Borys Mikułowski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 14 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 6: Linia 6:
 
|birth_date=4 marca 1943
 
|birth_date=4 marca 1943
 
|birth_place=Siemiatycze
 
|birth_place=Siemiatycze
|function=Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych w latach 1984–1987, Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych w latach 1987–1990
+
|function=Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1987–1990)
 
|faculty=Wydział Metali Nieżelaznych
 
|faculty=Wydział Metali Nieżelaznych
 +
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
 +
}}{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Prodziekan
 +
|Jednostka=Wydział Metali Nieżelaznych
 +
|Rok_od=1984
 +
|Rok_do=1987
 +
}}{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Dziekan
 +
|Jednostka=Wydział Metali Nieżelaznych
 +
|Rok_od=1987
 +
|Rok_do=1990
 
}}
 
}}
Prof. dr hab.inż. '''Borys Mikułowski''' (1943–) '''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>'''
+
Prof. dr hab.inż. '''Borys Mikułowski''' (1943–)
  
 
Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, przeróbka plastyczna metali i stopów, procesy rozpuszczania i wydzielenia w superstopach na bazie żelaza, niklu i kobaltu,  
 
Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, przeróbka plastyczna metali i stopów, procesy rozpuszczania i wydzielenia w superstopach na bazie żelaza, niklu i kobaltu,  
Linia 17: Linia 28:
 
Urodził się 4 marca 1943 roku w Siemiatyczach.
 
Urodził się 4 marca 1943 roku w Siemiatyczach.
  
W 1966 roku ukończył Wydział Metali Nieżelaznych AGH.???????
+
W 1967 roku ukończył Wydział Metali Nieżelaznych AGH.
  
Absolwent AGH 1966, dr 1973, dr hab. 1983, prof. 1997.
+
W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Katedrze Metaloznawstwa i Metali Nieżelaznych [[Wydział Metali Nieżelaznych|Wydziału Metali Nieżelaznych]] AGH. Następnie w latach 1969-1973 był starszym asystentem.
  
W 1966 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Metaloznawstwa i Metali Nieżelaznych [[Wydział Metali Nieżelaznych|Wydziału Metali Nieżelaznych]] AGH. Następnie w latach 1969-1973 był starszym asystentem. W latach 1973-1984 był adiunktem w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa WMN, później w latach 1984-1992 docentem, a następnie od 1992 roku profesorem w Katedrze Struktury i Mechaniki Ciała Stałego.
+
W 1973 roku na podstawie pracy "Analiza wpływu orientacji monokryształów cynku na mechanizm ich plastycznego odkształcenia" uzyskał doktorat.
  
W latach 1989–1991 był kierownikiem Zakładu Metaloznawstwa Teoretycznego Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa.
+
W latach 1973-1984 był adiunktem w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa WMN, później w latach 1984-1992 docentem.
  
W latach 1984–1987 był prodziekanem, a w latach 1987–1990 dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych.
+
W 1993 roku został doktorem habilitowanym, a następnie został profesorem AGH w Katedrze Struktury i Mechaniki Ciała Stałego.
  
Był stypendystą Uniwersytetu Wiedeńskiego (1980), odbył staż naukowy w Uniwersytecie Karola w Pradze (1981), w latach 1992–1993 był na kontrakcie naukowym w Uniwersytecie Wiedeńskim.
+
W 1997 roku otrzymał tytuł profesora.
  
Członek The Minerals, Metals and Materials Society; Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.
+
W latach 1989–1991 był kierownikiem Zakładu Metaloznawstwa Teoretycznego Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa.
  
Działalność naukowo-badawcza: wpływ parametrów fizycznych na własności metali polikrystalicznych, głównie o strukturze heksagonalnej; badania mechanizmów poślizgu i bliźniakowania w monokryształach cynku i stopów cynku; rola wad punktowych w procesach umocnienia i zdrowienia metali; wpływ parametrów technologicznych, obróbki cieplnej oraz składu chemicznego na własności metali i stopów; wpływ warunków eksploatacji na zmiany struktury i własności nadstopów z grup: Fe-Ni-Cr i Fe-Cr-Ni; procesy rozpuszczania i wydzielania w nadstopach na bazie niklu oraz żelaza; struktura oraz własności tlenkowych materiałów nadprzewodzących.
+
W latach 1984–1987 był prodziekanem, a w latach 1987–1990 dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych.
  
