Dan Maniu Duşe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m (zamienił w treści „Specjalność:” na „Dyscyplina/specjalności:”)
 
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
 
|honorific-prefix=Prof.
 
|honorific-prefix=Prof.
 
|image=Dan_Duse.jpg
 
|image=Dan_Duse.jpg
|birth_date=1951
+
|birth_date=10 lutego 1951
 +
|birth_place=Kluż-Napoka
 
|fields=inżynieria, zarządzanie
 
|fields=inżynieria, zarządzanie
|function=Profesor Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu (Rumunia)
 
|awards=Order Oficerski za Zasługi w Dziedzinie Edukacji (za wkład w rozwój rumuńskiego szkolnictwa wyższego) 2004
 
 
|dhc_year=2012
 
|dhc_year=2012
 
|dhc_reason=za osiągnięcia naukowe w obszarze górnictwa nafty i gazu, efektywną wpółpracę tak naukową jak i w zakresie kształcenia kadr z Akademii Górniczo-Hutniczej, działalność na rzecz kultury i nauki polskiej w Rumunii, w szczególności w środowiskach naukowych i technicznych
 
|dhc_reason=za osiągnięcia naukowe w obszarze górnictwa nafty i gazu, efektywną wpółpracę tak naukową jak i w zakresie kształcenia kadr z Akademii Górniczo-Hutniczej, działalność na rzecz kultury i nauki polskiej w Rumunii, w szczególności w środowiskach naukowych i technicznych
 +
|honorAGH=Doktor Honoris Causa AGH,
 
|name=Dan Maniu Duse
 
|name=Dan Maniu Duse
|honorific-suffix=
 
|native_name=
 
|native_name_lang=
 
 
|image_size=38937
 
|image_size=38937
|alt=
 
|caption=
 
|resting_place=
 
|resting_place_coordinates=
 
|other_names=
 
|residence=
 
|citizenship=
 
|nationality=
 
|workplaces=
 
|alma_mater=
 
|thesis_title=
 
|thesis_url=
 
|thesis_year=
 
|doctoral_advisor=
 
|academic_advisors=
 
|doctoral_students=
 
|notable_students=
 
|known_for=
 
|varia=
 
|author_abbrev_bot=
 
|author_abbrev_zoo=
 
|influences=
 
|influenced=
 
|signature=
 
|signature_alt=
 
|website=
 
|footnotes=
 
|spouse=
 
|children=
 
 
}}
 
}}
 
Prof. '''Dan Maniu Duşe''' (1951-)
 
Prof. '''Dan Maniu Duşe''' (1951-)
Linia 49: Linia 17:
 
Dyscyplina/specjalności: inżynieria, zarządzanie
 
Dyscyplina/specjalności: inżynieria, zarządzanie
  
Urodził się w 1951 r., w rumuńskiej miejscowości Klużu Napoce. Z edukacją oraz inżynierią jest związany od najmłodszych lat, gdyż jedno z jego rodziców było profesorem, a drugie — inżynierem.
+
== Nota biograficzna ==
  
W 1970 r. rozpoczął edukację uniwersytecką w Bukareszcie, którą zwieńczył dyplomem inżyniera Politechniki Bukaresztańskiej. Kolejne lata przyniosły początek bogatej kariery zawodowej, która trwa do dziś. W szybkim tempie pokonywał kolejne szczeble kariery jako nauczyciel akademicki, co zaowocowało następującymi stanowiskami oraz tytułami: dziekana, prorektora, członka zagranicznego Akademii Inżynierskiej w Polsce. Doświadczenie, które zdobył na arenie miedzynarodowej, pozwoliło mu nawiazać współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w roku 2000. Bierze udział w pracach nad rozwojem studiów w dziedzinie inżynierii gazowniczej w Sibiu i Krakowie.
+
Urodził się w 10 lutego 1951 roku, w rumuńskiej miejscowości Klużu-Napoce.  
  
