Atrybut:Function

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
G
Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1966–1969)  +
Prorektor AGH (1981–1987)  +
Prorektor ds. Ogólnych (1969–1973)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1962-1964)  +
Kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej AGH 1923–1939  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1972–1980)  +
Kierownik Katedry i Zakładu Matematyki II na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1960–1969)  +
Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1977–1979)  +
Kierownik Katedry Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni AGH (1993–2000)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1989–1990)  +
Prorektor ds. Ogólnych AGH (1964–1969)  +
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2012-2016) (2016-2020)  +
Prodziekan ds. Ogólnych (1999-2002) (2005-2008), (2009-2012)  +
Dziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1968)  +
H
Prodziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1968)  +
Rektor AGH (1993–1997)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1966–1972)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1971-74, 1974-1977, 1977-1980)  +
Rektor AG (1920–1922)  +
Kierownik Katedry Metalurgii Surówki  +
Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1996-1999), (1999-2002)  +
Kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych AGH (1982–2000)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1964–1969)  +
Kierownik Katedry Wyższych Zagadnień Mechaniki na Wydziale Elektromechanicznym AGH (1949–1950)  +
I
Kierownik Zakładu Metalurgii Miedzi i Metali Rzadkich Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1969-1983)  +
J
Kierownik Zakładu Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych AGH (1965–1989)  +
Kierownik Zakładu Ciągarstwa AGH (1953–1967)  +
Kierownik Katedry Geofizyki Geologicznej AG i AGH (1948–1959)  +
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH (1981–1984)  +
Rektor AGH (1987–1993)  +
kierownik Zakładu Technologii Formy AGH (1954-1964)  +
Kierownik Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego (1960-1984)  +
Kierownik Zakładu Paleontologii AG (1926-1939)  +
Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1990-1993), kierowniczka Katedry Geofizyki WGGiOŚ (1996-2011)  +
Kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1982–1984)  +
Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH (1990–1996)  +
Kierownik Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej na Wydziale Metalurgicznym AGH (1956-1966)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Mierniczego AGH (1951–1952), Kierownik Biblioteki AG (1947-1949)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972-1975)  +
Prorektor ds. Nauki (2005-2008)  +
Prorektor AG (1945–1947)  +
Asystent w Katedrze Górnictwa (1922-1926)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1984–1987)  +
Dyrektor Instytutu Techniki Jądrowej AGH (1962–1966)  +
K
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1953–1957)  +
Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2008-2012)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2012-2016, 2016-2020)  +
Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia Kadr AGH (1975-1976)  +
Prodziekan Wydziału Hutniczego AG (1947-1948)  +
Prorektor ds. Nauki AGH (1955–1957)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1993-1996), (1996-1999)  +
Prorektor ds. Ogólnych AGH (2012-2016) (2016-2020)  +
Prodziekan Wydziału Paliw i Energii AGH (1993-1996)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1974–1977, 1977-1981)  +
Kierownik Katedry Górnictwa II AG (1922-1929)  +
Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego (2012–)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1967-1969)  +
Prorektor ds. Nauki AGH (2008-2012) (2012-2016)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1996-1998)  +
kierownik Zakładu Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków AGH (1999–2008)  +
Dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (1993–1999)  +
Rektor AGH (1981–1987)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1977)  +
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2002-2005, 2005-2008)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1978–1981)  +
p.o. Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie na Wydziale Górniczym AGH (1952–1954)  +
Kierownik Katedry i Zakładu Ekonomii Politycznej AGH (1953–1967)  +
Prodziekan ds. Studenckich (1981)  +
Kierownik Katedry Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa na Wydziale Odlewnictwa AGH (1969–1975)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1981–1987)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1958–1960), (1981–1984)  +
Dziekan Wydziału Metali Niezelaznych (2017-2020)  +
Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1954–1957)  +
Kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej AGH (1995–2003)  +
Rektor AGH (1961–1963)  +
Kierownik Zakładu Geologii Historycznej AGH (1953–1957)  +
Kierownik Zakładu Perspektyw Rozwojowych Hutnictwa AGH (1974–1986)  +
Kierownik Zakładu Ekonomiki i Planowania w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH (od 1960)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1978-1981 i 1984-1985)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1958–1962), (1966–1969)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1996-2002)  +
Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Materiałów Ogniotrwałych Wydziału Ceramicznego AGH (1951–1958)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1979–1984)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1954-1956, 1960-1964)  +
Kierownik Zakładu Technologii Sorbentów Węglowych IEWiFS AGH (1974-1984)  +
Rektor AG (1930–1931)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1987-1990)  +
Kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej WGGiOŚ AGH (1989–1998)  +
Prorektor ds. Nauki (1999-2002), Prorektor ds. Badań Naukowych (2002–2005)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1972–1981)  +
Rektor AGH (1951–1956)  +
Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych WIMiR AGH  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH ds. studiów wieczorowych (1957-1960)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (2002-2005)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1968–1972)  +
Kierownik Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych WEAIiE AGH  +
Prodziekan Wydziału Górniczego (1990-1996)  +
Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Metalurgicznym (1960–1971)  +
Dyrektor Administracyjny AGH (1960-1972)  +
Prorektor AGH d.s. Nauki (1958-1961)  +