Centrum Fotowoltaiki

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Centrum Fotowoltaiki
Rok założenia 2015


Pochodzi od -
Przekształcony na:

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r., uchwałą nr 73, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH jednostki pozawydziałowej o nazwie Centrum Fotowoltaiki (CF).

Na wniosek Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r., uchwałą nr 99, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Hanzelkę na Dyrektora Centrum Fotowoltaiki.

Zarządzeniem nr 31, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 sierpnia 2015 r., powołano jednostkę pozawydziałową o nazwie Centrum Fotowoltaiki (CF). Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r.

Centrum Fotowoltaiki działa w strukturze Centrum Energetyki. Współpracuje z uczelniami i instytutami badawczymi oraz organizacjami działającymi na rzecz rozwoju fotowoltaiki.

Do zadań Centrum należy rozwój wiedzy w obszarze energetyki fotowoltaicznej, promowanie osiągnięć badawczych AGH w dziedzinie fotowoltaiki w kraju i zagranicą.


Dyrektorzy

Osoby związane z centrum

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)