W 1992 r. został mianowany przez Senat Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu na dyrektora zespołu rumuńskiego w amerykańsko-rumuńskim programie współpracy dwustronnej zatytułowanym „Reforma studiów uniwersyteckich w dziedzinie zarządzania i biznesu”. Skutecznie kierowana przez niego amerykańsko-rumuńska współpraca przyniosła doskonałe efekty. Dzięki temu na Wydziale Inżynierii powstał Zakład Ekonomii Inżynierskiej. W 2000 r. dzięki pozytywnej naukowej i zawodowej weryfikacji dokonanej przez Senat Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu oraz rumuńskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych otrzymał posadę koordynatora naukowego ds. studiów doktoranckich w dziedzinie „inżynieria i zarządzanie”. Bogaty dorobek naukowy łączy dziedziny takie jak inżynieria i zarządzanie, co zadecydowało o nawiązaniu z nim współpracy przez studia doktoranckie AGH. Od 2008 r. wykłada na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH jako profesor wizytujący.
+
Z edukacją oraz inżynierią jest związany od najmłodszych lat, gdyż jedno z jego rodziców było profesorem, a drugie - inżynierem.
  
W 2007 r. został wybrany i mianowany przez rumuńskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych na członka narodowej komisji weryfikującej i przyznającej tytuły naukowe, takie jak doktor inżynier, doradca z tytułem doktora nauk inżynieryjnych oraz instytucji prowadzącej studia doktoranckie. W 2007 r. po pomyślnej ewaluacji na szczeblu krajowym został mianowany na stanowisko wizytatora placówek oświatowych z ramienia Rumuńskiej Agencji ds. Oceny Jakości Szkolnictwa Wyższego i pełni tę funkcję do dziś.
+
W 1975 roku otrzymał dyplom inżyniera mechaniki Politechniki Bukaresztańskiej. W 1991 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Politechnice w Timișoarze. W latach 1993-2000 habilitacja w dziedzinie zarządzania przemysłowego na Missouri University of Columbia w Stanach Zjednoczonych. Pracę naukowo-zawodową podjął w 1979 roku na Uniwersytecie im. Luciana Blagi w Sibiu. Od 1996 roku profesor tytularny na Uniwersytecie, na Wydziale Inżynierii, pełnił również funkcję dziekana i prorektora ds. koordynacji zarządzania dydaktyką.
  
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Kształcenia Inżynierów (American Society for Engineering Education — ASEE), Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej (European Society for Engineering Education — SEFI), Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Inżynierskich (European Federation of National Engineering Associations — FEANI), Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów (Verein Deutscher Ingenieure — VDI), Głównego Stowarzyszenia Inżynierów w Rumunii (General Assiociation of Engineers in Romania — AGIR), Rumuńskiego Akademickiego Towarzystwa Zarządzania (Romanian Academic Society of Management — SAMRO).
+
W 1992 roku został mianowany przez Senat Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu na dyrektora zespołu rumuńskiego w amerykańsko-rumuńskim programie współpracy dwustronnej zatytułowanym „Reforma studiów uniwersyteckich w dziedzinie zarządzania i biznesu”. Dzięki temu na Wydziale Inżynierii powstał Zakład Ekonomii Inżynierskiej. W 2000 roku dzięki pozytywnej naukowej i zawodowej weryfikacji dokonanej przez Senat Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu oraz rumuńskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych otrzymał posadę koordynatora naukowego ds. studiów doktoranckich na kierunku „inżynieria i zarządzanie”. W 2007 roku został wybrany i mianowany przez rumuńskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych na członka narodowej komisji weryfikującej i przyznającej tytuły naukowe oraz, po pozytywnej ewaulacji na poziomie krajowym, na stanowisko wizytatora placówek oświatowych z ramienia Rumuńskiej Agencji ds. Oceny Jakości Szkolnictwa Wyższego.
  
