Andrzej Wiktor Bobrowski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:50, 9 lis 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | Zatwierdzona wersja (różn.) | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Andrzej Wiktor Bobrowski
Andrzej Bobrowski.jpg
Nazwisko Bobrowski
Imię / imiona Andrzej Wiktor
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 6 października 1944
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, chemia analityczna, elektroanaliza, analityka środowiska, chemometria, cement
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Andrzej Wiktor Bobrowski (1944–)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, chemia analityczna, elektroanaliza, analityka środowiska, chemometria, cement

Nota biograficzna

Urodził się 6 października 1944 roku w Krakowie.

W 1962 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

W 1967 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Chemii Krzemianów Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Badania polarograficznych własności pierwiastków alkalicznych" uzyskał doktorat.

W 1995 roku na podstawie rozprawy "Woltamperometryczne właściwości i analityczne zastosowania dwuoksymowych kompleksów kobaltu, niklu i miedzi" uzyskał habilitację.

Od 1999 roku profesor nadzwyczajny AGH.

W 2005 toku otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych.

Tematyka badawcza: woltamperometryczne metody analizy, badania procesów elektrodowych oraz efektów katalitycznych i adsorpcyjnych, opracowanie czujników elektrodowych, chemometryczna charakterystyka metod analitycznych, analityka przemysłowa i środowiskowa.

Autor lub współautor ponad 400 publikacji i doniesień naukowych a także 4 patentów.

Efektem współpracy międzynarodowej i krajowej profesora Bobrowskiego są liczne wspólne publikacje z badaczami z 20 krajów, np.: z USA (J. Wang), Australii (A.M. Bond i R.W. Cattrall), Niemiec (F. Scholz), Wielkiej Brytanii (C.E. Banks), Szwajcarii (J. Dominik, B. J. D. Ferrari), Grecji (A. Economou, M.I. Prodromidis), Włoch (D.A.L. Vinati), Hiszpanii (C. Arino), Francji (M. Coquery), Czech (K. Vytras i I. Svancara), Austrii (K. Kalcher i W. Goessler), Chorwacji (S. Martinez), Słowenii (F. Svegl), Litwy (E. Norkus i R. Pauliukaite), Serbii (Guzsvány, J. Csanádi, B. Abramović), Tailandii (YJ Grosse-Eschedor), Węgier (Z. Kónya) i Polski (A. Królicka, J. Zarębski, B. Baś, J. Małolepszy, W. Król, M. Balonis-Sand, I. Roterman-Konieczna).

W latach 2020-2023 znalazł się w prestiżowym zestawieniu najczęściej cytowanych naukowców (Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators) World’s TOP 2% Scientists uwzględniającym cały dorobek naukowy.

Kierował sześcioma projektami badawczymi KBN i NCN oraz organizował wspólne badania z czołowymi europejskimi ośrodkami naukowymi (np. projekt finansowany przez Szwajcarski SNSF).

Jedno z opracowań zostało wdrożone w australijskim przemyśle w Pasminco EZ.

Promotor 8 prac doktorskich i 64 prac magisterskich. Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł profesora w kraju i zagranicą (Grecja, Republika Czeska i Arabia Saudyjska).

Zagraniczne staże naukowe. W latach 1989 – 1990 Australia, Victoria, Deakin University, Geelong - “senior research associate”.

W latach 1994 –2019 wielokrotne pobyty w ośrodkach uniwersyteckich w Grazu (Austria), Genewie (Szwajcaria), Liverpoolu (Wielka Brytania), Trondheim (Norwegia), Pardubicach (Republika Czeska), Bratysławie, Trnawie (Słowacja), Nowym Sadzie (Serbia), Skopie (Północna Macedonia), Splicie, Zagrzebiu (Chorwacja), Lublanie, Mariborze (Słowenia) i Atenach (Grecja) jako profesor wizytujący (razem ok. 3 lat).

W latach 1997 - 2023 koordynator programów CEEPUS Pl-24, Pl-110, Cz-212 oraz programów Erasmus i Erasmus Plus oraz opiekun staży naukowych kilkudziesięciu studentów i młodych pracowników nauki z Austrii, Grecji, Czech, Słowenii, Słowacji, Chorwacji, Serbii i Macedonii.

Był członkiem International Society of Electrochemistry, Komisji Elektroanalizy Komitetu Chemii Analitycznej PAN i Komisji Analizy Surowców Mineralnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Uniwersytetu w Pardubicach za współpracę naukową i dydaktyczną, zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia, indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia, ponad 20-krotnie Nagroda Rektora AGH, w 2016 roku został uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bobrowski-andrzej-002410

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 126, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 32

Inne

stan na dzień 9.11.2023