Atrybut:Function

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
C
Dziekan Wydziału Geologiczno Mierniczego AG (1945–1947)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1967–1969)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1956–1958)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1926–1927)  +
kierownik Zakładu Pedagogiki  +
Kierownik Zakładu Odkrywkowej Eksploatacji Złóż Wydziału Górniczego AGH  +
Prorektor AGH (1990–1993)  +
Kierownik Studium Języków Obcych (1986–1993)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1951–53)  +
D
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1962–1963)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1999–2002)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2016–2020)  +
Prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1972–1974, 1974-1977, 1981–1983)  +
Prorektor AG (1933–1939)  +
Dziekan Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1975-1981)  +
Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników AGH (1964-1975)  +
Prorektor AGH (1975-1981)  +
Prorektor AGH (1978-1981)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1972–1975)  +
Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Technicznej Analizy Gazów AG (1919-1922)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972–1975)  +
Prorektor ds Badań Naukowych i Wdrożeń w latach (1978–1981)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1958–1962)  +
Zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH (1981–1982)  +
Kierownik Zakładu Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1985–1991)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego (1964–1969)  +
kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych w Międzyresortowym Instytutcie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1972–1982)  +
wicedyrektor Instytutu Geodezji Inżynieryjnej i Przemysłowej AGH  +
E
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1975)  +
Kierownik Katedry Technologii Ceramiki Czerwonej i Kamionki na Wydziale Ceramicznym AGH (1952-1958)  +
F
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w latach 1966–72  +
Kierownik Katedry Form Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH (1990–2000)  +
Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2002-2008)  +
Kierownik Katedry Metalografii i Metalurgii Ogólnej Wydziału Hutniczego AG (1922–1930)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1984-1990)  +
Rektor AGH (1975–1979)  +
Wicedyrektor Instytutu Techniki Jądrowej AGH  +
Kierownik Katedry Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Wydziału Odlewnictwa AGH (2007-2010)  +
Prorektor AGH (1986–1990), (1993–1996)  +
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1966–1969, 1975–1981)  +
G
Prorektor AGH (1990-1993)  +
Dziekan Wydziału Humanistycznego (2016-2020)  +
Kierownik II Katedry Miernictwa Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiskach Wydziałów Politechnicznych AGH (1945–1951)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1990-1996)  +
Prorektor AGH (1986–1989)  +
Kierownik Zakładu Odlewnictwa Staliwa (1985-2010)  +
Rektor AG (1939–1945–1951)  +
Prorektor ds. Ogólnych (1996–1999)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1948–1950)  +
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1956–1960)  +