Bogusław Loesch

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Bogusław Loesch
Boguslaw Loesch.jpg
Nazwisko Loesch
Imię / imiona Bogusław
Tytuły / stanowiska Starszy wykładowca mgr inż.
Data urodzenia 24 sierpnia 1902
Miejsce urodzenia Brzozów
Data śmierci 19 sierpnia 1964
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności maszyny górnicze
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1958–1960)
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19581960

St. wykładowca mgr inż. Bogusław Loesch (1902–1964)

Specjalność: maszyny górnicze

Życiorys

Urodził się 24 sierpnia 1902 r. w Brzozowie (woj. rzeszowskie). Zmarł 19 sierpnia 1964 r. w Krakowie.

W latach 1920–1925 studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Podczas studiów odbywał liczne praktyki zawodowe: w kopalni nafty Towarzystwa Naftowego "Galicja" w Grabównicy koło Brzozowa, w kopalni węgla kamiennego "Kazimierz" w Niemcach (dawna dzielnica Sosnowca), w kopalni węgla kamiennego Giesche szyb "Carmer", w kopalni soli w Wieliczce. W latach 1926-1930 pracował w Biurze Mierniczym w Brzozowie na stanowisku asystenta mierniczego. W 1930 r. rozpoczął pracę jako starszy asystent w Katedrze Maszyn Górniczych Akademii Górniczej, a w 1934 r. awansował na adiunkta i funkcję tę pełnił aż do wybuchu wojny. W latach 30. pracował również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w kilku placówkach: w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie (1931-1933), w Dziennej Publicznej Szkole Dokształcającej w Krakowie (1934-1939) gdzie sprawował równocześnie obowiązki kierownika działu maszynowego oraz w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej na Wydziale Mechanicznym (1937-1939). Po zakończeniu wojny ponownie podjął pracę w Akademii Górniczej w Zakładzie Maszyn Górniczych i do 1947 r. pełnił obowiązki kierownika tego Zakładu. W latach 1946–1953 był wykładowcą Akademii, a w latach 1951–1953 zastępcą profesora i kierownikiem Katedry Maszyn i Urządzeń Transportu Górniczego na Politechnice Wrocławskiej, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Oddziału Górniczego przy Wydziale Mechanicznym Politechniki. W latach 1953–1960 pełnił obowiązki zastępcy profesora w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej, będąc równocześnie kierownikiem Zakładu Transportu Kopalnianego. W 1958 r. został powołany na stanowisko prodziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, funkcję tę piastował do roku 1960, kiedy to został przeniesiony na stanowisko starszego wykładowcy. W okresie 1957-1958 pracował również w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Jest autorem kilku opracowań i skryptów z zakresu górnictwa i transportu kopalnianego. Opiniował również wiele wniosków racjonalizatorskich z zakresu transportu.

Źródło:

  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1965). s. 128–130