Atrybut:Function

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 500 stron przy użyciu tej właściwości.
A
Z-ca Dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1982–1984)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1969–1972)  +
Wicedyrektor Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgla (1969–1974), Wicedyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych (1979–1984)  +
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym AGH (1955–1969)  +
Rektor AGH (1969–1972)  +
Kierownik Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (2005-2012)  +
B
Kierownik Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii Wydziałów Politechnicznych AGH (1945-1951)  +
Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1969–1982)  +
Prorektor ds. Kształcenia AGH (1996-2002)  +
Prorektor AGH (1955-1956)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1969–1971)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (1999–2002)  +
Kierownik Katedry Maszyn Przeróbki Kopalin Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1959–1969)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1972-1978)  +
Kierownik Zakładu Górnictwa Surowców Chemicznych Wydziału Górniczego AGH (1969-1970)  +
Dziekan WWydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1999-2002)  +
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1978–1981)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej (1981-1985)  +
Prorektor AGH (1981–1984)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1975–1978)  +
Prorektor AGH (1951–1955)  +
Rektor AG (1931–1933)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1981–1987)  +
Prorektor AGH (1948–1951)  +
Z-ca Dyrektora i Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1983)  +
Zastępca Dyrektora Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1972-1975), Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1975–1978)  +
Kierownik Zakładu Urządzeń i Sieci Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969-1971)  +
Kierownik Studium Języków Obcych (1993-2016)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1955–1957)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1975–1987)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1969–1972)  +
Prorektor AGH (1972–1975)  +
Kierownik Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Górniczego AG (1931-1935)  +
Prorektor AGH (1951–1952), (1961–1964)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa (1978-1987)  +
Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej AGH (1965–1973)  +
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2016-2020)  +
Prodziekan ds. Studenckich (2005-2008, 2008-2012)  +
Dyrektor Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH (1969-1975)  +
Prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1990-1993)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2005-2008)  +
Prorektor ds. nauki AGH (1966–1970)  +
Rektor AGH (1956–1958)  +
Prodziekan Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH (1973-1979)  +
C
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2016-2020)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2008-2012)  +
Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1980, 1988–1993)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1996–2002)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2002–2005)  +
Rektor AG (1926-1928)  +
Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej (1980-1992)  +
Prodziekan Wydziału Elektromechanicznego AG (1946-1948)  +
Prorektor AGH (2005–2008)  +
Kierownik Zakładu Fotogrametrii Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1951–1961)  +
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1981-1984, 1987-1990)  +
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2008-2012, 2012-2016)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1987–1990)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1969-1972)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno Mierniczego AG (1946–1947)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1967–1969)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1956–1958)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1926–1927)  +
kierownik Zakładu Pedagogiki  +
Kierownik Zakładu Odkrywkowej Eksploatacji Złóż Wydziału Górniczego AGH  +
Prorektor AGH (1990–1993)  +
Kierownik Studium Języków Obcych (1986–1993)  +
Kierownik Oddziału Informacji Naukowej (1984-1997)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1951–53)  +
D
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1962–1963)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1993–96)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1999–2002)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2016–2020)  +
Prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1972–1974, 1974-1977, 1981–1983)  +
Prorektor AG (1933–1939)  +
Dziekan Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1975-1981)  +
Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników AGH (1964-1975)  +
Prorektor AGH (1975-1981)  +
Prorektor AGH (1978-1981)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1987–1990)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1972–1975)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1998–2018)  +
Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Technicznej Analizy Gazów AG (1919-1922)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972–1975)  +
Prorektor ds Badań Naukowych i Wdrożeń w latach (1978–1981)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1958–1962)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (2002-2005, 2005-2008)  +
Zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH (1981–1982)  +
Kierownik Zakładu Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1985–1991)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego (1964–1969)  +
kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych w Międzyresortowym Instytutcie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1972–1982)  +
