Dominik Jacek Dorosz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dominik Jacek Dorosz
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Dorosz
Imię / imiona Dominik Jacek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. Dominik Jacek Dorosz biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

Nota biograficzna

W 1999 roku ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Był profesorem nadzwyczajnym oraz prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

W 2003 roku na podstawie pracy "Szkła zawierające tlenki metali ciężkich modyfikowane wybranymi lantanowcami" przygotowanej w Katedrze Technologii Szkła i Powłok Amorficznych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH uzyskał stopień doktora.


W 2011 roku na podstawie rozprawy "Aktywne światłowody specjalne" przygotowanej na WIMiC uzyskał habilitację.

W 2017 roku otrzymał tytuł profesora.

Pracuje w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych WIMiC.

Promotor prac doktorskich.

Autor około 260 publikacji.

Członek Polskiej Akademii Nauk,

Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

Artykuły

Innestan na dzień 9.02.2021