Bogusław Loesch: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Bogusław Loesch
+
|family-name=Loesch
| family-name = Loesch
+
|given-name=Bogusław
| given-name = Bogusław
+
|honorific-prefix=Starszy wykładowca mgr inż.
| additional-name =
+
|image=Boguslaw_Loesch.jpg
| honorific-prefix = St. wykładowca mgr inż.
+
|birth_date=24 sierpnia 1902
| honorific-suffix =  
+
|birth_place=Brzozów
| native_name =  
+
|death_date=19 sierpnia 1964
| native_name_lang =  
+
|death_place=Kraków
| image = Boguslaw_Loesch.jpg
+
|fields=maszyny górnicze
| image_size = 10376
+
|function=Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1958–1960)
| alt =  
+
|faculty=Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
| caption =  
+
|name=Bogusław Loesch
| birth_date = 1902
+
|honorific-suffix=
| birth_place =  
+
|native_name=
| death_date = 1964
+
|native_name_lang=
| death_place =  
+
|image_size=10376
| resting_place =  
+
|alt=
| resting_place_coordinates =  
+
|caption=
| other_names =  
+
|resting_place=
| residence =  
+
|resting_place_coordinates=
| citizenship =  
+
|other_names=
| nationality =  
+
|residence=
| fields = maszyny górnicze
+
|citizenship=
| function = Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych w l.1958–1960
+
|nationality=
| faculty = Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
+
|workplaces=
| workplaces =  
+
|alma_mater=
| alma_mater =  
+
|thesis_title=
| thesis_title =  
+
|thesis_url=
| thesis_url =  
+
|thesis_year=
| thesis_year =  
+
|doctoral_advisor=
| doctoral_advisor =  
+
|academic_advisors=
| academic_advisors =  
+
|doctoral_students=
| doctoral_students =  
+
|notable_students=
| notable_students =  
+
|known_for=
| known_for =  
+
|varia=
| varia =  
+
|author_abbrev_bot=
| author_abbrev_bot =  
+
|author_abbrev_zoo=
| author_abbrev_zoo =  
+
|influences=
| influences =  
+
|influenced=
| influenced =
+
|signature=
| awards =  
+
|signature_alt=
| signature =  
+
|website=
| signature_alt =  
+
|footnotes=
| website =  
+
|spouse=
| footnotes =  
+
|children=
| spouse =  
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
 
St. wykładowca mgr inż. '''Bogusław Loesch''' (1902–1964)
 
St. wykładowca mgr inż. '''Bogusław Loesch''' (1902–1964)
Linia 52: Linia 50:
 
Specjalność: maszyny górnicze
 
Specjalność: maszyny górnicze
  
Urodził się w Brzozowie woj. rzeszowskie, zmarł w Krakowie. W latach 1920–1925 studiował na Wydziale Górniczym AG. W 1930 r. rozpoczął pracę jako st. asystent w Katedrze Maszyn Górniczych AG, w 1934 r. awansował na adiunkta i funkcję tę pełnił aż do wybuchu wojny. W 1945 r. ponownie podjął pracę w Akademii w Zakładzie Maszyn Górniczych i do 1947 r. pełnił obowiązki Kierownika tego Zakładu. W latach 1946–1953 był wykładowcą AGH, a w latach 1951–1953 zast. profesora i Kierownikiem Katedry Maszyn i Urządzeń Transportu Górniczego na Politechnice Wrocławskiej, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Oddziału Górniczego przy Wydz. Mechanicznym Politechniki. W latach 1953–1960 pełnił obowiązki zast. profesora w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych AGH, będąc równocześnie Kierownikiem Zakładu Transportu Kopalnianego. W 1960 r. został przeniesiony na stanowisko st. wykładowcy.
+
Urodził się 24 sierpnia 1902 roku w Brzozowie (woj. rzeszowskie). Zmarł 19 sierpnia 1964 roku w Krakowie. W latach 1920–1925 studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Podczas studiów odbywał liczne praktyki zawodowe: w kopalni nafty Towarzystwa Naftowego "Galicja" w Grabównicy koło Brzozowa, w kopalni węgla kamiennego "Kazimierz" w Niemcach (dawna dzielnica Sosnowca), w kopalni węgla kamiennego Giesche szyb "Carmer", w kopalni soli w Wieliczce. W latach 1926-1930 pracował w Biurze Mierniczym w Brzozowie na stanowisku asystenta mierniczego. W 1930 roku rozpoczął pracę jako starszy asystent w Katedrze Maszyn Górniczych Akademii Górniczej, a w 1934 roku awansował na adiunkta i funkcję tę pełnił aż do wybuchu wojny. W latach 30. pracował również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w kilku placówkach: w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie (1931-1933), w Dziennej Publicznej Szkole Dokształcającej w Krakowie (1934-1939) gdzie sprawował równocześnie obowiązki kierownika działu maszynowego oraz w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej na Wydziale Mechanicznym (1937-1939). Po zakończeniu wojny ponownie podjął pracę w Akademii Górniczej w Zakładzie Maszyn Górniczych i do 1947 roku pełnił obowiązki kierownika tego Zakładu. W latach 1946–1953 był wykładowcą Akademii, a w latach 1951–1953 zastępcą profesora i kierownikiem Katedry Maszyn i Urządzeń Transportu Górniczego na Politechnice Wrocławskiej, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Oddziału Górniczego przy Wydziale Mechanicznym Politechniki. W latach 1953–1960 pełnił obowiązki zastępcy profesora w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej, będąc równocześnie kierownikiem Zakładu Transportu Kopalnianego. W 1958 roku został powołany na stanowisko prodziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, funkcję tę piastował do roku 1960, kiedy to został przeniesiony na stanowisko starszego wykładowcy. W okresie 1957-1958 pracował również w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.
  
