Atrybut:Rok do

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 500 stron przy użyciu tej właściwości.
R
1929  +
K
S
Ł
C
K
S
K
S
J
Ł
B
T
R
1934  +
S
G
1934  +
Z
S
Ł
Z
K
Ł
N
1939  +
S
D
C
B
1939  +
T
G
1939  +
L
1945  +
W
L
C
J
R
K
Ł
S
K
B
1948  +
1948  +
K
G
S
C
J
S
O
K
L
1950  +
Ł
G
1950  +
K
Z
1951  +
B
S
O
W
B
J
S
B
L
Ś
Ł
K
C
Z
S
Z
D
K
D
L
C
O
S
W
K
P
S
B
L
K
G
S
O
1954  +
M
B
M
O
L
O
S
K
B
1956  +
S
P
Z
K
S
K
B
S
O
1956  +
K
1956  +
S
W
B
K
M
K
T
B
C
B
1958  +
D
S
Z
O
1958  +
C
O
S
K
1960  +
O
M
L
K
G
L
S
P
T
W
S
G
K
1960  +
O
1961  +
M
W
S
T
1962  +
P
D
S
R
S
K
B
A
1962  +
Ż
D
K
B
L
B
G
S
G
K
O
L
B
M
F
1966  +
P
K
W
M
P
Z
S
R
S
Ż
F
B
M
P
A
1966  +
S
G
1967  +
P
M
O
H
1968  +
R
I
F
1969  +
P
W
L
Z
R
H
W
1969  +
Ż
K
M
B
H
1969  +
A
1969  +
W
K
G
D
F
C
G
M
K
M
B
W
M
K
1971  +
N
P
M
B
R
M
K
1972  +
P
M
S
P
K
B
A
Z
L
P
K
F
S
M
B
S
H
1972  +
B
T
L
A
1972  +
W
S
C
F
M
Z
G
W
I
S
D
N
1974  +
R
L
R
W
K
H
K
Ż
W
Ż
M
P
J
K
1975  +
Ł
D
P
B
K
D
R
S
K
E
N
B
K
D
S
F
M
K
1976  +
D
K
1977  +
L
H
L
D
B
1978  +
P
B
K
S
K
S
O
K
J
K
R
B
K
B
D
K
G
B
N
1978  +
M
W
1979  +
F
I
R
S
G
H
P
1980  +
L
Z
J
Ś
F
1981  +
D
J
B
N
W
S
K
C
K
M
O
N
1981  +
J
L
F
K
B
P
K
B
W
K
B
D
K
D
K
T
S
1981  +
Z
N
1981  +
H
R
S
P
W
L
D
S
Z
P
F
B
P
K
L
M
Z
J
O
W
J
N
O
1984  +
K
S
Ł
T
N
K
C
1984  +
B
N
B
1984  +
G
B
S
L
K
O
K
S
1984  +
K
N
1984  +
P
W
K
Ż
Z
D
S
M
K
L
W
C
J
H
S
K
1987  +
C
N
W
M
S
R
1987  +
K
W
1987  +
Z
M
1987  +
D
B
1987  +
M
P
B
L
N
G
T
M
C
F
S
N
1989  +
S
Z
G
1990  +
Ś
C
H
S
B
M
C
M
S
Ł
P
A