTSORT:Gruszczyk, Hubert }}
 
{{DEFAULTSORT:Gruszczyk, Hubert }}
[[Category:Uczony]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 09:32, 20 sty 2020

Hubert Gruszczyk
Hubert Gruszczyk-1.jpg
Nazwisko Gruszczyk
Imię / imiona Hubert
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 7 sierpnia 1919
Miejsce urodzenia Biertułtowy
Data śmierci 18 sierpnia 1985
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności mineralogia, petrografia
Pełnione funkcje Prorektor ds. Ogólnych AGH (1964–1969)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19561960
Prorektor ds. OgólnychAGH19641969


Prof. dr inż. Hubert Gruszczyk (1919–1985)

Dyscyplina/specjalności: mineralogia, petrografia

Nota biograficzna

Urodził się 7 sierpnia 1919 roku w Biertułtowach (obecnie dzielnica Radlina, pow. Wodzisław Śląski), zmarł 18 sierpnia 1985 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Po ukończeniu gimnazjum w Rybniku i odbyciu rocznej służby wojskowej w Cieszynie, rozpoczął studia w Akademii Górniczej. Studiował w latach 1938–1947 na Wydziale Górniczym.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Ranny 19 września trafił do szpitala w Krakowie. Po leczeniu i rehabilitacji podjął studia w warunkach konspiracji na Oddziale Górniczym Technicznej Szkoły Górniczo-Hutniczo-Mierniczej. Po uzyskaniu dyplomu technika górniczego (1942), został włączony do tworzącej się nowej, podziemnej organizacji Akademii Górniczej, pod nazwą Zakład Badań Materiałów (Staatliche Technische Trufanstalt) i zatrudniony w Dziale Badań Materiałów Budowlanych pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Bolewskiego. Uczestniczył w ratowaniu mienia Politechniki Warszawskiej i biblioteki oraz manuskryptów Karola Bohdanowicza po powstaniu warszawskim.

Od 1945 roku pracował w Akademii Górniczej jako zastępca asystenta w Katedrze Mineralogii i Petrografii Wydziału Górniczego. 1950 - dyplom inżyniera górnika, 1950 - dyplom doktora nauk technicznych. Asystent, starszy asystent i adiunkt (do 1952 roku) na Wydziale Geologiczno-Mierniczym.

Doktor (1951), profesor nadzwyczajny (1962), profesor zwyczajny (1975).

W latach 1953–1958 był kierownikiem Zakładu Surowców Metalicznych w Katedrze Surowców Mineralnych, w latach 1958–1966 kierownikiem Zakładu Geologii Złóż Rud, w latach 1966–1969 kierownikiem Katedry Złóż Rud. Od 1969 roku był kierownikiem Zakładu Metodyki Poszukiwania Złóż w Instytucie Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w latach 1956–1960. Prorektor ds. ogólnych w latach 1964-1969.

Autor 133 prac prac naukowych i skryptów z zakresu mineralogii i petrografii. Członek wielu redakcji wydawnictw naukowych.


Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, liczne nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

  • Hubert Gruszczyk. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 166
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 55
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 66-68, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 107-108, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w laach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1970, s. 622 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Bolewski A.: 40 lat pracy profesora dr inż. Huberta Gruszczyka (1919-1985). Gospodarka Surowcami Mineralnymi 1986, T. 2, z. 2, s. 121-126, [foto]
  • Bolewski A.: Hubert Gruszczyk 1919-1985. Mineralogia Polonica 1986, vol. 17, nr 2, s. 73-75, [foto]
  • Bolewski A.: Hubert Gruszczyk (1919-1985). Przegląd Geologiczny 1986, R. 34, nr 4, s. 228-230, [foto]
  • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11-12, s. 34
  • Pytko S.: Największe osiągnięcie naukowców AGH po II Wojnie Światowej : pamięci naszych Profesorów Geologów. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 141, s. 18-20