Henryk Czeczott: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m (zamienił w treści „Specjalność:” na „Dyscyplina/specjalności:”)
Linia 85: Linia 85:
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
 
+
====Książki====
* Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994 nr 5. s. 5
+
* Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 138
* Słownik polskich pionierów techniki. Katowice 1986. S. 47
+
* Encyklopedyczny słownik sławnych Polaków. Pod red. J. Borowca. Warszawa 1996, s. 61
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1964). Kraków 1956. S. 49–57
+
* Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 30-31
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 16. Warszawa 2005. S. 32–34
+
* Polski Słownik Biograficzny. Kraków 1938, s. 318-319
 
+
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1922, s. 5
 +
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 16. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa 2005, s. 32-34, [foto]
 +
* Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 47
 +
* Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 113
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 60, [foto]
 +
* Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 621 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 +
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 49-57, [foto] (Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)
 +
====Artykuły====
 +
* Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1994, nr 5, s. 5-6
 +
* Henryk Czeczott. ''Życie Techniczne'' 1939, z. 1-2, s. 3-4
 +
* Jahoda K.: Krakowscy Górnicy. '' Przegląd Górniczy'' 1990, nr 5, s. 20-23
 +
* Jaros J.: Salamandra- pamięci kolegów górników (7) : Czeczott Henryk. ''Przegląd Górniczy'' 1992, T. 48, nr 12, s. 19
 +
* Lang Z.: Profesor Henryk Czeczott - wielki pionier wiedzy górniczej : [z okazji setnej rocznicy urodzin]. ''Wiadomości Górnicze'' 1975, nr 12, s. 388-391
 +
* Naukowo-techniczny Zjazd Inżynierów i Techników Przeróbki Mechanicznej Kopalni poświęcony pamięci pioniera przeróbki mechanicznej w Polsce, prof. mgr inż. Henryka Czeczotta. ''Przegląd Górniczy'' 1953, T. 9, nr 12, s. 410
 +
* Poczet zasłużonych profesorów. ''Materiały Informacyjne'' 1969, nr 5, s. 65-92
 +
* Profesor Henryk Czeczott. ''Budownictwo Węglowe. Projekty - Problemy'' 1985, nr 8/9, s. 1-2
 +
* Staszczyk I.: Setna rocznica urodzin prof. Henryka Czeczotta. ''Przegląd Górniczy'' 1976, T. 32, nr 3, s. 99-100, [foto]
 +
* Wojakiewicz Z.: Pionier nowoczesnego górnictwa. ''Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie'' 1993, nr 1, s. 54-58
 +
* Wspomnienie pośmierne : [Henryk Czeczott]. ''Przegląd Górniczo-Hutniczy'' 1928, T. 20, nr 19-20, 4 s. nlb. na początku numeru, przed s. 571, [foto], [zawiera dorobek naukowy]
  
 
{{DEFAULTSORT:Czeczott, Henryk }}
 
{{DEFAULTSORT:Czeczott, Henryk }}
 
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Biogramy]]

Wersja z 10:04, 4 lip 2016

Henryk Czeczott
Henryk Czeczott.jpg
Nazwisko Czeczott
Imię / imiona Henryk
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 18 czerwca 1875
Miejsce urodzenia Petersburg
Data śmierci 6 września 1928
Miejsce śmierci Freiberg
Dyscyplina/specjalności przeróbka mechaniczna kopalin użytecznych, aerologia górnicza i eksploatacja
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górniczego AG (1926–1927)
Wydział Wydział GórniczyFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Górniczy19261927


Prof. zw. inż. Henryk Czeczott (1875–1928)

Dyscyplina/specjalności: przeróbka mechaniczna kopalin użytecznych, aerologia górnicza i eksploatacja


Nota biograficzna

Urodził się 18 czerwca 1875 r. w Petersburgu. Zmarł 6 września 1928 r. we Freibergu (Saksonia), pochowany w Warszawie na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Ukończył Instytut Górniczy (1900) w Petersburgu otrzymując stopień inżyniera górniczego. Studia uzupełniające odbył w Niemczech i w Austrii (1908–1909), studiował również w Massachusetts Institute of Technology. Profesor Instytutu Górniczego w Petersburgu. Prowadził wykłady z przedmiotu: sortownictwo i wzbogacanie ciał kopalnych. Konsultant wielu wielkich przedsiębiorstw górniczych.

