Andrzej Maria Gołaś

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Andrzej Maria Gołaś
Andrzej Golas.jpg
Nazwisko Gołaś
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1946
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności mechanika komputerowa
Pełnione funkcje Prorektor ds. ogólnych w latach 1996–1999
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19961999

Prof. dr hab. inż. Andrzej Maria Gołaś (1946–)

Specjalność: mechanika komputerowa

Nota biograficzna

Urodził się 30 września 1946 r. w Krakowie. W 1970 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej (elektrotechnika), w 1974 r. studia doktoranckie z automatyki i elektrotechniki; doktorat w 1974 r., habilitacja w 1985 r.

Od 1973 r. zatrudniony w AGH: asystent (1973–1974), adiunkt (1974–1987), docent (1987–1992), profesor nadzwyczajny (1992), kierownik pracowni mechaniki komputerowej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki (od 1992 r.). Tytuł profesora uzyskał w roku 1995. W latach 1996–1999 był prorektorem ds. ogólnych AGH.

Profesor Honorowy AGH 2017 ("za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu akustyki i mechaniki ośrodków ciągłych, działalność dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni i polskiego środowiska naukowego oraz zasługi w służbie publicznej promujące AGH w Polsce i świecie").

Autor i współautor ponad 60 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych; główny autor ponad 60 opracowań i ekspertyz dla przemysłu; twórca i opiekun specjalności mechanika komputerowa.

Członek Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk (od 1996 r.), sekretarz Komisji Mechaniki Stosowanej PAN Oddział w Krakowie (1995–1996), członek zespołu diagnostyki technicznej Komitetu Budowy Maszyn PAN, ekspert ministra edukacji narodowej w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami.

Współzałożyciel Solidarności w AGH, członek Zarządu Regionu „S”, delegat na Zjazd Krajowy „S”. W latach 1998–2000 prezydent miasta Krakowa; 1999–2002 - przewodniczący Unii Metropolii Polskich; 1999-2002 - przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury w Radzie Europy w Strasburgu. W latach 2002–2004 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. W 2005 wybrany senatorem Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji. W latach 2011–2014 był członkiem, a w 2014 r. przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi Republiki Austrii, Złoty Krzyż Zasługi Republiki Włoch, Złoty Krzyż za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, [Medal Edukacji Narodowej]], Medal „Dziękujemy za Wolność”

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/golas-andrzej-maria-02547

Źródła do biogramu

Książki

 • Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki [AGH]. Red. M. Banaś, J. Nawara. Kraków 2012, s. [59], [foto] (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; Monografie ; nr 60)
 • Encyklopedia Krakowa. Red. prowadzący A. H. Stachowski. Kraków 2000, s. 250
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 27.09.2017], s. 2, 5, 28]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie. Wyd. 2. Kraków 2000, s. 97-98
 • WIBROTECH 2006 : XII konferencja naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki : VII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 28-29 wrzesień. [Kraków 2006], s. 9-14, [foto]

Artykuły

 • Gołaś A.: Ludzie AGH : rozmowa z prorektorem AGH, prof. dr hab. inż. Andrzejem Gołasiem. Rozm. E. Konieczna. Miesiąc w Krakowie 1998, nr 1, s. 63-67, [foto]
 • Gołaś A.: Nasz krakowski patriotyzm pragmatyczny : [rozmowa z profesorem Andrzejem Gołasiem]. [Rozm.] M. Lubaś-Harny. Polska Gazeta Krakowska 2009, nr 266, s. 8-9, [Foto] ([dod.] Kraków piątek wieczorem)
 • Mamy komplet prorektorów : Prorektor ds Kształcenia dr hab. inż. Bronisław Barchański — prof. nadzw., Prorektor ds Ogólnych — prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, Prorektor ds Nauki — prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 37, s. 17–17, [foto]
 • Odznaczenia, nagrody i stypendia wręczone podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 : Nagroda im. Profesora Władysława Taklińskiego. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 5
 • Tymczak P., Gołaś A.: Centrum Kongresowe z akustyką, jakiej nie znajdziemy w całej Polsce : inwestycje : krakowscy architekci we współpracy z ekspertami z Anglii zaprojektowali specjalne fotele, dające komfort słuchania muzyki. Dziennik Polski 2014, nr 33 (10 II 2014), s. B1, [dod.:] Kronika Krakowska
 • Tyrański Władysław: Kto jest kim w Krakowie 1999. s. 97–98

Inne

'stan na dzień 29.03.2018