Atrybut:Given-name

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
T
Adam  +
D
Adam  +
S
C
M
Adam  +
G
Adam  +
P
K
Adam  +
Ł
P
Adam  +
Adam  +
S
Adam  +
Adam Aleksander  +
C
Adam Franciszek  +
K
Adam Franciszek  +
S
Adam Jan  +
B
Adam Jan  +
G
Adam Jerzy  +
L
Adam Julian Piotr  +
S
Adam Józef  +
P
Adam Krzysztof  +
D
Adam Marian  +
G
Adam Mieczysław  +
W
Adam Paweł  +
S
Adam Stanisław  +
J
Adam Stanisław  +
T
Adam Stefan  +
S
Adam Sławomir  +
K
Adam Władysław  +
L
Adolf  +
S
K
Agnieszka Maria  +
G
Alan Lindsay  +
P
Albert  +
M
Albert  +
S
K
L
A
Aleksander  +
S
Aleksander  +
Aleksander  +
L
Aleksander  +
C
Aleksander  +
D
Aleksander  +
P
Aleksander  +
D
Aleksander  +
G
Aleksander  +
K
Aleksander Adam  +
W
Aleksander Henryk  +