Autor wielu publikacji naukowych oraz opinii i ekspertyz. Autor patentów, promotor prac doktorskich. Stały recenzent „physica status solidi”.
+
W 1980 roku był stypendystą Uniwersytetu Wiedeńskiego, w 1981 roku odbył staż naukowy w Uniwersytecie Karola w Pradze, w latach 1992–1993 był na kontrakcie naukowym w Uniwersytecie Wiedeńskim.
  
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, ekspert przemysłu chemicznego w zakresie materiałów metalicznych pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.
+
Stały recenzent „physica status solidi”.
  
.......................................................
+
Członek The Minerals, Metals and Materials Society; Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.
Główne obszary działalności naukowo-badawczej:Procesyumocnieniaodkształceniowego, roztworowego oraz wydzieleniowego w metalach i stopach o strukturze heksagonalnej.Rolabliżniakowaniaw procesieodkształcenia plastycznego oraz pękania metali.Wpływ parametrówfizycznychna własności polikrystalicznych metali i stopów.Wpływ parametrów technologicznych, obróbki cieplnej oraz składu chemicznego na własności metali i stopów.Analizaprocesów technologicznychotrzymywania wyrobów ze stopów ZnCuTi charakteryzują-cych się wysokimi własnościami użytkowymi.Wpływ wad punktowych, głównie wakacji powstałych w wyniku dużych odkształceń oraz przechłodzenia na procesy umocnienia, zdrowienia oraz zarodkowania nowych faz w metalach. Fizyko-chemicznewłasności połączeń metal-ceramika. Analiza zjawiskprzebiegających na granicach fazowych metal-ceramika oraz opracowanie technik badawczych, Strukturai własnościmateriałów nadprzewodzących typu YBa2Cu3O7-x.Wpływ strukturyodlewniczej staliw wysokostopowych, nadstopów na własności i ich anizotropię.Wpływwarunkóweksploatacji na zmiany strukturyi własności stopów z grupy nadstopów na bazie żelaza oraz niklu.Procesyrozpuszczania i wydzielaniaoraz wpływu warunków eksploatacji na własności nadstopów Fe-Ni-Cr. L
 
 
 
Dyscyplina KBN: inżynieria materiałowaSpecjalności:
 
 
 
 
 
fizyka odkształcenia plastycznego metali i stopów,
 
 
 
procesy umocnienia odkształceniowego roztworowego i wydzieleniowego w metalach heksagonalnych, przeróbka plastyczna metali i stopów, procesy rozpuszczania i wydzielenia w superstopach na bazie żelaza, niklu i kobaltu,połączenia metal-ceramika, cynkowanie ogniowe.
 
 
 
 
 
INSTYTUT PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA  1969-1991
 
 
 
ZAKŁAD METALOZNAWSTWA TEORETYCZNEGO
 
 
 
doc. dr hab. inż. Borys Mikułowski 1989–1991
 
  
 +
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, ekspert przemysłu chemicznego w zakresie materiałów metalicznych pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.
  
 +
Autor około 150 publikacji, w tym kilku książek i patentów oraz ponad 40 opinii i ekspertyz.
  
 +
Promotor prac doktorskich.
  
 
==== Odznaczenia i nagrody ====
 
==== Odznaczenia i nagrody ====
  
Trzykrotnie resortowe; Złoty Medal Uniwersytetu w Brnie 1989, Złotyu Krzyż Zasługi 1988; Złota Odznaka Honorowa NOT 1991, Medal KEN 1999.
+
[[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Złoty Medal Uniwersytetu w Brnie, Złota Odznaka Honorowa NOT
  
 +
==== Bibliografia publikacji ====
  
==== Bibliografia publikacji ====
+
https://bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=02946&idform=1&afi=1&f1Search=1&fodR=2001&fdoR=2017&fagTP=0
  
 
== Źródła do biogramu ==
 
== Źródła do biogramu ==
Linia 68: Linia 68:
 
==== Książki ====
 
==== Książki ====
  
* Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. ??????
+
* Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 199
* [Skład Osobowy AGH … 196??/??]. Kraków 19??, s. ???????
+
* [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 59
 
