Atrybut:Function

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
B
Prorektor AGH (1948–1951)  +
Z-ca Dyrektora i Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1983)  +
Zastępca Dyrektora Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1972–1978)  +
Kierownik Zakładu Urządzeń i Sieci Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969-1971)  +
Kierownik Studium Języków Obcych (1993-2016)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1955–1957)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1969–1972)  +
Prorektor AGH (1972–1975)  +
Kierownik Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Górniczego AG (1931-1935)  +
Prorektor AGH (1951–1952), (1961–1964)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa (1978-1987)  +
Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej AGH (1965–1973)  +
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2016-2020)  +
Prodziekan ds. Studenckich (2005-2012)  +
Dyrektor Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH (1969-1975)  +
Prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1990-1993)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2005-2008)  +
Prorektor ds. nauki AGH (1966–1970)  +
Rektor AGH (1956–1958)  +