Barbara Hołyńska

Z Historia AGH
Barbara Hołyńska
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Hołyńska
Imię / imiona Barbara
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 20 czerwca 1930
Data śmierci 20 lutego 2006
Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne (radiometryczne i jądrowe metody analizy chemicznej)
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych w latach 1982–2000
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP

Prof. dr hab. Barbara Hołyńska (1930–2006)

Specjalność: nauki chemiczne (radiometryczne i jądrowe metody analizy chemicznej)

Życiorys

Urodziła się 20 czerwca 1930 roku w Krakowie. Zmarła 20 lutego 2006 roku. Pochowana na Cmentarzu Batowickim w Krakowie. Studia ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1954 roku. Dr — AGH 1961, dr hab. — AGH 1973, prof. (tytuł) -1988.

Od 1954 pracowała na AGH. Była długoletnim pracownikiem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Profesor nadzwyczajny AGH — 1988, profesor zwyczajny AGH — 1993. W latach 1982–2000 pełniła funkcję kierownika Zakładu Analiz Radiometrycznych.

Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN (1980–2002), Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Rtg., Międzynarodowego Komitetu Doradczego Europejskiej Konferencji „European Conference on Energy Dispersive X-ray Spectrometry” oraz Konferencji „International Capillary Optics Meeting”, Międzynarodowego Naukowego Komitetu Doradczego Czasopisma „X-ray Spectrometry”.

Profesor Barbara Hołyńska rozpoczynała pracę naukową badaniami fizykochemicznymi składu stopów metali i radiometrycznymi metodami analiz chemicznych w zastosowaniu do rud metali, produktów i odpadów ich przeróbki oraz wód naturalnych i ścieków przemysłowych. Jej opracowania, oryginalne metodycznie i aparaturowo poprzedzone były dogłębnymi pracami teoretycznymi i laboratoryjnymi. Była największym w Polsce autorytetem we fluorescencyjnej analizie rentgenowskiej, autorką wielu oryginalnych procedur i technik analitycznych, uznanym ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Wniosła istotny wkład do badań wykorzystujących spektrometrię rentgenowską.

Autorka 85 publikacji oraz 6 patentów. Promotorka 6 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi , Krzyż Kawalerski OOP


Źródło:

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 115–116
  • Zmarła prof. dr hab. Barbara Hołyńska [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/news.php?id=204 [27.02.2006]
  • Dziennik Polski 2006 nr 46 (23 II 2006). s. 15 [nekrologi]