Andrzej Ryszard Pach

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:55, 24 sty 2023 autorstwa MagdalenaWadowiec (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Andrzej Ryszard Pach
Andrzej Pach.jpg
Nazwisko Pach
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 30 marca 1952
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności telekomunikacja, sieci szerokopasmowe z integracją usług, sieci teleinformatyczne, usługi telematyczne
Pełnione funkcje Prorektor ds. Nauki AGH (2016-2020)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19961998
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki19981999
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki19992002
ProrektorAGH20162020

Prof. dr hab. inż. Andrzej Ryszard Pach (1952–)

Dyscyplina/specjalności: telekomunikacja (sieci szerokopasmowe z integracją usług, sieci teleinformatyczne, usługi telematyczne)

Nota biograficzna

Urodził się 30 marca 1952 roku w Krakowie.

Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w 1976 roku. W 1979 roku doktoryzował się na AGH, w 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

W 1999 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1979 roku pracuje na AGH, najpierw na stanowisku starszego asystenta (1979–1980), następnie na stanowisku adiunkta (1980–1995), a od 1995 roku na stanowisku profesora. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, której był kierownikiem w latach 1999 - 2016.

W latach 1996-1998 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, a w latach 1998-1999 i 1999-2002 prodziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W latach 2016-2020 był prorektorem ds. Nauki AGH.

Aktywnie uczestniczy w projektach europejskich ACTS, COST i COPERNICUS. Przedstawiciel Polski w projekcie COST242 w latach 1993–1996. Współtwórca i kierownik merytoryczny Międzynarodowego Centrum Kształcenia CITCOM. Międzynarodowy doradca naukowy w Centre National d'Etudes des Telecommunications (CNET) we Francji, 1986–1987, 1989. Visiting professor na Uniwersytecie w Katanii, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.

Członek The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), USA; IEEE Communications Society; Krakow IEEE Communications Society Chapter 1994–; Fundacji Postępu Telekomunikacji (współzałożyciel i wiceprezydent). Był redaktorem technicznym czołowego czasopism w dziedzinie telekomunikacji - „IEEE Communications Magazine”; redaktor naczelny czasopisma „Telekomunikacja Cyfrowa — Technologie i Usługi”.

Badania: analiza i modelowanie sieci szerokopasmowych z integracją usług; szacowanie jakości pracy protokołów komunikacyjnych; nowe usługi telematyczne (telemedycyna i teleedukacja); projektowanie i planowanie sieci telekomunikacyjnych. Udział w międzynarodowych projektach badawczych (w tym kierownik projektu lub grupy badawczej): IV Program Ramowy (projekt ACTS: AC025 BIDS, AC038 BBL, AC362 BTI) i V Program Ramowy (projekt IST LION). Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie Technologii dla Społeczenstwa Informacyjnego.

Autor ponad 260 publikacji naukowych (w tym 7 książek) z zakresu protokołów komunikacyjnych, modelowania i analizy sieci komputerowych, sieci szerokopasmowych z integracją usług. Autor ekspertyz i raportów. Promotor prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pach-andrzej-001337

Źródła do biogramu

Książki

  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. Komitet Organizacyjny Jubileuszu Obchodów 45-lecia WEAiE. Kraków 1999, s. 120-121
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 134-135, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 264, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 401, [foto]

Artykuły

  • [Andrzej Ryszard Pach : sylwetka]. Telekomunikacja Cyfrowa 1998, T. 1, z. 2, s. 78, [foto]
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12
  • Pach Andrzej: Pracujemy z najlepszymi : rozmowa z prof. Andrzejem Pachem, kierownikiem Katedry Telekomunikacji na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2007, nr 275, s. 6, (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie), [foto]
  • Trębacz I.: Prof. dr hab. inż. Andrzej Pach Prorektor ds. Nauki. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 13, [foto]


stan na dzień 24.01.2023