Czesław Kazimierz Olech: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
(Utworzył nową stronę „{{Infobox scientist | name = Czesław Kazimierz Olech | image = | family-name = Olech | given-name = Czesław | additional-name = Kazimierz | honorific-prefix...”)
 
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 71 wersji utworzonych przez 8 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Infobox scientist
{{Infobox scientist
| name = Czesław Kazimierz Olech
|family-name=Olech
| image =
|given-name=Czesław Kazimierz
| family-name = Olech
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab.
| given-name = Czesław
|image=Czeslaw Olech.jpg
| additional-name = Kazimierz
|birth_date=22 maja 1931
| honorific-prefix = Prof. zw. dr hab.
|birth_place=Pińczów
| honorific-suffix =
|death_date=1 lipca 2015
| native_name =
|death_place=Warszawa
| native_name_lang =
|fields=matematyka, równania różniczkowe,
| image =  
|faculty=Wydział Geodezji Górniczej
| image_size =
|awards=Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda I stopnia
| alt =
|dhc_year=2008
| caption =
|dhc_reason=za dorobek naukowy istotnie wzbogacający rozwój teorii równań różniczkowych i teorii sterowania w świecie, a w szczególności w Polsce i w AGH oraz za zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej oraz naukowo-dydaktycznej i inżynierskiej z zakresu automatyki i innych dyscyplin nauk technicznych
| birth_date = 1931
|honorAGH=Doktor Honoris Causa AGH,
| birth_place =  
|name=Czesław Kazimierz Olech
| death_date =  
| death_place =  
| resting_place =
| resting_place_coordinates =
| other_names =
| residence =
| citizenship =
| nationality =
| fields = matematyka
| workplaces =
| alma_mater =
| thesis_title =
| thesis_url =
| thesis_year =
| doctoral_advisor =
| academic_advisors =
| doctoral_students =
| notable_students =
| known_for =
| author_abbrev_bot =
| author_abbrev_zoo =
| influences =
| influenced =  
| awards = Krzyż Komandorski i Oficerski OOP.
| signature =  
| signature_alt =  
| website =  
| footnotes =
| spouse =
| children =  
}}
}}
Prof. zw. dr hab. '''Czesław Kazimierz Olech''' (1931-)
Prof. zw. dr hab. '''Czesław Kazimierz Olech''' (1931–2015)


Specjalność: matematyka
Dyscyplina/specjalności: matematyka, równania różniczkowe


Urodził się w Pińczowie. Ukończył studia na UJ w Krakowie (1954); dr (1958), dr hab. (1962), prof. nadzw. (1966), prof. zw. (1973), czł. koresp. PAN (1973), czł. rzecz. PAN (1983). W l. 1952-1954 związany z Akademią jako asystent, później podjął pracę w PAN i w Inst. Matematyki w Warszawie, Międzynarod. Centrum Matematyki im. Stefana Banacha w Warszawie.
== Nota biograficzna ==


Jest członkiem wielu stowarzyszeń matematycznych polskich i międzynarodowych. Autor ok. 70 prac. z zakresu równań różniczkowych zwyczajnych, mat. teorii optymalnego sterowania.
Urodził się 22 maja 1931 roku w Pińczowie. Zmarł 1 lipca 2015 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Pińczowie.


W latach 1952–1954 pracował jako asystent w Katedrze Matematyki na [[Wydział Geodezji Górniczej|Wydziale Geodezji Górniczej]] Akademii Górniczo-Hutniczej.


W 1954 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W latach 1954-1957 pracował jako doktorant w  Instytucie Matematycznym PAN, Oddział w Krakowie.
W roku 1958 obronił pracę doktorską pt: "O koincydencji asymptotycznej zbiorów usłanych przez całki dwu układów równań różniczkowych zwyczajnych". W latach 1957-1963 był adiunktem. Habilitację uzyskał w tym samym instytucie w 1962 roku na podstawie pracy "On the global stability of an autonomous system on the plane". W roku 1966 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1973 tytuł profesora zwyczajnego.
W latach 1970-1986 dyrektor Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.
Współorganizator Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha w Warszawie i jego dyrektor w latach 1972-1992.
Był autorem kilkudziesięciu prac oraz promotorem kilku prac doktorskich i recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i prezes pierwszego w Polsce Międzynarodowego Kongresu Matematyków (1983).
Członek korespondent PAN 1973-2015, członek rzeczywisty PAN 1983-2015, członek czynny PAU 1996-2015, członek Papieskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1955 oraz wielu organizacji i stowarzyszeń matematycznych w Polsce i za granicą.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego (1989), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej (2008).
==== Odznaczenia i nagrody ====
[[Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Państwowa Nagroda I stopnia]], Medal Martina Drimowa Bułgarskiej Akademii Nauk, Medal im. Bernarda Bolzano Czechosłowackiej Akademii Nauk, Medal im. Stefana Banacha PAN
== Źródła do biogramu ==
==== Książki ====
* Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3.  Warszawa 1993, s. 512-513
* Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 691
* Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 937-938
* [Skład Osobowy AGH... 1952/53]. Kraków 1953, s. 53
* [Skład Osobowy AGH... 1953/54]. Kraków 1954, s. 54, 260
* Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T 3 : M-R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 353-354, [foto]
==== Artykuły ====
* Doktorat honoris causa AGH dla Profesora Czesława Olecha. ''Biuletyn AGH'' 2009, nr 20/21, s. 7-9, [foto]
* ''Dziennik Polski'' 2015, nr 154 (4-5 VII 2015), s. A12 [nekr.]
* ''Dziennik Polski'' 2015, nr 156 (7 VII 2015), s. A8  [nekr.]
* ''Dziennik Polski'' 2015, nr 157 (8 VII 2015), s. A11  [nekr.]
* ''Gazeta Wyborcza'' 2015, nr 154 (4-5 VII 2015), s. 6 (dod. ''Gazeta Wyborcza Kraków'') [nekr.]
* ''Gazeta Wyborcza'' 2015, nr 155 (6 VII 2015), s. 6 (dod. ''Gazeta Wyborcza Kraków'') [nekr.]
* Profesor Czesław Olech doktorem honorowym AGH : 29 czerwca 2009. ''Biuletyn AGH'' 2009, nr 20/21, s. 48, [foto]
* [''Protokół z Posiedzenia Senatu AGH''... 29.10.2008], s. 43
==== Inne ====
* [Zaproszenie] na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa profesorowi Czesławowi Olechowi, [foto]


