Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
S
D
S
G
S
O
M
F
1966  +
P
R
W
Z
B
Ż
K
F
M
B
H
1966  +
A
1966  +
W
G
F
K
W
R
N
P
W
1967  +
K
W
C
M
Z
P
K
L
I
M
P
M
S
B
A
R
L
R
S
P
G
E
K
S
M
B
S
H
1969  +
B
T
K
1969  +
L
A
1969  +
B
R
S
C
F
I
M
K
1970  +
W
K
1971  +
M
H
Ż
M
Z
P
Ś
Ł
D
B
1972  +
P
D
R
1972  +
B
K
N
1972  +
G
J
L
D
W
R
K
N
B