Dan Maniu Duşe

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dan Maniu Duşe
Dan Duse.jpg
Nazwisko Duşe
Imię / imiona Dan Maniu
Tytuły / stanowiska Prof.
Data urodzenia 1951


Dyscyplina/specjalności inżynieria, zarządzanie
Pełnione funkcje Profesor Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu (Rumunia)


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2012
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za osiągnięcia naukowe w obszarze górnictwa nafty i gazu, efektywną wpółpracę tak naukową jak i w zakresie kształcenia kadr z Akademii Górniczo-Hutniczej, działalność na rzecz kultury i nauki polskiej w Rumunii, w szczególności w środowiskach naukowych i technicznych
Odznaczenia i nagrody Order Oficerski za Zasługi w Dziedzinie Edukacji (za wkład w rozwój rumuńskiego szkolnictwa wyższego) 2004

Prof. Dan Maniu Duşe (1951-)

Specjalność: inżynieria, zarządzanie

Urodził się w 1951 r., w rumuńskiej miejscowości Klużu Napoce. Z edukacją oraz inżynierią jest związany od najmłodszych lat, gdyż jedno z jego rodziców było profesorem, a drugie — inżynierem.

W 1970 r. rozpoczął edukację uniwersytecką w Bukareszcie, którą zwieńczył dyplomem inżyniera Politechniki Bukaresztańskiej. Kolejne lata przyniosły początek bogatej kariery zawodowej, która trwa do dziś. W szybkim tempie pokonywał kolejne szczeble kariery jako nauczyciel akademicki, co zaowocowało następującymi stanowiskami oraz tytułami: dziekana, prorektora, członka zagranicznego Akademii Inżynierskiej w Polsce. Doświadczenie, które zdobył na arenie miedzynarodowej, pozwoliło mu nawiazać współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w roku 2000. Bierze udział w pracach nad rozwojem studiów w dziedzinie inżynierii gazowniczej w Sibiu i Krakowie.

W 1992 r. został mianowany przez Senat Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu na dyrektora zespołu rumuńskiego w amerykańsko-rumuńskim programie współpracy dwustronnej zatytułowanym „Reforma studiów uniwersyteckich w dziedzinie zarządzania i biznesu”. Skutecznie kierowana przez niego amerykańsko-rumuńska współpraca przyniosła doskonałe efekty. Dzięki temu na Wydziale Inżynierii powstał Zakład Ekonomii Inżynierskiej. W 2000 r. dzięki pozytywnej naukowej i zawodowej weryfikacji dokonanej przez Senat Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu oraz rumuńskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych otrzymał posadę koordynatora naukowego ds. studiów doktoranckich w dziedzinie „inżynieria i zarządzanie”. Bogaty dorobek naukowy łączy dziedziny takie jak inżynieria i zarządzanie, co zadecydowało o nawiązaniu z nim współpracy przez studia doktoranckie AGH. Od 2008 r. wykłada na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH jako profesor wizytujący.

W 2007 r. został wybrany i mianowany przez rumuńskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych na członka narodowej komisji weryfikującej i przyznającej tytuły naukowe, takie jak doktor inżynier, doradca z tytułem doktora nauk inżynieryjnych oraz instytucji prowadzącej studia doktoranckie. W 2007 r. po pomyślnej ewaluacji na szczeblu krajowym został mianowany na stanowisko wizytatora placówek oświatowych z ramienia Rumuńskiej Agencji ds. Oceny Jakości Szkolnictwa Wyższego i pełni tę funkcję do dziś.

Członek Amerykańskiego Towarzystwa Kształcenia Inżynierów (American Society for Engineering Education — ASEE), Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej (European Society for Engineering Education — SEFI), Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Inżynierskich (European Federation of National Engineering Associations — FEANI), Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów (Verein Deutscher Ingenieure — VDI), Głównego Stowarzyszenia Inżynierów w Rumunii (General Assiociation of Engineers in Romania — AGIR), Rumuńskiego Akademickiego Towarzystwa Zarządzania (Romanian Academic Society of Management — SAMRO).

Źródło:

  • Profesor Dan Maniu Duşe Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 21 września 2012. Kraków [2012]. 69 s., il., portr.
  • Uchwała nr 53/2012 Senatu AGH z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH prof. DAN-MANIU DUŞE. Protokół z posiedzenia Senatu AGH z dnia 28 marca 2012 r. s. 2, 16, 55
  • Siemek Jakub: Profesor Dan Maniu Duşe Doktorem Honoris Causa AGH / fot. Z. Sulima // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. - 2012, nr 58, s. 16-18, fot.