Centrum Kształcenia Ustawicznego

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Rok założenia 1996
Rok przekształcenia/likwidacji 1998


Przekształcony na: Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej


Senat AGH, na posiedzeniu w dniu 27 marca 1996 r., pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH nowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Na posiedzeniu w dniu 29 maja 1996 r., Senat AGH, uchwałą nr 61/96 pozytywnie zaopiniował Regulamin Centrum.

Uchwałą nr 33, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 maja 1998 r., pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego na Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2006 r., uchwałą nr 141, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH, Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej na Centrum e-Learningu AGH (CeL AGH).

Centrum e-Learningu AGH jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zadaniem CeL AGH jest koordynacja działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne Akademii w zakresie: e-learningu (e-edukacji), kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego.

Dyrektorzy

 FunkcjaRok odRok do
Jerzy Maria Wiktor MischkeDyrektor19961997

Osoby związane

Bibliografia

Artykuły

Inne

  • Centrum e-Learningu AGH //www.cel.agh.edu.pl/o-nas/


Źródła (w układzie chronologicznym)

  • Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 24 stycznia 1996 r.
  • Posiedzenie Senatu AGH w dniu 27 marca 1996 r. Opinia Senatu AGH z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostki organizacyjnej o nazwie "Centrum Kształcenia Ustawicznego - Continuing Education Centre"
  • Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 29 maja 1996 r.
  • Posiedzenie Senatu AGH w dniu 29 maja 1996 r. Uchwała nr 61/96 Senatu AGH z dnia 29.05.1996 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu centrum Kształcenia Ustawicznego - Lifelong Learning Centre
  • Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 maja 1998 r.
  • Posiedzenie Senatu AGH w dniu 27 maja 1998 r. Uchwała nr 33 Senatu AGH z dnia 27 maja 1998 roku w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Uchwała nr 141/2006 Senatu AGH z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie opinii o przekształceniu przez Rektora Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej
  • Regulamin Centrum e-Learningu AGH - Centre of e-Learning AGH-UST - załącznik do uchwały nr 141/2006 Senatu AGH z dnia 29 listopada 2006 r.