Centrum Gazu Niekonwencjonalnego

Z Historia AGH
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.
Centrum Gazu Niekonwencjonalnego
Rok założenia 2014
Rok przekształcenia/likwidacji 2018


Przekształcony na:

Zarządzeniem nr 59, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 30 grudnia 2013 r., utworzono z dniem 7 stycznia 2014 r. jednostkę pozawydziałową o nazwie Centrum Gazu Niekonwencjonalnego (CGN).

Senat AGH, na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 r., uchwałą nr 5, pozytywnie zaopiniował likwidację przez Rektora AGH Centrum Gazu Niekonwencjonalnego.

Do zadań Centrum Gazu Niekonwencjonalnego należała integracja i koordynacja działań AGH w zakresie zagadnień związanych z pozyskiwaniem gazów niekonwencjonalnych, a przede wszystkim tzw. gazu łupkowego.

Kierownicy

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Osoby związane z centrum

Bibliografia

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 11.01.2022