wicedyrektor Instytutu Geodezji Inżynieryjnej i Przemysłowej AGH  +
E
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1975)  +
Kierownik Katedry Technologii Ceramiki Czerwonej i Kamionki na Wydziale Ceramicznym AGH (1952-1958)  +
F
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w latach 1966–72  +
Kierownik Katedry Form Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH (1990–2000)  +
Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2002-2005, 2005-2008)  +
Kierownik Katedry Metalografii i Metalurgii Ogólnej Wydziału Hutniczego AG (1922–1930)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1984-1990)  +
Rektor AGH (1975–1979)  +
Wicedyrektor Instytutu Techniki Jądrowej AGH  +
Kierownik Katedry Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Wydziału Odlewnictwa AGH (2007-2010)  +
Prorektor AGH (1986–1990), (1993–1996)  +
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1966–1969, 1975–1981)  +
G
Prorektor AGH (1990-1993)  +
Dziekan Wydziału Humanistycznego (2016-2020)  +
Kierownik II Katedry Miernictwa Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiskach Wydziałów Politechnicznych AGH (1945–1951)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1990-1992) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1992-1993, 1993-1996)  +
Prorektor AGH (1986–1989)  +
Kierownik Zakładu Odlewnictwa Staliwa (1985-2010)  +
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1990–1992) i Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1992-1996 i 2002-2008)  +
Rektor AG (1939–1945–1951)  +
Prorektor ds. Ogólnych (1996–1999)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1948–1950)  +
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1956–1960)  +
Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1966–1969)  +
Prorektor AGH (1981–1987)  +
Prorektor ds. Ogólnych (1969–1973)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1962-1964)  +
Kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej AGH 1923–1939  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1972–1980)  +
Kierownik Katedry i Zakładu Matematyki II na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1960–1969)  +
Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1977–1979)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1994-1996)  +
Kierownik Katedry Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni AGH (1993–2000)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1987–1990)  +
Prorektor ds. Ogólnych AGH (1964–1969)  +
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2012-2016) (2016-2020)  +
Prodziekan ds. Ogólnych (1999-2002) (2005-2008), (2009-2012)  +
Dziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1967)  +
H
Prodziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1968)  +
Rektor AGH (1993–1996, 1996-1998)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1966–1972)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1971-74, 1974-1977, 1977-1980)  +
Rektor AG (1920–1922)  +
Kierownik Katedry Metalurgii Surówki  +
Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1996-1999), (1999-2002)  +
Kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych AGH (1982–2000)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1964–1969)  +
Kierownik Katedry Wyższych Zagadnień Mechaniki na Wydziale Elektromechanicznym AGH (1949–1950)  +
Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1996-1999, 1999-2002)  +
I
Kierownik Zakładu Metalurgii Miedzi i Metali Rzadkich Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1969-1983)  +
J
Kierownik Zakładu Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych AGH (1965–1989)  +
Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1993-1996)  +
Kierownik Zakładu Ciągarstwa AGH (1953–1967)  +
Kierownik Katedry Geofizyki Geologicznej AG i AGH (1948–1959)  +
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH (1981–1984)  +
Rektor AGH (1987–1993)  +
kierownik Zakładu Technologii Formy AGH (1954-1964)  +
Kierownik Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego (1960-1984)  +
Kierownik Zakładu Paleontologii AG (1926-1939)  +
Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1990-1993), kierowniczka Katedry Geofizyki WGGiOŚ (1996-2011)  +
Kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1982–1984)  +
Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH (1990–1996)  +
Kierownik Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej na Wydziale Metalurgicznym AGH (1956-1966)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Mierniczego AGH (1951–1952), Kierownik Biblioteki AG (1947-1949)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972-1975)  +
Prorektor ds. Nauki (2005-2008)  +
Prorektor AG (1945–1947)  +
Asystent w Katedrze Górnictwa (1922-1926)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1984–1987)  +
Dyrektor Instytutu Techniki Jądrowej AGH (1962–1966)  +
K
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1953–1957)  +
Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2008-2012)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2012-2016, 2016-2020)  +
Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia Kadr AGH (1975-1976)  +
Prodziekan Wydziału Hutniczego AG (1947-1948)  +
Prorektor ds. Nauki AGH (1955–1957)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1993-1996), (1996-1999)  +
Prorektor ds. Ogólnych AGH (2012-2016) (2016-2020)  +
Prodziekan Wydziału Paliw i Energii AGH (1993-1996)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1974–1977, 1977-1981)  +
Kierownik Katedry Górnictwa II AG (1922-1929)  +
Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego (2012–)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1967-1969)  +
Prorektor ds. Nauki AGH (2008-2012) (2012-2016)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1996-1998)  +
kierownik Zakładu Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków AGH (1999–2008)  +
Dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (1993–1999)  +
