Atrybut:Death date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 50 stron przy użyciu tej właściwości.
B
I
10 grudnia 2019  +
P
10 grudnia 2021  +
D
10 grudnia 2023  +
S
10 kwietnia 1969  +
M
10 kwietnia 1996  +
S
P
10 kwietnia 2009  +
O
10 kwietnia 2023  +
S
10 lipca 1981  +
K
10 listopada 1969  +
10 listopada 2003  +
S
G
10 lutego 2024  +
K
10 luty 2020  +
M
10 marca 2015  +
P
10 października 2014  +
S
10 sierpnia 2005  +
K
10 sierpnia 2022  +
P
10 września 1977  +
R
10 września 2014  +
D
11 czerwca 1943  +
M
11 czerwca 1960  +
11 czerwca 1981  +
P
11 grudnia 2005  +
F
11 grudnia 2008  +
B
11 grudnia 2020  +
P
11 kwietnia 2004  +
F
11 lipca 1982  +
B
11 lipca 1993  +
11 lipca 2017  +
Ł
11 lipca 2018  +
K
11 lipca 2020  +
L
11 listopada 1944  +
11 listopada 2014  +
Z
11 marca 1996  +
K
11 marca 2004  +
W
L
W
11 października 2017  +
B
11 października 2018  +
C
11 września 1954  +
K
11 września 1996  +
M
12 czerwca 1941  +
K
12 czerwca 1993  +
L
12 czerwca 2000  +
O
12 czerwca 2001  +
M
12 czerwca 2004  +
C
12 czerwca 2020  +
G
12 grudnia 2022  +