{{DEFAULTSORT:Olech, Czesław Kazimierz}}
{{DEFAULTSORT:Olech, Czesław Kazimierz}}
[[Category:Uczony]]
[[Category:Biogramy]]
[[Category:Doktorzy honoris causa AGH]]

Aktualna wersja na dzień 13:13, 6 wrz 2018

Czesław Kazimierz Olech
Czeslaw Olech.jpg
Nazwisko Olech
Imię / imiona Czesław Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 22 maja 1931
Miejsce urodzenia Pińczów
Data śmierci 1 lipca 2015
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności matematyka, równania różniczkowe
Wydział Wydział Geodezji Górniczej
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2008
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za dorobek naukowy istotnie wzbogacający rozwój teorii równań różniczkowych i teorii sterowania w świecie, a w szczególności w Polsce i w AGH oraz za zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej oraz naukowo-dydaktycznej i inżynierskiej z zakresu automatyki i innych dyscyplin nauk technicznych
Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda I stopnia

Prof. zw. dr hab. Czesław Kazimierz Olech (1931–2015)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, równania różniczkowe

Nota biograficzna

Urodził się 22 maja 1931 roku w Pińczowie. Zmarł 1 lipca 2015 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Pińczowie.

W latach 1952–1954 pracował jako asystent w Katedrze Matematyki na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej.

W 1954 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W latach 1954-1957 pracował jako doktorant w Instytucie Matematycznym PAN, Oddział w Krakowie.

W roku 1958 obronił pracę doktorską pt: "O koincydencji asymptotycznej zbiorów usłanych przez całki dwu układów równań różniczkowych zwyczajnych". W latach 1957-1963 był adiunktem. Habilitację uzyskał w tym samym instytucie w 1962 roku na podstawie pracy "On the global stability of an autonomous system on the plane". W roku 1966 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1973 tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1970-1986 dyrektor Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie. Współorganizator Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha w Warszawie i jego dyrektor w latach 1972-1992.

Był autorem kilkudziesięciu prac oraz promotorem kilku prac doktorskich i recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i prezes pierwszego w Polsce Międzynarodowego Kongresu Matematyków (1983).

Członek korespondent PAN 1973-2015, członek rzeczywisty PAN 1983-2015, członek czynny PAU 1996-2015, członek Papieskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1955 oraz wielu organizacji i stowarzyszeń matematycznych w Polsce i za granicą.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego (1989), Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej (2008).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Państwowa Nagroda I stopnia, Medal Martina Drimowa Bułgarskiej Akademii Nauk, Medal im. Bernarda Bolzano Czechosłowackiej Akademii Nauk, Medal im. Stefana Banacha PAN

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 512-513
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 691
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 937-938
 • [Skład Osobowy AGH... 1952/53]. Kraków 1953, s. 53
 • [Skład Osobowy AGH... 1953/54]. Kraków 1954, s. 54, 260
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T 3 : M-R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 353-354, [foto]

Artykuły

 • Doktorat honoris causa AGH dla Profesora Czesława Olecha. Biuletyn AGH 2009, nr 20/21, s. 7-9, [foto]
 • Dziennik Polski 2015, nr 154 (4-5 VII 2015), s. A12 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2015, nr 156 (7 VII 2015), s. A8 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2015, nr 157 (8 VII 2015), s. A11 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2015, nr 154 (4-5 VII 2015), s. 6 (dod. Gazeta Wyborcza Kraków) [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2015, nr 155 (6 VII 2015), s. 6 (dod. Gazeta Wyborcza Kraków) [nekr.]
 • Profesor Czesław Olech doktorem honorowym AGH : 29 czerwca 2009. Biuletyn AGH 2009, nr 20/21, s. 48, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 29.10.2008], s. 43

Inne

 • [Zaproszenie] na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa profesorowi Czesławowi Olechowi, [foto]