Rektor AGH (1981–1987)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1977)  +
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2002-2005, 2005-2008)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1978–1981)  +
p.o. Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie na Wydziale Górniczym AGH (1952–1954)  +
Kierownik Katedry i Zakładu Ekonomii Politycznej AGH (1953–1967)  +
Prodziekan ds. Studenckich (1981)  +
Kierownik Katedry Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa na Wydziale Odlewnictwa AGH (1969–1975)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1981–1987)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1958–1960), (1981–1984)  +
Dziekan Wydziału Metali Niezelaznych (2017-2020)  +
Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1954–1957)  +
Kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej AGH (1995–2003)  +
Rektor AGH (1961–1963)  +
Kierownik Zakładu Geologii Historycznej AGH (1953–1957)  +
Kierownik Zakładu Perspektyw Rozwojowych Hutnictwa AGH (1974–1986)  +
Kierownik Zakładu Ekonomiki i Planowania w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH (od 1960)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1978-1981 i 1984-1985)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1958–1962), (1966–1969)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1996-1999, 1999-2002)  +
Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Materiałów Ogniotrwałych Wydziału Ceramicznego AGH (1951–1958)  +
Prorektor AGH (1997-2005)  +
Wicedyrektor ds Badań Naukowych Instytutu Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1983-1985)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1979–1984)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1954-1956, 1960-1964)  +
Kierownik Zakładu Technologii Sorbentów Węglowych IEWiFS AGH (1974-1984)  +
Rektor AG (1930–1931)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1987-1990)  +
Kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej WGGiOŚ AGH (1989–1998)  +
Prorektor ds. Nauki (1999-2002), Prorektor ds. Badań Naukowych (2002–2005)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1972–1981)  +
Rektor AGH (1951–1956)  +
Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych WIMiR AGH  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH ds. studiów wieczorowych (1957-1960)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (2002-2005)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1968–1972)  +
Kierownik Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych WEAIiE AGH  +
Prodziekan Wydziału Górniczego (1990-1996)  +
Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Metalurgicznym (1960–1971)  +
Dyrektor Administracyjny AGH (1960-1972)  +
Prorektor AGH d.s. Nauki (1958-1961)  +
Rektor AG (1924-1926)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (2018-)  +
Dziekan Wydziału Zarządzania AGH (1992-1993)  +
Prorektor AGH (1987-1991)  +
Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego AGH (1952-1963)  +
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1936-1938), Dziekan Wydziału Metalurgicznego AG (1945-1948)  +
Kierownik Zakładu Automatyzacji Procesów WIMiR (1992-1994)  +
Kierownik Katedry i Zakładu Geologii Dynamicznej Wydziału Geologicznego AGH (1951–1957)  +
Kierownik Katedry Mikroekonomii i Polityki Gospodarczej Wydziału Zarządzania AGH  +
Kierownik Katedry Chemii Fizycznej Metalurgii Żelaza Wydziału Metalurgicznego AGH (1969-1972)  +
Dyrektor Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969-1972)  +
Kierownik Punktu Konsultacyjnego AGH w Sandomierzu (1975–1980)  +
Kierownik Zakładu Metalurgii Surówki i Odlewnictwa Wydziału Hutniczego AG (1939)  +
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki AGH (1980–1982)  +
Prodziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1956–1960)  +
Dziekan Wydziału Elektromechanicznego (1950–1952), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1969–1972)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1996-2002)  +
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1992-1994)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1975–1978 ), (1981–1984)  +
L
Prodziekan Wydziału Komunikacji AG  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1960–64)  +
Kierownik Katedry Chłodnictwa Wydziału Komunikacji Wydziałów Politechnicznych AGH (1951-1952)  +
Kierownik Zakładu Fizyki i Technologii Elektronowej w Instytucie Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1984–1998)  +
Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Fizyki i Infromatyki Stosowanej (2005-2008, 2009-2012)  +
Dziekan Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1953–1956)  +
Prorektor AGH (1961–1964)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1974–1978), (1981–1987), (1990–1993)  +
Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH (2005-2012), Prorektor ds. Współpracy AGH (2016-2020)  +
Kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1952-1962)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1981–1984)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1952–1954)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1958–1960)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1968/69, 1972–1974, 1978–1981, Prorektor AGH (1969–1972)  +
Prodziekan Wydziału Hutniczego AG (1945–1947)  +
Ł
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1987–1990)  +
Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1972–1975)  +
Prorektor AGH ds. Ogólnych (1999–2002)  +
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1934–1936) i (1948–1950), Kierownik Biblioteki AG (1945–1947)  +
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1926–1929)  +
Prorektor ds. Kształcenia AGH (2016-2020)  +
M
Kierownik Oddziału Informacji Naukowej (1997-2004)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1981–1984) (1984-1987)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1966–1969)  +
Kierownik naukowo-dydaktyczny Punktu Konsultacyjnego AGH w Siemianowicach Śląskich (1971–1975)  +
Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1990–1992), Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1992-1993)  +
Kierownik Katedry Plastycznej Przeróbki Metali (2012 - )  +
Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (2002-2005), Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2005-2008)  +
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1966–1972)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2002-2005)  +
Rektor Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Państwowego (1954-1958)  +
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem (1972–1978)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1984–1990)  +
Prorektor AGH (1956-1961)  +
Twórca Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie  +
Dziekan Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1956–1957), Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1957-1960), (1964–1966)  +
Kierownik Katedry Ceramiki Czerwonej i Kamionki Wydziału Ceramicznego AGH (1955–1958)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969–1972)  +
Kierownik Zakładu Budownictwa Podziemnego w Instytutcie Projektowania i Budownictwa Podziemnego Wydziału Górniczego AGH (1988–1995)  +
Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2005-2008), (2008-2012), (2016-2020)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1962–1966)  +
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczei i Iżynierii Środowiska (2008-2012)  +
Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Zarządzania AGH (2002–2005)  +
Kierownik Katedry Prawoznawstwa Wydziału Górniczego AG (1932-1939)  +
Prorektor AGH (1953–1957)  +
Kierownik Laboratorium Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1973–1991)  +
Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej (1954-1955)  +
Dziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (1993-1996), Dziekan Wydziału Paliw i Energii (1999-2002), (2002-2005)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1969-1971, 1971-1972)  +
Kierownik Oddziału Klasyfikacji Rzeczowej (1972-1984)  +
Dyrektor Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH (1996-2002)  +
Prorektor AGH ds. Nauki (1990-1996)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1990-1993, 1993-1996)  +
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego AG  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1978-1981)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1972–1975)  +
zastępca dyrektora Instytutu Matematyki AGH (1969–1979)  +
N
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1981–1984), (1990–1993)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1978-1981)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1975-1978)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG AGH (1969–1974)  +
Rektor AGH (1972–1975), (1979–1981),  +
Dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1990-)  +
dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH (1989-2004), prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1978-1984)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1972-1975 i 1981-1984), dyrektor Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG (1985-1991)  +
Kierownik Katedry Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1984–2001)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1922–1924), Kierownik Biblioteki AG (1925–1939)  +
O
Prorektor AGH (1953-1954) (1954-1955) (1955-1956)  +
Prorektor AGH (1981–1984)  +
Rektor AGH (1958–1961)  +
Prodziekan Wydziału Elektromechanicznego AG (1948-1950)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1966–68)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1975–1981)  +
Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2012-2016), (2016-2020)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2012-2016)  +
Kierownik Katedry Geofizyki Geologicznej (1963–1968), kierownik Katedry Geofizyki Wiertniczej (1969-1974) Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH  +
Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1981-1984)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (2002–2005)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1981–1984)  +
Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej Wydziału Zarządzania AGH  +
P
Prorektor ds. Nauki AGH (2016-2020)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1972-1975), Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1975–1978)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1990-1993)  +
Prodziekan Wydziału Zarządzania AGH (1999–2002)  +
Dziekan Wydziału Ceramicznego (1967-1971)  +
Kierownik Powielarni i Introligatorni AGH (1961-1976)  +
Kierownik Zakładu Wiertnictwa Wydziału Górniczego AG (1945-1947)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1990–1996)  +
Dyrektor Administracyjny AGH (1991-1991)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1975-1980)  +
Wicedyrektor Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH (1969–1978)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1962–1966)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1968–1972)  +
Prodziekan Wydziału Zarządzania AGH (2002–2005)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1949–1972)  +
Dyrektor Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1988–1991)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1960–62).  +
Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wwydziału Geodezji Górniczej (1985-1990)  +
kierownik Zakładu Budownictwa i Inżynierii Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1982-1992)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inzynierii Środowiska (1999-2002)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972–1975)  +
Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej Wydziału Odlewnictwa AGH (1959–1985)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1981–1982)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1954–1956)  +
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1966–1969)  +