== Bibliografia ==
+
Współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą od roku 2000, przede wszystkim z Wydziałami: Wiertnictwa, Nafty i Gazy oraz Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Głównie w obszarze związanym z pracami nad rozwojem studiów w dziedzinie inżynierii gazowniczej w Sibiu i Krakowie. Brał udział między innymi w europejskim grancie Leonardo da Vinci, kierowanym przez AGH, który zakończył się utworzeniem pierwszego europejskiego programu kształcenia zdalnego w dziedzinie inżynierii gazownictwa. Od 2008 roku wykłada na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH jako profesor wizytujący.
* Profesor Dan Maniu Duşe Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 21 września 2012. Kraków [2012]69 s., il., portr.
+
 
* Uchwała nr 53/2012 Senatu AGH z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH prof. DAN-MANIU DUSE. ''Protokół z posiedzenia Senatu AGH'' z dnia 28 marca 2012 r. s. 2, 16, 55
+
W swoim dorobku ma ponad 130 publikacji naukowych oraz programów rozwojowo-badawczych w dziedzinie inżynierii przemysłowej oraz zarządzania, koordynacje projektów doktoranckich oraz nadzór nad wieloma projektami habilitacyjnymi w dziedzinie badań i rozwoju.
* Siemek Jakub: Profesor Dan Maniu Duşe Doktorem Honoris Causa AGH / fot. Z. Sulima // ''Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej''. - 2012, nr 58, s. 16-18, fot.  
+
 
 +
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Kształcenia Inżynierów (American Society for Engineering Education - ASEE), Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej (European Society for Engineering Education - SEFI), Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Inżynierskich (European Federation of National Engineering Associations - FEANI), Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów (Verein Deutscher Ingenieure - VDI), Głównego Stowarzyszenia Inżynierów w Rumunii (General Assiociation of Engineers in Romania - AGIR), Rumuńskiego Akademickiego Towarzystwa Zarządzania (Romanian Academic Society of Management - SAMRO), członek zagranicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce.
 +
 
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
Order Oficerski za Zasługi w Dziedzinie Edukacji (za wkład w rozwój rumuńskiego szkolnictwa wyższego), Złoty Medal Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu
 +
 
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
==== Książki ====  
 +
* Profesor Dan Maniu Duşe Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Kraków, 21 września 2012. Kraków [2012], 69 s., [foto]
 +
==== Artykuły ====
 +
* Profesor Dan Maniu Duşe Doktorem Honoris Causa AGH. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 58, s. [68], [foto]
 +
* [''Protokół z Posiedzenia Senatu AGH...'' 28.03.2012], s. 2, 16, 55
 +
* Siemek J.: Profesor Dan Maniu Duşe Doktorem Honoris Causa AGH. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 58, s. 16-18, [foto]
 +
 
 +
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 27.11.2017</span>'''''
  
 
{{DEFAULTSORT:Duşe, Dan Maniu}}
 
{{DEFAULTSORT:Duşe, Dan Maniu}}
 +
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Doktorzy honoris causa AGH]]
 
[[Category:Doktorzy honoris causa AGH]]

Aktualna wersja na dzień 13:41, 31 sie 2018

Dan Maniu Duşe
Dan Duse.jpg
Nazwisko Duşe
Imię / imiona Dan Maniu
Tytuły / stanowiska Prof.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 10 lutego 1951
Miejsce urodzenia Kluż-Napoka


Dyscyplina/specjalności inżynieria, zarządzanie


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2012
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za osiągnięcia naukowe w obszarze górnictwa nafty i gazu, efektywną wpółpracę tak naukową jak i w zakresie kształcenia kadr z Akademii Górniczo-Hutniczej, działalność na rzecz kultury i nauki polskiej w Rumunii, w szczególności w środowiskach naukowych i technicznych

Prof. Dan Maniu Duşe (1951-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria, zarządzanie

Nota biograficzna

Urodził się w 10 lutego 1951 roku, w rumuńskiej miejscowości Klużu-Napoce.