W 1921 r. Komitet Organizacyjny AG zaprosił Henryka Czeczotta do objęcia wykładów z górnictwa oraz Katedry Górnictwa.

Po wyrażeniu zgody, z dniem 1 grudnia 1921 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego AG. Jednak przyjazd do Polski uległ zwłoce. Do Polski przybył 1 sierpnia 1922 r. Otrzymał Katedrę Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej Wydziału Górniczego, której był kierownikiem w latach 1922–1928. Dziekan Wydziału Górniczego AG (1926–1927).

Wniósł ogromny wkład w organizowanie AG i wyposażenie jej laboratoriów. Zwrócił się o pomoc do Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych w Dąbrowie Górniczej i Górnośląskiego Związku Pracowników Przemysłu Węglowego. Do Katedry zaczęły napływać fundusze oraz maszyny i sprzęt górniczy. Dzięki jego wysiłkom powstały pracownie wentylacji, analizy gazów i pyłu węglowego, lampiarstwa i ratownictwa. Za budynkiem AG na Krzemionkach urządzono 22-metrową sztolnię przeznaczoną na ćwiczenia praktyczne z górnictwa. Tak zorganizował ćwiczenia ze studentami, że zapoznawali się oni już na uczelni praktycznie z głównymi pracami spotykanymi w kopalniach.

W 1928 r. uruchomił cykl wykładów zimowych dla członków Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych, szerząc wśród praktyków górnictwa wiedzę o najnowszej technice i zdobyczach w dziedzinie wentylacji kopalń, maszyn górniczych i naukowej organizacji pracy.


Obok pracy naukowej zajmował się również działalnością przemysłową. Dokonał m.in. oszacowania zasobności złóż miedzi w Czechosłowacji i Turcji, ocenił także pokłady rudy ołowiu w kopalni „Wiktor Emanuel”.

Autor 43 prac i 15 ekspertyz.

Pod koniec życia interesował się problematyką kopalnictwa soli potasowych. Należał do twórców teorii przewietrzania kopalń i podstaw naukowych nowoczesnej przeróbki mechanicznej.


W uznaniu Jego zasług przyjaciele i uczniowie ufundowali pamiątkową tablicę marmurową wmurowaną w ścianę pawilonu A-1 AGH.

W 1984 r. Senat AGH ustanowił nagrodę naukową imienia prof. H. Czeczotta.

Bibliografia

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 138
 • Encyklopedyczny słownik sławnych Polaków. Pod red. J. Borowca. Warszawa 1996, s. 61
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 30-31
 • Polski Słownik Biograficzny. Kraków 1938, s. 318-319
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1922, s. 5
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 16. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa 2005, s. 32-34, [foto]
 • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 47
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 113
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 60, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 621 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 49-57, [foto] (Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
 • Henryk Czeczott. Życie Techniczne 1939, z. 1-2, s. 3-4
 • Jahoda K.: Krakowscy Górnicy. Przegląd Górniczy 1990, nr 5, s. 20-23
 • Jaros J.: Salamandra- pamięci kolegów górników (7) : Czeczott Henryk. Przegląd Górniczy 1992, T. 48, nr 12, s. 19
 • Lang Z.: Profesor Henryk Czeczott - wielki pionier wiedzy górniczej : [z okazji setnej rocznicy urodzin]. Wiadomości Górnicze 1975, nr 12, s. 388-391
 • Naukowo-techniczny Zjazd Inżynierów i Techników Przeróbki Mechanicznej Kopalni poświęcony pamięci pioniera przeróbki mechanicznej w Polsce, prof. mgr inż. Henryka Czeczotta. Przegląd Górniczy 1953, T. 9, nr 12, s. 410
 • Poczet zasłużonych profesorów. Materiały Informacyjne 1969, nr 5, s. 65-92
 • Profesor Henryk Czeczott. Budownictwo Węglowe. Projekty - Problemy 1985, nr 8/9, s. 1-2
 • Staszczyk I.: Setna rocznica urodzin prof. Henryka Czeczotta. Przegląd Górniczy 1976, T. 32, nr 3, s. 99-100, [foto]
 • Wojakiewicz Z.: Pionier nowoczesnego górnictwa. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 1993, nr 1, s. 54-58
 • Wspomnienie pośmierne : [Henryk Czeczott]. Przegląd Górniczo-Hutniczy 1928, T. 20, nr 19-20, 4 s. nlb. na początku numeru, przed s. 571, [foto], [zawiera dorobek naukowy]