Antoni Łukasz Pasierb: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 36 wersji utworzonych przez 6 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Antoni Łukasz Pasierb
+
|family-name=Pasierb
| family-name = Pasierb
+
|given-name=Antoni Łukasz
| given-name = Antoni
+
|honorific-prefix=Prof. dr hab. inż.
| additional-name = Łukasz
+
|image=Antoni_Pasierb.jpg
| honorific-prefix = Prof. dr hab. inż.
+
|birth_date=15 października 1940
| honorific-suffix =  
+
|birth_place=Sokołów Małopolski
| native_name =  
+
|death_date=21 października 2006
| native_name_lang =  
+
|death_place=Kraków
| image = Antoni_Pasierb.jpg
+
|fields=metalurgia, metaloznawstwo, przeróbka plastyczna metali
| image_size = 13836
+
|function=Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH  (1990–1996)
| alt =  
+
|faculty=Wydział Metali Nieżelaznych
| caption =  
+
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
| birth_date = 1940
+
|name=Antoni Łukasz Pasierb
| birth_place =  
+
|honorific-suffix=
| death_date = 2006
+
|native_name=
| death_place =  
+
|native_name_lang=
| resting_place =  
+
|image_size=13836
| resting_place_coordinates =  
+
|alt=
| other_names =  
+
|caption=
| residence =  
+
|resting_place=
| citizenship =  
+
|resting_place_coordinates=
| nationality =  
+
|other_names=
| fields = metalurgia; metaloznawstwo, przeróbka plastyczna metali
+
|residence=
| function = Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych w latach 1990–1996
+
|citizenship=
| workplaces =  
+
|nationality=
| alma_mater =  
+
|workplaces=
| thesis_title =  
+
|alma_mater=
| thesis_url =  
+
|thesis_title=
| thesis_year =  
+
|thesis_url=
| doctoral_advisor =  
+
|thesis_year=
| academic_advisors =  
+
|doctoral_advisor=
| doctoral_students =  
+
|academic_advisors=
| notable_students =  
+
|doctoral_students=
| known_for =  
+
|notable_students=
| author_abbrev_bot =  
+
|known_for=
| author_abbrev_zoo =  
+
|varia=
| influences =  
+
|author_abbrev_bot=
| influenced =  
+
|author_abbrev_zoo=
| awards = Krzyż Kawalerski OOP (2000), III nagroda indywidualna Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne (1999), Złote medale Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Brussels-Eureka” (1997, 1999), Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie (1997), Special Merit Award — Techno Messe Kansai w Osace (1997), Medal KEN.
+
|influences=
| signature =  
+
|influenced=
| signature_alt =  
+
|signature=
| website =  
+
|signature_alt=
| footnotes =  
+
|website=
| spouse =  
+
|footnotes=
| children =  
+
|spouse=
 +
|children=
 +
}}
 +
{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Prodziekan
 +
|Jednostka=Wydział Metali Nieżelaznych
 +
|Rok_od=1981
 +
|Rok_do=1983
 +
}}
 +
{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Dziekan
 +
|Jednostka=Wydział Metali Nieżelaznych
 +
|Rok_od=1990
 +
|Rok_do=1993
 +
}}
 +
{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Dziekan
 +
|Jednostka=Wydział Metali Nieżelaznych
 +
|Rok_od=1993
 +
|Rok_do=1996
 
}}
 
}}
 
Prof. dr hab. inż. '''Antoni Łukasz Pasierb''' (1940–2006)
 
Prof. dr hab. inż. '''Antoni Łukasz Pasierb''' (1940–2006)
  
Specjalność: metalurgia; metaloznawstwo, przeróbka plastyczna metali
+
Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metaloznawstwo, przeróbka plastyczna metali
 +
== Nota biograficzna ==
 +
Urodził się 15 października 1940 roku w Sokołowie Małopolskim. Zmarł 21 października 2006 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
 +
 
 +
W 1963 roku ukończył [[Wydział Metalurgiczny]] AGH.
 +
 
 +
W 1969 roku uzyskał stopień doktora, w 1980 roku - doktora habilitowanego, w 1992 roku - tytuł naukowy profesora.
  
