Andrzej Pokrzywa

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Andrzej Pokrzywa
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Pokrzywa
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 25 marca 1942
Miejsce urodzenia Kańczuga


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, metrologia geodezyjna, sieci geodezyjne
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Andrzej Pokrzywa (1942-)

biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, metrologia geodezyjna, sieci geodezyjne

Nota biograficzna

Urodził się 25 marca 1942 roku w Kańczudze w województwie małopolskim.

W 1960 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kańczudze, następnie pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie. W latach 1961-1967 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej. Pracę magisterską "Mechanizacja prac przy opracowaniu projektów regulacji osi torów" obronił w kwietniu 1967 roku.

W latach 1967-1970 pracował w Oddziale Geodezyjnym DOKP Kraków na stanowisku adiunkta, w charakterze pracownika zespołu pomiarowego i wykonawcy pomiarów geodezyjnych w terenie.

W latach 1970-1973 był słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. W czasie tych studiów ukończył z pomyślnym wynikiem roczny kurs pedagogiki. W latach 1971-1974 pracował jako nauczyciel matematyki w Technikum Elektrotechnicznym nr 1 w Krakowie.

Od 1 maja 1974 roku zawodowo związany z AGH. W latach 1974-1980 pracował na etacie technicznym na stanowisku kierownika Komparatorium Geodezyjnego w?????????? Instytucie Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej oraz prowadził prace badawcze związane z metodologią nawiązywania płaskich sieci geodezyjnych. Końcowym efektem tych badań była praca doktorska "Kryteria dokładnościowe i technologia nawiązań sieci geodezyjnych" napisana pod kierunkiem prof. Józefa Czai i obroniona w 1979 roku.

W 1983 roku został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Geodezji i Kartografii?????????? W tym okresie aktynie uczestniczył w następujących pracach naukowo-badawczych wykonywanych dla przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.

Od 1974 roku zajmował się metrologią geodezyjną.


Do emerytury pracował w Katedra Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 118, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 19??, s. ??????????
  • [Skład Osobowy AGH … 1983/84]. Kraków 19??, s. ?????/

Artykuły

Inne


stan na dzień 3.06.2020