Atrybut:Function

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
A
Z-ca Dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1982–1984)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1969–1972)  +
Wicedyrektor Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgla (1969–1974), Wicedyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych (1979–1984)  +
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym AGH (1955–1969)  +
Rektor AGH (1969–1972)  +
Kierownik Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (2005-2012)  +
B
Kierownik Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii Wydziałów Politechnicznych AGH (1945-1951)  +
Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1969–1982)  +
Prorektor ds. Kształcenia AGH (1996-2002)  +
Prorektor AGH (1955-1956)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1969–1971)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (1999–2002)  +
Kierownik Katedry Maszyn Przeróbki Kopalin Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1959–1969)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1972-1978)  +
Kierownik Zakładu Górnictwa Surowców Chemicznych Wydziału Górniczego AGH (1969-1970)  +
Dziekan WWydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1999-2002)  +
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1978–1981)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej (1981-1985)  +
Prorektor AGH (1981–1984)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1975–1978)  +
Prorektor AGH (1951–1955)  +
Rektor AG (1931–1933)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1981–1987)  +
Prorektor AGH (1948–1951)  +
Z-ca Dyrektora i Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1983)  +
Zastępca Dyrektora Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1972-1975), Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1975–1978)  +
Kierownik Zakładu Urządzeń i Sieci Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969-1971)  +
Kierownik Studium Języków Obcych (1993-2016)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1955–1957)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1975–1987)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1969–1972)  +
Prorektor AGH (1972–1975)  +
Kierownik Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Górniczego AG (1931-1935)  +
Prorektor AGH (1951–1952), (1961–1964)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa (1978-1987)  +
Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej AGH (1965–1973)  +
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2016-2020)  +
Prodziekan ds. Studenckich (2005-2008, 2008-2012)  +
Dyrektor Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH (1969-1975)  +
Prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1990-1993)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2005-2008)  +
Prorektor ds. nauki AGH (1966–1970)  +
Rektor AGH (1956–1958)  +
Prodziekan Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH (1973-1979)  +
C
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2016-2020)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2008-2012)  +
Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1980, 1988–1993)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1996–2002)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2002–2005)  +