Urodził się 15 października 1940 roku w Sokołowie Małopolskim. Zmarł 21 października 2006 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Absolwent AGH 1963, doktor 1969, doktor habilitowany 1980, profesor (tytuł) 1992.
+
Działalność naukową i dydaktyczną rozpoczął w 1963 roku jako asystent na nowo utworzonym [[Wydział Metali Nieżelaznych|Wydziale Metali Nieżelaznych]] AGH. W tym też roku odbył staż w Instytucie Stali Stopów w Moskwie. W latach 1981–1983 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktyki, a w latach 1990–1996 (przez dwie kadencje) funkcję dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych. W 2002 roku uzyskał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Górniczo-Hutniczej.
  
Działalność naukową i dydaktyczną rozpoczął w 1963 roku jako asystent na nowo utworzonym Wydziale Metali Nieżelaznych. W tym też roku odbył staż w Instytucie Stali Stopów w Moskwie. W latach 1981–1983 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich, a w latach 1990–1996 funkcję dziekana WMN. Od 2003 roku profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej.
+
Główne kierunki działalności naukowej Profesora związane były z teoretyczną analizą naprężeń i odkształceń w procesach wzdłużnego i skośnego walcowania oraz procesem ciągnienia rur. Prowadził prace teoretyczne i konstrukcyjne związane z procesem walcowania rur poprzecznie żebrowanych, które doprowadziły do uruchomienia produkcji rur żebrowanych o najwyższych parametrach jakościowych i o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i cieplnych. Znaczącym dorobkiem Profesora są prace poświęcone badaniom zjawisk tarcia w procesach przeróbki plastycznej oraz rozwiązania utylitarne w zakresie opracowania nowych receptur smarów i olejów emulgujących do przeróbki plastycznej metali nieżelaznych.
  
Był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i organizacji inżynierskich m.in. SITPH (od 1965 r.), Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (od 1996 r., a od 2003 r. prezes Koła Krakowskiego).
+
Był autorem ponad 90 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 12 patentów, 245 prac naukowo-badawczych i ekspertyz niepublikowanych, z których ponad 60 zostało wdrożonych w przemyśle krajowym i zagranicznym oraz promotorem prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
  
Główne kierunki działalności naukowej Profesora związane były z teoretyczną analizą naprężeń i odkształceń w procesach wzdłużnego i skośnego walcowania oraz procesem ciągnienia rur. Prowadził prace teoretyczne i konstrukcyjne związane z procesem walcowania rur poprzecznie żebrowanych, które doprowadziły do uruchomeinia produkcji rur żebrowanych o najwyższych parametrach jakościowych i o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i cieplnych. Znaczącym dorobkiem Profesora są prace poświęcone badaniom zjawisk tarcia w procesach przeróbki plastycznej oraz rozwiązania utylitarne w zakresie opracowania nowych receptur smarów i olejów emulgujących do przeróbki plastycznej metali nieżelaznych.
+
Był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i organizacji inżynierskich m.in. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (od 1965 roku), Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (od 1996 roku, a od 2003 roku prezesem Koła Krakowskiego).
  
Był autorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagraniczmych, kilkunastu patentów, bardzo licznych prac naukowo-badawczych i ekspertyz. Promotor prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
+
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], III nagroda indywidualna Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, złote medale Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Brussels-Eureka”, Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, Special Merit Award — Techno Messe Kansai w Osace, [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]].
  
Profesor Pasierb był wybitnym specjalistą w dziedzinie przetwórstwa metali, cenionym i lubianym przez studentów nauczycielem akademickim, wieloletnim animatorem i opiekunem studenckiego ruchu naukowego.
 
  
Źródło:
+
== Źródła do biogramu ==
* Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003. S. 755
+
==== Książki ====
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 268
+
* Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P - Ż. Warszawa 2003, s. 755
* Rudy i Metale Nieżelazne. 2005 [nr] 10–11. s. [482], [484], portr.
+
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 268, [foto]
* Dziennik Polski 2006 nr 250 (25 X 2006). s. 12 [nekrologi]
+
* Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15-16, [foto]
* Dziennik Polski 2006 nr 251 (26 X 2006). s. 13 [nekrologi]
+
==== Artykuły ====
 +
* ''Dziennik Polski'' 2006, nr 250 (25 X 2006), s. 12 [nekr.]
 +
* ''Dziennik Polski'' 2006, nr 251 (26 X 2006), s. 13 [nekr.]
 +
* Libura W.: 40-lecie działalności naukowej i dydaktycznej Profesorów Antoniego Pasierba i Kazimierza Świątkowskiego. ''Rudy i Metale Nieżelazne'' 2004, [nr] 10-11, s. [482], [484], [foto]
 +
* Zasadziński J.: Prof. dr hab. inż. Antoni Pasierb 1940-2006 : wspomnienie pośmiertne. ''Rudy i Metale Nieżelazne'' 2006, [nr] 11, s. 709-710, [foto]
 +
* Zasadziński J.: Prof. dr hab. inż. Antoni Pasierb 1940-2006 - wspomnienie. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2007, nr 161, s. 29, [foto]
  