 
Jest autorem kilku opracowań i skryptów z zakresu górnictwa i transportu kopalnianego. Opiniował również wiele wniosków racjonalizatorskich z zakresu transportu.
 
Jest autorem kilku opracowań i skryptów z zakresu górnictwa i transportu kopalnianego. Opiniował również wiele wniosków racjonalizatorskich z zakresu transportu.

Wersja z 08:25, 6 sie 2014

Bogusław Loesch
Boguslaw Loesch.jpg
Nazwisko Loesch
Imię / imiona Bogusław
Tytuły / stanowiska Starszy wykładowca mgr inż.
Data urodzenia 24 sierpnia 1902
Miejsce urodzenia Brzozów
Data śmierci 19 sierpnia 1964
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności maszyny górnicze
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1958–1960)
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19581960

St. wykładowca mgr inż. Bogusław Loesch (1902–1964)

Specjalność: maszyny górnicze

Urodził się 24 sierpnia 1902 roku w Brzozowie (woj. rzeszowskie). Zmarł 19 sierpnia 1964 roku w Krakowie. W latach 1920–1925 studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Podczas studiów odbywał liczne praktyki zawodowe: w kopalni nafty Towarzystwa Naftowego "Galicja" w Grabównicy koło Brzozowa, w kopalni węgla kamiennego "Kazimierz" w Niemcach (dawna dzielnica Sosnowca), w kopalni węgla kamiennego Giesche szyb "Carmer", w kopalni soli w Wieliczce. W latach 1926-1930 pracował w Biurze Mierniczym w Brzozowie na stanowisku asystenta mierniczego. W 1930 roku rozpoczął pracę jako starszy asystent w Katedrze Maszyn Górniczych Akademii Górniczej, a w 1934 roku awansował na adiunkta i funkcję tę pełnił aż do wybuchu wojny. W latach 30. pracował również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w kilku placówkach: w Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie (1931-1933), w Dziennej Publicznej Szkole Dokształcającej w Krakowie (1934-1939) gdzie sprawował równocześnie obowiązki kierownika działu maszynowego oraz w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej na Wydziale Mechanicznym (1937-1939). Po zakończeniu wojny ponownie podjął pracę w Akademii Górniczej w Zakładzie Maszyn Górniczych i do 1947 roku pełnił obowiązki kierownika tego Zakładu. W latach 1946–1953 był wykładowcą Akademii, a w latach 1951–1953 zastępcą profesora i kierownikiem Katedry Maszyn i Urządzeń Transportu Górniczego na Politechnice Wrocławskiej, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Oddziału Górniczego przy Wydziale Mechanicznym Politechniki. W latach 1953–1960 pełnił obowiązki zastępcy profesora w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej, będąc równocześnie kierownikiem Zakładu Transportu Kopalnianego. W 1958 roku został powołany na stanowisko prodziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, funkcję tę piastował do roku 1960, kiedy to został przeniesiony na stanowisko starszego wykładowcy. W okresie 1957-1958 pracował również w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Jest autorem kilku opracowań i skryptów z zakresu górnictwa i transportu kopalnianego. Opiniował również wiele wniosków racjonalizatorskich z zakresu transportu.

Źródło:

  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1965). s. 128–130