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 233, [foto]
 
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 233, [foto]
* Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Warszawa 2000. s. 185–186
+
* Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik.  Warszawa 2000, s. 185-186, [foto]
Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik.  Warszawa 2000, s. 185-186, [foto]
 
 
* Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15-17, 21, [foto]
 
* Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15-17, 21, [foto]
 
* Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : XXXV lat działalności. Oprac. J. Nowakowski. Kraków 1997, s. 5-7, 10 [foto]
 
* Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : XXXV lat działalności. Oprac. J. Nowakowski. Kraków 1997, s. 5-7, 10 [foto]
  
 
==== Artykuły ====
 
==== Artykuły ====
 
 
  
 
==== Inne ====
 
==== Inne ====
  
*   .[online] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w:
+
* Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski - AGH [online] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w: http://www.kmo.agh.edu.pl/PDF/CV/CV_B_Mikulowski.pdf
 
+
* Skład Osobowy | Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Materiałów Nieżelaznych [online] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w:http://www.knmimn.agh.edu.pl/o-katedrze/sklad-osobowy/
{{DEFAULTSORT:Nazwisko, Imię}}
 
 
 
[[Category:Biogramy]]
 
 
 
lub
 
 
 
{{DEFAULTSORT:Nazwisko, Imię}}
 
 
 
[[Category:Biogramy]] [[Category:Doktorzy honoris causa AGH]]
 
 
 
 
 
 
 
Informacja w kolorze czerwonym, zamieszczona przy biogramach do uzupełnienia (opracowania):
 
  
  
Linia 103: Linia 87:
  
  
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 22.01.2021</span>'''''
+
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 25.01.2021</span>'''''

Aktualna wersja na dzień 10:37, 25 sty 2021

Borys Mikułowski
Borys Mikulowski.jpg
Nazwisko Mikułowski
Imię / imiona Borys
Tytuły / stanowiska prof. dr hab.inż.
Data urodzenia 4 marca 1943
Miejsce urodzenia Siemiatycze


Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1987–1990)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19841987
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19871990

Prof. dr hab.inż. Borys Mikułowski (1943–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, przeróbka plastyczna metali i stopów, procesy rozpuszczania i wydzielenia w superstopach na bazie żelaza, niklu i kobaltu,

Nota biograficzna

Urodził się 4 marca 1943 roku w Siemiatyczach.

W 1967 roku ukończył Wydział Metali Nieżelaznych AGH.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Katedrze Metaloznawstwa i Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych AGH. Następnie w latach 1969-1973 był starszym asystentem.

W 1973 roku na podstawie pracy "Analiza wpływu orientacji monokryształów cynku na mechanizm ich plastycznego odkształcenia" uzyskał doktorat.

W latach 1973-1984 był adiunktem w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa WMN, później w latach 1984-1992 docentem.

W 1993 roku został doktorem habilitowanym, a następnie został profesorem AGH w Katedrze Struktury i Mechaniki Ciała Stałego.

W 1997 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1989–1991 był kierownikiem Zakładu Metaloznawstwa Teoretycznego Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa.

W latach 1984–1987 był prodziekanem, a w latach 1987–1990 dziekanem Wydziału Metali Nieżelaznych.

W 1980 roku był stypendystą Uniwersytetu Wiedeńskiego, w 1981 roku odbył staż naukowy w Uniwersytecie Karola w Pradze, w latach 1992–1993 był na kontrakcie naukowym w Uniwersytecie Wiedeńskim.

Stały recenzent „physica status solidi”.

Członek The Minerals, Metals and Materials Society; Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, ekspert przemysłu chemicznego w zakresie materiałów metalicznych pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.

Autor około 150 publikacji, w tym kilku książek i patentów oraz ponad 40 opinii i ekspertyz.

Promotor prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Uniwersytetu w Brnie, Złota Odznaka Honorowa NOT

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=02946&idform=1&afi=1&f1Search=1&fodR=2001&fdoR=2017&fagTP=0

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 199
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 59
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 233, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 185-186, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15-17, 21, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : XXXV lat działalności. Oprac. J. Nowakowski. Kraków 1997, s. 5-7, 10 [foto]

Artykuły

Inne


stan na dzień 25.01.2021