Kierownik Zakładu, a następnie Katedry Odlewnictwa Żeliwa w Instytucie Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa WO AGH (1969–1994)  +
Kierownik Zakładu Badawczego Instytutu Metalurgii AGH przy Hucie Warszawa  +
Kierownik Studium Podyplomowego Pedagogiki Szkolnictwa Zawodowego AGH (1971-1982)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1990–1992)  +
Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Górniczych II na Wydziale Elektromechanicznym AGH oraz Kierownik Zakładu Urządzeń Szybowych na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1952–1953)  +
Kierownik Katedry Elektrotechniki Ogólnej na Wydziałach Politechnicznych AG  +
Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2005-2008)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1958-1960)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1993–1996)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1962–1966)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969–1972)  +
Kierownik Oddziału Udostępniania (1954-1955), Kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów (1960-1969)  +
Zastępca Dyrektora Instytutu Przeróbki Surowców na Wydziale Górniczym AGH (1969–1975)  +
R
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1964–1969)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1969–1974)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1969-1971)  +
Dyrektor Uczelnianego Centrum Informatyki AGH (1969-1972)  +
Kierownik Uczelnianego Studium Podyplomowego w Zakresie Systemów Przetwarzania Informacji (1971-1988)  +
Kierownik Katedry Historii Techniki i Nauk Technicznych Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1957-1960)  +
Dziekan Wydziału Zarządzania AGH (1990–1992)  +
Kierownik Katedry Górnictwa Ogólnego Wydziału Górniczego AG (1945–1947)  +
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1922–1923)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Mierniczego AG (1946–1947)  +
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH (1966–1980)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej (1979-1985)  +
Kierownik Zakładu Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli Wydziału Górniczego AGH (1970-1992)  +
Kierownik II Katedry Budownictwa Wodnego Wydziałów Politechnicznych AGH (1945-1954), kierownik Katedry Budowy Zapór i Siłowni Wodnych Wydziałów Politechnicznych (1954-1956)  +
Dziekan Wydziału Górniczego (1975-1978)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AG (1927–1929), (1931–1934)  +
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1962–1966)  +
Kierownik Katedry Pojazdów Mechanicznych Wydziału Komunikacji AG  +
Kierownik Zakładu Geometrii Wykreślnej Wydziału Geologiczno-Mierniczego AGH (1949–1951)  +
Kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych WEAIiIB (2012-2013)  +
Kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej WGGiOŚ (1979-1989)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1967–1968)  +
Pełnomocnik dziekana do spraw studentów Studium Wieczorowego na Wydziale Metalurgicznym AGH  +
Kierownik Oddziału Udostepniania Zbiorów (1982-1999)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1972–1975), (1984–1987)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1972–1981)  +
Kierownik Zakładu Geodezji Wyższej przy Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1954-1955)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2002-2005, 2005-2008)  +
S
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1984–1990)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1950–52)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1956–1960, 1964–1966)  +
Kierownik Katedry Gospodarki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH (1964–1968)  +
Kierownik Katedry Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych Wydziału Górniczego AG (1923-1925)  +
Kierownik Katedry Technologii Szkła Wydziału Ceramicznego AGH (1955–1972)  +
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1960–1962)  +
Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Przepływowych Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1961–1988)  +
Dziekan Wydziau Geodezji Górniczej (1969-1972)  +
Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1999–2002)  +
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1975)  +
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1972–1975)  +
Dyrektor Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego (1985-1991)  +
Prorektor ds. Studenckich AGH (2012-2016, 2016-2020)  +
współzałożyciel Akademii Górniczej w Krakowie  +
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1954–1956, 1964–1966)  +
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Hutniczego AG (1931–1933, 1934–1939)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1955-1956, 1956-1960 i 1960-1962)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1964–1966)  +
Rektor AG (1928/1929), (1929/1930)  +
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych 91990-1992) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1992-1993, 1993–1996)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1993-1996, 1996-1998) i Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (1998-1999, 2005-2008)  +
Prorektor AG i AGH (1948-1954), Rektot Politechniki Krakowskiej (1954-1956)  +
Rektor AGH (2012-2016), (2016-2020)  +
Kierownik Katedry Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali Wydziału Hutniczego AG (1922–1923)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2016-2020)  +
Kierownik Zakładu Flotacji Wydziału Górniczego AGH (1970–1995)  +
Kierownik Środowiskowego Laboratorium Badania Lin Stalowych i Urządzeń Transportu Linowego Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1973–1981)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1978–1984), Prodziekan Międzywydziałowej Szkoły Energetyki (2005-2006)  +
Kierownik Zakładu Odlewnictwa Staliwa w Instytucie Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH (1975–1986)  +
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1932–1934)  +
