Atrybut:Function

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 100 stron przy użyciu tej właściwości.
A
Z-ca Dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1982–1984)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1969–1972)  +
Wicedyrektor Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgla (1969–1974), Wicedyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych (1979–1984)  +
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym AGH (1955–1969)  +
Rektor AGH (1969–1972)  +
Kierownik Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (2005-2012)  +
B
Kierownik Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii Wydziałów Politechnicznych AGH (1945-1951)  +
Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1969–1982)  +
Prorektor ds. Kształcenia AGH (1996-2002)  +
Prorektor AGH (1955-1956)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1969–1971)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (1999–2002)  +
Kierownik Katedry Maszyn Przeróbki Kopalin Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1959–1969)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1972-1978)  +
Kierownik Zakładu Górnictwa Surowców Chemicznych Wydziału Górniczego AGH (1969-1970)  +
Dziekan WWydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1999-2002)  +
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1978–1981)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej (1981-1985)  +
Prorektor AGH (1981–1984)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1975–1978)  +
Prorektor AGH (1951–1955)  +
Rektor AG (1931–1933)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1981–1987)  +
Prorektor AGH (1948–1951)  +
Z-ca Dyrektora i Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1983)  +
Zastępca Dyrektora Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1972-1975), Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1975–1978)  +
Kierownik Zakładu Urządzeń i Sieci Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969-1971)  +
Kierownik Studium Języków Obcych (1993-2016)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1955–1957)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1975–1987)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1969–1972)  +
Prorektor AGH (1972–1975)  +
Kierownik Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Górniczego AG (1931-1935)  +
Prorektor AGH (1951–1952), (1961–1964)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa (1978-1987)  +
Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej AGH (1965–1973)  +
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2016-2020)  +
Prodziekan ds. Studenckich (2005-2008, 2008-2012)  +
Dyrektor Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH (1969-1975)  +
Prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1990-1993)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2005-2008)  +
Prorektor ds. nauki AGH (1966–1970)  +
Rektor AGH (1956–1958)  +
Prodziekan Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH (1973-1979)  +
C
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2016-2020)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2008-2012)  +
Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1980, 1988–1993)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1996–2002)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2002–2005)  +
Rektor AG (1926-1928)  +
Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej (1980-1992)  +
Prodziekan Wydziału Elektromechanicznego AG (1946-1948)  +
Prorektor AGH (2005–2008)  +
Kierownik Zakładu Fotogrametrii Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1951–1961)  +
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1981-1984, 1987-1990)  +
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2008-2012, 2012-2016)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1987–1990)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1969-1972)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno Mierniczego AG (1946–1947)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1967–1969)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1956–1958)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1926–1927)  +
kierownik Zakładu Pedagogiki  +
Kierownik Zakładu Odkrywkowej Eksploatacji Złóż Wydziału Górniczego AGH  +
Prorektor AGH (1990–1993)  +
Kierownik Studium Języków Obcych (1986–1993)  +
Kierownik Oddziału Informacji Naukowej (1984-1997)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1951–53)  +
D
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1962–1963)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1993–96)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1999–2002)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2016–2020)  +
Prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1972–1974, 1974-1977, 1981–1983)  +
Prorektor AG (1933–1939)  +
Dziekan Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1975-1981)  +
Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników AGH (1964-1975)  +
Prorektor AGH (1975-1981)  +
Prorektor AGH (1978-1981)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1987–1990)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1972–1975)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1998–2018)  +
Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Technicznej Analizy Gazów AG (1919-1922)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972–1975)  +
Prorektor ds Badań Naukowych i Wdrożeń w latach (1978–1981)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1958–1962)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (2002-2005, 2005-2008)  +
Zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH (1981–1982)  +
Kierownik Zakładu Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1985–1991)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego (1964–1969)  +
kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych w Międzyresortowym Instytutcie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1972–1982)  +
wicedyrektor Instytutu Geodezji Inżynieryjnej i Przemysłowej AGH  +
E
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1975)  +
Kierownik Katedry Technologii Ceramiki Czerwonej i Kamionki na Wydziale Ceramicznym AGH (1952-1958)  +
F
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w latach 1966–72  +
Kierownik Katedry Form Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH (1990–2000)  +
Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2002-2005, 2005-2008)  +
Kierownik Katedry Metalografii i Metalurgii Ogólnej Wydziału Hutniczego AG (1922–1930)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1984-1990)  +
Rektor AGH (1975–1979)  +