Henryk Świdziński: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 13: Linia 13:
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej,  Medal Komisji Edukacji Narodowej
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej,  Medal Komisji Edukacji Narodowej
|name=Henryk Świdziński
|name=Henryk Świdziński
|honorific-suffix=
|native_name=
|native_name_lang=
|image_size=39854
|image_size=39854
|alt=
}}
|caption=
{{Funkcja
|resting_place=
|resting_place_coordinates=
|other_names=
|residence=
|citizenship=
|nationality=
|workplaces=
|alma_mater=
|thesis_title=
|thesis_url=
|thesis_year=
|doctoral_advisor=
|academic_advisors=
|doctoral_students=
|notable_students=
|known_for=
|varia=
|author_abbrev_bot=
|author_abbrev_zoo=
|influences=
|influenced=
|signature=
|signature_alt=
|website=
|footnotes=
|spouse=
|children=
}}{{Funkcja
|Stanowisko=Dziekan
|Stanowisko=Dziekan
|Jednostka=Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
|Jednostka=Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
|Rok_od=1951
|Rok_od=1951
|Rok_do=1952
|Rok_do=1952
}}Prof. dr '''Henryk Świdziński''' (1904–1969)
}}
Prof. dr '''Henryk Świdziński''' (1904–1969)


Dyscyplina/specjalności: geologia regionalna, geologia mezozoiku, geologia surowcowa, geologia inżynierska, kartografia geologiczna, stratygrafia  
Dyscyplina/specjalności: geologia regionalna, geologia mezozoiku, geologia surowcowa, geologia inżynierska, kartografia geologiczna, stratygrafia  
Linia 57: Linia 27:
== Nota biograficzna ==
== Nota biograficzna ==


Urodził się 8 września 1904 roku w Strzyżowie (powiat hrubieszowski), zmarł 23 czerwca 1969 roku w Naucznoje pod Symferopolem (Krym). Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim.  
Urodził się 8 września 1904 roku w Strzyżowie (powiat hrubieszowski), zmarł 23 czerwca 1969 roku w Naucznoje pod Symferopolem (Krym). Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim. ,,,


Ukończył studia geologiczne i geograficzne w Uniwersytecie Warszawskim. W 1929 roku uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończył studia geologiczne i geograficzne w Uniwersytecie Warszawskim. W 1929 roku uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Wersja z 12:00, 3 kwi 2018

Henryk Świdziński
Henryk Swidzinski.jpg
Nazwisko Świdziński
Imię / imiona Henryk
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 8 września 1904
Miejsce urodzenia Strzyżów
Data śmierci 23 czerwca 1969
Miejsce śmierci Naucznoje (Krym)
Dyscyplina/specjalności geologia regionalna, geologia mezozoiku, geologia surowcowa, geologia inżynierska, stratygrafia, kartografia geologiczna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1951-1952)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geologiczno-Mierniczy19511952


Prof. dr Henryk Świdziński (1904–1969)

Dyscyplina/specjalności: geologia regionalna, geologia mezozoiku, geologia surowcowa, geologia inżynierska, kartografia geologiczna, stratygrafia

Nota biograficzna

Urodził się 8 września 1904 roku w Strzyżowie (powiat hrubieszowski), zmarł 23 czerwca 1969 roku w Naucznoje pod Symferopolem (Krym). Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim. ,,,

Ukończył studia geologiczne i geograficzne w Uniwersytecie Warszawskim. W 1929 roku uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1928-1929 był asystentem w Katedrze Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, następnie od 1930 do końca 1949 roku pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, a po wojnie - w Krakowie.

Od 1949 roku pracował na Akademii Górniczej, początkowo jako profesor nadzwyczajny (1949), a później profesor zwyczajny (1957). Wykładał kartografię geologiczną, geologię surowcową i podstawową. W latach 1961-1969 był kierownikiem Katedry Geologii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. W latach 1951-1952 pełnił funkcję organizatora i pierwszego dziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W latach 1967-1969 był równocześnie kierownikiem Zakładu Nauk Geologicznych PAN i Pracowni Geologii Młodych Struktur.

Prowadził prace poszukiwawczo-badawcze nad nowymi złożami soli potasowych, stratygrafią i tektoniką płaszczowiny magurskiej i in. Badania geologiczno-poszukiwawcze prowadził również za granicą: w Maroku (1947) i Chinach (1958).

Autor ok. 100 prac, w tym ponad 70 artykułów i 9 książek.

Członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, PAN, towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in. w latach 1957-1969 prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geologicznego ustanowił w 1970 roku coroczną nagrodę naukową jego imienia. Jego imieniem nazwano ulice w Krynicy i w Krakowie. Nazwę "Henryk" nadano na jego cześć wodzie mineralnej i jej źródłu (ujęcie W-11) w Wysowej-Zdroju. W 1998 roku otrzymała też jego imię (odkryta przez niego w 1938) mofeta, czyli chłodny wyziew gazów na terenach powulkanicznych, w Złockiem koło Muszyny.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody resortowe

Źródła do biogramu

Książki

 • Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 7 : Nauki o Ziemi i górnicze A-Z. Oprac. A. Śródka. Wrocław [etc.] 1992, s. 232-234
 • Materiały Informacyjne [nr 3]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 40-44
 • Polski Słownik Biograficzny. T. 51/2, z. 209 : Śnigurski Jan - Świerczewski Eugeniusz. Warszawa - Kraków 2016, s. 279-280
 • Słownik biograficzny techników polskich. T. 21. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2010, s. 169–170, [foto]
 • Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia : T. 4 : S-Ż. Warszawa 1998, s. 327-328
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 367, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Książkiewicz M.: Henryk Świdziński (1904-1969). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1971-1972, T. 41-42, z. 1, s. 49-51
 • Maślankiewiczowa Z.: Henryk Świdziński (1904-1969) : wspomnienie pośmiertne. Przegląd Geologiczny 1970, R. 18, nr 3, s. 136-139
 • [Świdziński Henryk 1904-1969]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1970 [1971], T. 40, z. 3/4 , s. 459-480, [foto]

Inne

 • Wyciąg z Ksiąg Parafialnych w Horodle