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni AGH (1987-1989)  +
Dziekan Wydziału Ceramicznego (1954-1956)  +
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1938-1939)  +
Dziekan Wydziału Górniczego (1954–1956)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1984–1990)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1920–1921)  +
Wicedyrektor ds. nauki Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1981–1985)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1958–1960), (1962–1964)  +
Prodziekan Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1975–1978)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1969-1972)  +
Rektor AG (1922–1924)  +
p.o. kierownika Katedry Maszyn Hutniczych Wydziału Hutniczego AG (1945–1947)  +
pierwsza absolwentka Akademii Górniczej (1936)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2008-2016)  +
Dziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1956-1960)  +
kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej (2004–2005)  +
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH (2012-2016, 2016-2020)  +
członek Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej w Krakowie  +
Prodziekan Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa (1953-1956)  +
Kierownik oddziału Informacyjno-Bibliograficznego (1953-1960), Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych (1966-1977)  +
Dziekan Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1952–1953)  +
Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2008-2012)  +
Członek Komitetu Organizacyjnego AG  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1981-1982), Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1987–1990),  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1996–1999, 2002-2005, 2005-2008)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej (1986-1988)  +
Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1957–1958), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1963–1966)  +
Prorektor AGH (2008-2012), (2012-2016)  +
Prodziekan Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH (1974-1978), (1981-1987)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego (1967–1969)  +
Prorektor (1969–1972)  +
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH (1974–1981)  +
Prodziekan ds. Studiów Zaocznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2000-2008)  +
Dziekan Wydziału Architektury AG (1945-1948)  +
Kierownik Katedry Chemii Fizycznej AG (1922–1931)  +
Ś
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1990-1992) i Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1992-1993)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1972–1981)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-PMierniczego AGH (1951-1952)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1982-1996)  +
T
Rektor AGH (1998–1999), (1999-2002), (2002-2005)  +
Rektor AGH (2005–2008), (2008–2012)  +
Rektor AG (1933–1939)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1969–1972)  +
z-ca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1977–1982, 1986–1989)  +
Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej (1956-1960)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH (2012-2016), (2016-2020)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1987-1990, 1990-1993)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1960–1962)  +
Kierownik Zakładu Petrografii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1947–1960)  +
Kierownik Katedry Ceramiki Budowlanej Wydziału Ceramicznego AGH (1958-1971)  +
Dziekan Wydziału Paliw i Energii AGH (2005-2008) (2008-2012)  +
Kierownik Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału EAiE AGH (1999-2012)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1953-1957)  +
Kierownik Pracowni Inżynierii Walcowniczej AGH (2010-)  +
Prorektor ds. Kształcenia AGH (2012-2016)  +
U
Dyrektor Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górniczego (1980–1992)  +
V
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2012-2016), (2016-2020)  +
W
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1981–1987)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1962–1966)  +
Wicedyrektor Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1973–1976)  +
Dyrektor Intytutu Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1971)  +
Kierownik Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (1960-1990)  +
Dyrektor Instytutu Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1974-1980)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1956–1960)  +
Kierownik Zakładu Geologii Regionalnej i Ochrony Złóż Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH  +
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1984–1987)  +
Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego "Cyfronet" AGH (2004- )  +
Prodziekan Wydziału Górniczego (1986-1990)  +
Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych AGH (1980-1981)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii AG (1945-1946)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1952–54) (1960–62)  +
Kierownik Zakładu Halurgii Wydziału Górniczego AG  +
Kierownik Katedry i Zakładu Technologii i Produkcji Fajansu i Porcelany Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH  +
Kierownik Ośrodka Historii Techniki z Muzeum AGH (1969–1999)  +
Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (2016-2020)  +
Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1972-1975)  +
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1984-1993)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (1999-2002), (2002-2005)  +
Prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1967–1969), (1974–1979)  +
Wicedyrektor Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH  +
Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (2012-2016, 2016-2020)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1967–1972)  +
Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (1990–1996)  +