Z edukacją oraz inżynierią jest związany od najmłodszych lat, gdyż jedno z jego rodziców było profesorem, a drugie - inżynierem.

W 1975 roku otrzymał dyplom inżyniera mechaniki Politechniki Bukaresztańskiej. W 1991 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Politechnice w Timișoarze. W latach 1993-2000 habilitacja w dziedzinie zarządzania przemysłowego na Missouri University of Columbia w Stanach Zjednoczonych. Pracę naukowo-zawodową podjął w 1979 roku na Uniwersytecie im. Luciana Blagi w Sibiu. Od 1996 roku profesor tytularny na Uniwersytecie, na Wydziale Inżynierii, pełnił również funkcję dziekana i prorektora ds. koordynacji zarządzania dydaktyką.

W 1992 roku został mianowany przez Senat Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu na dyrektora zespołu rumuńskiego w amerykańsko-rumuńskim programie współpracy dwustronnej zatytułowanym „Reforma studiów uniwersyteckich w dziedzinie zarządzania i biznesu”. Dzięki temu na Wydziale Inżynierii powstał Zakład Ekonomii Inżynierskiej. W 2000 roku dzięki pozytywnej naukowej i zawodowej weryfikacji dokonanej przez Senat Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu oraz rumuńskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych otrzymał posadę koordynatora naukowego ds. studiów doktoranckich na kierunku „inżynieria i zarządzanie”. W 2007 roku został wybrany i mianowany przez rumuńskie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych na członka narodowej komisji weryfikującej i przyznającej tytuły naukowe oraz, po pozytywnej ewaulacji na poziomie krajowym, na stanowisko wizytatora placówek oświatowych z ramienia Rumuńskiej Agencji ds. Oceny Jakości Szkolnictwa Wyższego.

Współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą od roku 2000, przede wszystkim z Wydziałami: Wiertnictwa, Nafty i Gazy oraz Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Głównie w obszarze związanym z pracami nad rozwojem studiów w dziedzinie inżynierii gazowniczej w Sibiu i Krakowie. Brał udział między innymi w europejskim grancie Leonardo da Vinci, kierowanym przez AGH, który zakończył się utworzeniem pierwszego europejskiego programu kształcenia zdalnego w dziedzinie inżynierii gazownictwa. Od 2008 roku wykłada na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH jako profesor wizytujący.

W swoim dorobku ma ponad 130 publikacji naukowych oraz programów rozwojowo-badawczych w dziedzinie inżynierii przemysłowej oraz zarządzania, koordynacje projektów doktoranckich oraz nadzór nad wieloma projektami habilitacyjnymi w dziedzinie badań i rozwoju.

Członek Amerykańskiego Towarzystwa Kształcenia Inżynierów (American Society for Engineering Education - ASEE), Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej (European Society for Engineering Education - SEFI), Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Inżynierskich (European Federation of National Engineering Associations - FEANI), Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów (Verein Deutscher Ingenieure - VDI), Głównego Stowarzyszenia Inżynierów w Rumunii (General Assiociation of Engineers in Romania - AGIR), Rumuńskiego Akademickiego Towarzystwa Zarządzania (Romanian Academic Society of Management - SAMRO), członek zagranicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Odznaczenia i nagrody

Order Oficerski za Zasługi w Dziedzinie Edukacji (za wkład w rozwój rumuńskiego szkolnictwa wyższego), Złoty Medal Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu

Źródła do biogramu

Książki

  • Profesor Dan Maniu Duşe Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Kraków, 21 września 2012. Kraków [2012], 69 s., [foto]

Artykuły

  • Profesor Dan Maniu Duşe Doktorem Honoris Causa AGH. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. [68], [foto]
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 28.03.2012], s. 2, 16, 55
  • Siemek J.: Profesor Dan Maniu Duşe Doktorem Honoris Causa AGH. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 16-18, [foto]

stan na dzień 27.11.2017