Edward Nawarecki

Z Historia AGH
Edward Nawarecki
Nazwisko Nawarecki
Imię / imiona Edward
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1936
Miejsce urodzenia Brześć


Dyscyplina/specjalności informatyka (sztuczna inteligencja, komputerowe wspomaganie decyzji)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Medal KEN, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP.
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19781981

Prof. dr hab. inż. Edward Nawarecki (1936–)

Specjalność: informatyka (sztuczna inteligencja, komputerowe wspomaganie decyzji)

Urodził się 1 lipca 1936 roku w Brześciu nad Bugiem. W 1958 roku został absolwentem Wydziału Elektrotechnicznego Górnictwa i Hutnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1967 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1975 roku stopień doktora habilitowanego, a w 1990 roku stopień profesora.

Przebieg pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej: Instytut Automatyki i Elektroniki: asystent, starszy asystent 1959–1967, adiunkt 1967–1975; Instytut Automatyki i Informatyki: docent 1976–1980; Instytut Informatyki: docent 1988–1990, profesor nadzwyczajny 1990–1995; Katedra Informatyki: profesor zwyczajny od 1996 r.

Staże: Laboratoire d'Automatique, Institut Polytechnique de Grenoble, Francja 1972–1973; maitre de conference: Universite de Sciences et de Technologie Houari Boumedienne, Alger, Algieria 1980–1982, Universite de Tizi-Ouzou, Algieria 1982–1988.

Od 1978 roku jest członkiem Komitetu Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Oddziału PAN w Krakowie. W 1979 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Od 1992 roku należy do International Association of Science and Technology for Development.

Badania: rozwiązania systemów decyzyjnych opartych na koncepcji wielomodelowej reprezentacji złożonych obiektów; prace związane z reprezentacją wiedzy w warunkach niepełnej określoności oraz metodyką modelowania i symulacji zdecentralizowanych systemów informacyjno-decyzyjnych. Formalizację opisu i metody rozstrzygania konfliktów oraz procedury negocjacji w systemach wieloagentowych.

Autor i współautor licznych prac oryginalnych, monografii. Promotor prac doktorskich.

Źródło:

  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Warszawa 2000. S. 276–277