Czesław Kazimierz Olech

Z Historia AGH
Czesław Kazimierz Olech
Nazwisko Olech
Imię / imiona Czesław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 1931


Dyscyplina/specjalności matematykaOdznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski i Oficerski OOP.

Prof. zw. dr hab. Czesław Kazimierz Olech (1931-)

Specjalność: matematyka

Urodził się w Pińczowie. Ukończył studia na UJ w Krakowie (1954); dr (1958), dr hab. (1962), prof. nadzw. (1966), prof. zw. (1973), czł. koresp. PAN (1973), czł. rzecz. PAN (1983). W l. 1952-1954 związany z Akademią jako asystent, później podjął pracę w PAN i w Inst. Matematyki w Warszawie, Międzynarod. Centrum Matematyki im. Stefana Banacha w Warszawie.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń matematycznych polskich i międzynarodowych. Autor ok. 70 prac. z zakresu równań różniczkowych zwyczajnych, mat. teorii optymalnego sterowania.

Źródło:

  • Kto jest kim w Polsce. s. 512-513