Andrzej Jan Olajossy

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:20, 27 lut 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Andrzej Jan Olajossy
Andrzej Olajossy.jpg
Nazwisko Olajossy
Imię / imiona Andrzej Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 21 czerwca 1942
Miejsce urodzenia Droginia


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, mechanika, hydromechanika i termodynamika, inżynieria złóż płynnych, modelowanie matematyczne zagadnień hydromechaniki, symulacja przepływów w złożach podziemnych, analiza rozpływów w sieciach gazowniczych, technologia i technika separacji gazów metanowych
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiProf. dr hab. Andrzej Jan Olajossy (1942–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, mechanika, hydromechanika i termodynamika, inżynieria złóż płynnych, modelowanie matematyczne zagadnień hydromechaniki, symulacja przepływów w złożach podziemnych, analiza rozpływów w sieciach gazowniczych, technologia i technika separacji gazów metanowych

Nota biograficzna

Urodził się 21 czerwca 1942 roku w Drogini koło Myślenic.

W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1966 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Instytucie Techniki Jądrowej AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Przepływy powietrza z wymianą masy i pędu w świetle rozważań teoretycznych i badań eksperymentalnych" uzyskał doktorat. W latach 1973-1983 był adiunktem, a w latach 1984–1990 docentem.

W 1978 roku stopień doktora habilitowanego. W latach 1991-1995 profesor nadzwyczajny. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora.

Prowadził badania: estymacja istotności parametrów różnych rodzajów w zagadnieniach modelowania przepływów w złożach węglowodorów płynnych; nowatorskie podejście do problematyki kinetyki desorpcji metanu z pokładów węgla i wyjaśnienie przyczyn trudności w nadziejach na wielkoskalowe pozyskiwanie metanu z krajowych złóż węgli.

Autor ponad 120 publikacji, w tym podręczników, skryptów, wielu opracowań naukowo-technicznych i ekspertyz oraz licznych artykułów naukowych i referatów w tym prac oryginalnych. Autor kilku patentów.

Opracował prototyp instalacji separacji i wzbogacania metanu z gazów kopalnianych oraz nowoczesną technologię odazotowania gazu ziemnego.

Promotor prac doktorskich.

W 2014 roku przeszedł na emeryturę.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Society of Petroleum Engineers - SPE, Komitetu Mechaniki PAN (Podsekcji Numerycznej Mechniki Płynów oraz Podsekcji Przepływów Wielofazowych), Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Federation of European Association Engineers - FEANI, Komisja Geoinformatyki PAU.

Odznaczenia i nagrody

Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda im. Henryka Czeczotta, Nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/olajossy-andrzej-001710

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 94, 247, 248
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 81
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 42, 427
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 256, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 352–353, [foto]

stan na dzień 27.02.2023