Dominik Jacek Dorosz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dominik Jacek Dorosz
Dominik Dorosz.jpg
Nazwisko Dorosz
Imię / imiona Dominik Jacek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 5 września 1975


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, automatyka, elektronika, elektrotechnika
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. Dominik Jacek Dorosz biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, automatyka, elektronika, elektrotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 5 września 1975 roku.

W latach 1994–1999 studiował na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Był profesorem nadzwyczajnym. W latach 2012-2016 prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

W 2003 roku na podstawie pracy "Szkła zawierające tlenki metali ciężkich modyfikowane wybranymi lantanowcami" przygotowanej w Katedrze Technologii Szkła i Powłok Amorficznych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH uzyskał stopień doktora.

W 2011 roku na podstawie rozprawy "Aktywne światłowody specjalne" przygotowanej na WIMiC uzyskał habilitację.

Od 2016 roku związany Katedrą Chemii Krzemianów i Związków WielkocząsteczkowychWydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 2017 roku otrzymał tytuł profesora.

Promotor prac doktorskich, około 40 magisterskich i 20 inżynierskich. Recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych, wniosków profesorskich.

Autor i współautor około 380 publikacji oraz 4 patenty i zgłoszenia patentowe. Udział w około 150 konferencjach, w tym około 60 międzynarodowych.

Członek Polskiej Akademii Nauk, Officer of the European Society of Glass Science,Przewodniczący IEEE Photonics Society -Chair of Polish Chapter PHO-036, (2015-2017), Członek Zarządu PTCer,

Odznaczenia i nagrody

Nagrody Rektora Politechniki Białostockiej, Nagrody Rektora AGH, Nagroda PTCer, Nagroda Polskiego Komitetu Optoelektroniki II-stopnia, Warszawa,

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=04373&idform=1&afi=1&fodR=2001&fdoR=2002&fagTP=0

Źródła do biogramu

Książki

Artykuły

Inne

stan na dzień 9.02.2021