  
 
{{DEFAULTSORT:Pasierb, Antoni Łukasz}}
 
{{DEFAULTSORT:Pasierb, Antoni Łukasz}}
[[Category:Uczeni]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 10:52, 8 gru 2017

Antoni Łukasz Pasierb
Antoni Pasierb.jpg
Nazwisko Pasierb
Imię / imiona Antoni Łukasz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 15 października 1940
Miejsce urodzenia Sokołów Małopolski
Data śmierci 21 października 2006
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, metaloznawstwo, przeróbka plastyczna metali
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1990–1996)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metali Nieżelaznych19811983
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19901993
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19931996Prof. dr hab. inż. Antoni Łukasz Pasierb (1940–2006)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metaloznawstwo, przeróbka plastyczna metali

Nota biograficzna

Urodził się 15 października 1940 roku w Sokołowie Małopolskim. Zmarł 21 października 2006 roku w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1963 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH.

W 1969 roku uzyskał stopień doktora, w 1980 roku - doktora habilitowanego, w 1992 roku - tytuł naukowy profesora.

Działalność naukową i dydaktyczną rozpoczął w 1963 roku jako asystent na nowo utworzonym Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. W tym też roku odbył staż w Instytucie Stali Stopów w Moskwie. W latach 1981–1983 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktyki, a w latach 1990–1996 (przez dwie kadencje) funkcję dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych. W 2002 roku uzyskał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Górniczo-Hutniczej.

Główne kierunki działalności naukowej Profesora związane były z teoretyczną analizą naprężeń i odkształceń w procesach wzdłużnego i skośnego walcowania oraz procesem ciągnienia rur. Prowadził prace teoretyczne i konstrukcyjne związane z procesem walcowania rur poprzecznie żebrowanych, które doprowadziły do uruchomienia produkcji rur żebrowanych o najwyższych parametrach jakościowych i o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i cieplnych. Znaczącym dorobkiem Profesora są prace poświęcone badaniom zjawisk tarcia w procesach przeróbki plastycznej oraz rozwiązania utylitarne w zakresie opracowania nowych receptur smarów i olejów emulgujących do przeróbki plastycznej metali nieżelaznych.

Był autorem ponad 90 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 12 patentów, 245 prac naukowo-badawczych i ekspertyz niepublikowanych, z których ponad 60 zostało wdrożonych w przemyśle krajowym i zagranicznym oraz promotorem prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i organizacji inżynierskich m.in. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (od 1965 roku), Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (od 1996 roku, a od 2003 roku prezesem Koła Krakowskiego).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, III nagroda indywidualna Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, złote medale Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Brussels-Eureka”, Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, Special Merit Award — Techno Messe Kansai w Osace, Medal Komisji Edukacji Narodowej.


Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P - Ż. Warszawa 2003, s. 755
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 268, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 15-16, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2006, nr 250 (25 X 2006), s. 12 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2006, nr 251 (26 X 2006), s. 13 [nekr.]
  • Libura W.: 40-lecie działalności naukowej i dydaktycznej Profesorów Antoniego Pasierba i Kazimierza Świątkowskiego. Rudy i Metale Nieżelazne 2004, [nr] 10-11, s. [482], [484], [foto]
  • Zasadziński J.: Prof. dr hab. inż. Antoni Pasierb 1940-2006 : wspomnienie pośmiertne. Rudy i Metale Nieżelazne 2006, [nr] 11, s. 709-710, [foto]
  • Zasadziński J.: Prof. dr hab. inż. Antoni Pasierb 1940-2006 - wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 161, s. 29, [foto]